Lịch Sinh Hoạt tháng Năm năm 2015

posted Apr 11, 2015, 5:08 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated May 5, 2015, 5:49 AM ]

Little Saigon, ngày 1 tháng Năm năm 2015  

 

Kính gởi: Các quí vị Giáo sư, nhà Nghiên cứu, Ân nhân, Thân hữu và Đồng bào 

 

Viện Việt-Học kính gởi đến Quí vị Lịch Sinh Hoạt tháng Năm năm 2015. 

Kính mời các Quí vị tham dự sinh hoạt cuả Viện và kính nhờ Quí vị giúp phổ biến tin này đến thân hữu. 

 

Trân trọng kính mời và cảm ơn Quí vị. 

 

Viện Việt-Học 

 

_______________________________________________________

 

 

Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học 
Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng 
Năm

 

M

Th By ngày 9 tháng 5, 2015 

7:30 PM - 10:00 PM 

 

  Vào Cửa Tự Do 

Giữ chỗ có lệ phí tượng trưng, xin vui lòng liên lạc: (714) 837-0047

 

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Ste. #222

Westminster, CA. 92683 – (714) 775-2050

http://www.viethoc.com

info@viethoc.com

 

 

_______________________________________________________

  

 

Tin sinh hoạt Viện Việt-Học  

Email:  info@viethoc.com

 

Tháng Năm năm 2015

 

 

Thứ Bảy 9 tháng Năm năm 2015 từ 7 giờ 30 tối đến 10 giờ tối

Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng Năm

Mẹ

Liên lạc:  (714) 837-0047   //   Email:  info@viethoc.com

 

 

Chủ Nhật 17 tháng Năm năm 2014 

Từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa

Lớp Nôm 2015

Giảng viên:  Giáo sư Nguyễn Văn Sâm

Phụ giảng:  Tăng Nam

Liên lạc:  (714) 775-2050   //   Email:  info@viethoc.com

 

 

Chủ Nhật 17 tháng Năm năm 2015 từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều

Giới-thiệu tác-phẩm

Đường Vào Văn Chương Toàn tập I và II - Đặng Phùng Quân

Diễn giả:  Các Giáo sư Đặng Phùng Quân, Đào Trung Đạo, Nguyễn Văn Sâm

Liên-lạc:  (714) 775-2050   //   E-mail:  info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy 30 tháng Năm năm 2015 từ 7 giờ 30 tối đến 11 giờ tối

Hội Quán Thơ Nhạc: 

Hát Với Nhau - Đêm sinh hoạt Thơ và Nhạc

Liên lạc:  (714) 837-0047   //   Email:  info@viethoc.com

  


 

Sinh hoạt hằng tuần

 

 

Thứ Năm 

Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông

(từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối)

Liên lạc:  (714) 707-7454 //  Email:  info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy

 (1) Lớp Võ Cổ Truyền Bình Định

(từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa)

Liên lạc:  (714) 837-0047  //  Email:   info@viethoc.com

 

 

 (2) Trường Việt ngữ Viện Việt-Học - Niên khóa 2014 – 2015

Lớp học Việt ngữ & Sinh hoạt học đường (từ 3 giờ chiều đến 5 giờ 30 chiều)

Liên lạc: (714) 467-6867 • (714) 270-8110  //  Email:   info@viethoc.com

 

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Ste. #222

Westminster, CA. 92683  (714) 775-2050

http://www.viethoc.com

info@viethoc.com

 

 

 

3 Attachments
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_Me%205-9-15.jpg?attredirects=0Chương Trình Nhạc Tháng 5, 2015 - Mẹ
VVH_Me 5-9-15.jpg
444k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Thiep%20moi%20_17%20thang%205_Van%20Chuong%20Van%20Hoc%20va%20Triet%20Hoc.pdf?attredirects=0Thiệp Mời - Đường Vào Văn Chương Toàn Tập I và II
Thiep moi _17 thang 5_Van Chuong Van Hoc va Triet Hoc.pdf (2.33 MB)
2386k  View  Download


Lịch Sinh Hoạt Tháng Năm 2015
Lịch Sinh Hoạt Tháng Năm 2015
VVH_Lich Sinh Hoat05_Thang Nam nam 2015 - rev3.doc
       88k  View  Download


Comments