Lịch Sinh Hoạt tháng Tư năm 2015

posted Apr 11, 2015, 5:04 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Apr 12, 2015, 5:11 AM ]

Little Saigon, ngày 6 tháng Tư năm 2015 
 
Kính gởi: Các quí vị Giáo sư, nhà Nghiên cứu, Ân nhân, Thân hữu và Đồng bào 
 
Viện Việt-Học kính gởi đến Quí vị Lịch Sinh Hoạt tháng Tư năm 2015. 
Kính mời các Quí vị tham dự sinh hoạt cuả Viện và kính nhờ Quí vị giúp phổ biến tin này đến thân hữu. 
 
Trân trọng kính mời và cảm ơn Quí vị. 
 
Viện Việt-Học 
 
_______________________________________________________
 
 
Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học 
Đêm Nhạc Tháng 
 
Hát Cho Quê Nhà
Th By ngày 11 tháng 4, 2015 
7:30 PM - 11:00 PM 
 Chương trình gm ging hát ca ba thế h, và ca khúc ca các nhc sĩ:
 
Nguyn Đình Toàn . Trm T Thiêng . Trn Thin Thanh
Ngô Tín . Nguyn Hng Anh . Nguyên T M . Phan Văn Hưng 
Quang Lc . Trn Duy Đc . Trúc H . Vit Dzũng

  Vào Cửa Tự Do 
 
Viện Việt-Học
15355 Brookhurst St., Ste. #222
Westminster, CA. 92683 – (714) 775-2050
 
 
_______________________________________________________
 
Tin sinh hoạt Viện Việt-Học  
 
Tháng Tư năm 2015
 
 
Thứ Bảy 11 tháng  năm 2015 từ 7 giờ 30 tối đến 11 giờ tối
Đêm Nhạc Tháng Tư
Hát Cho Quê Nhà
 
 
Thứ Bảy 25 tháng Tư năm 2015 từ 7 giờ 30 tối đến 11 giờ tối
Hội Quán Thơ Nhạc: 
Hát Với Nhau - Đêm sinh hoạt Thơ và Nhạc
Vẫn Hát Cho Quê Nhà
Liên lạc:  (714) 837-0047   //   Email:  info@viethoc.com
 
 
Sinh hoạt hằng tuần
 
 
Thứ Năm 
Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông
(từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối)
Liên lạc:  (714) 707-7454 //  Email:  info@viethoc.com
 
 
Thứ Bảy
 (1) Lớp Võ Cổ Truyền Bình Định
(Từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa)
Liên lạc:  (714) 837-0047  //  Email:   info@viethoc.com
 
 
 (2) Trường Việt ngữ Viện Việt-Học - Niên khóa 2014 – 2015
Lớp học Việt ngữ & Sinh hoạt học đường (từ 3 giờ chiều đến 5 giờ 30 chiều)
Liên lạc: (714) 467-6867 • (714) 270-8110  //  Email:   info@viethoc.com
 
 
Viện Việt-Học
15355 Brookhurst St., Ste. #222
Westminster, CA. 92683  (714) 775-2050
 
 

2 Attachments
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH%2030-4-15%20%282%29.jpg?attredirects=0Chương Trình Nhạc Tháng 4, 2015 - Hát Cho Quê Nhà
VVH 30-4-15 (2).jpg
483k  View  Download


Lịch Sinh Hoạt Tháng Tư 2015
Lịch Sinh Hoạt Tháng Tư 2015
VVH_Lich Sinh Hoat04_Thang Tu nam 2015.doc - 3 (v4r4)web.doc
       82k  View  Download

Comments