Lịch Sinh Hoạt - Tháng Chín, Mười 2014 và Tháng Giêng 2015

posted Sep 19, 2014, 10:16 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated Oct 25, 2014, 2:12 AM by Chí-Thông Nguyễn ]


▪  Hội Quán Thơ Nhạc  ▪  Câu Lạc Bộ Chữ Nôm  ▪  

▪  15 Năm Việt-Học - Viện Việt-Học  ▪  

 ... 

▫  Cho Đồng Bào Tôi  ▫  Tự Lực Văn Đoàn : Triển Lãm / Thuyết Trình / Kỷ Yếu / Số Hóa  ▫  

▫  Triết Lý Võ Tây Sơn Bình Định  ▫  60 Năm Dòng Nhạc Châu Kỳ : Tân Nhạc Huế  ▫  

Tết Ta - Phong Bao Mừng Tuổi Ta - Xuân Ất-Mùi 2015

 ... 
Kính gởi: Các quí vị Giáo sư, Nhà nghiên cứu, Ân nhân, Thân hữu và đồng bào,

 

Viện Việt-Học kính gởi đến quí vị Lịch Sinh Hoạt Bổ Túc tháng Chín năm 2014Lịch Sinh Hoạt tháng Mười năm 2014, và Chương trình tổng quát Mười Lăm Năm Viện Việt-Học.  Kính mời các Quí vị tham dự sinh hoạt cuả Viện và kính nhờ Quí vị giúp phổ biến tin này đến thân hữu. 

 

Trân trọng kính mời và cảm ơn Quí vị. 

 

Viện Việt-Học

_______________________________________________________

 

Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học 


Đêm Nhạc Tháng Chín

 

Cho Đng Bào Tôi


Th By ngày 13 tháng 9, 2014 

7:30 PM - 10:00 PM 

 

Vào Cửa Tự Do 

Giữ chỗ có lệ phí tượng trưng, xin vui lòng liên lạc: (714) 837-0047


 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Ste. #222

Westminster, CA. 92683 – (714) 775-2050

http://www.viethoc.com

info@viethoc.com

 

 

_______________________________________________________

 

 

Tin sinh hoạt Viện Việt-Học  

Email:  info@viethoc.com

 

 

Tháng Chín năm 2014

 

 

Thứ Bảy 13 tháng Chín năm 2014 từ 7 giờ 30 tối đến 10 giờ đêm

Đêm Nhạc Tháng Chín

Cho Đồng Bào Tôi

Điều hợp:  Ban Điều Hành Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học

Liên lạc:  (714) 837-0047  //   Email:  info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy 20 tháng Chín năm 2014 (1)

từ 1 giờ chiều đến 5 giờ 30 chiều

Khai giảng Trường Việt ngữ Viện Việt-Học - Niên khóa 2014 – 2015

 (Bế giảng: 13 tháng Sáu, 2015)

 

Lớp học Việt ngữ & Sinh hoạt học đường

Dạy đọc dạy viết tiếng Việt theo phương pháp âm vị học

Liên lạc: (714) 467-6867 • (714) 270-8110  //   Email:   info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy 20 tháng Chín năm 2014 (2)

từ 8 giờ tối đến 12 giờ khuya

Hội Quán Thơ Nhạc: 

Hát Với Nhau - Đêm sinh hoạt Thơ và Nhạc

Liên lạc:  (714) 837-0047  //   Email:  info@viethoc.com

 


Chủ Nhật 28 tháng Chín năm 2014 (1)

Từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa

Sinh hoạt Câu Lạc Bộ Chữ Nôm -

Mạn đàm với Giáo sư Nguyễn Văn Sâm

Liên lạc:  (714) 775-2050  //   Email:  info@viethoc.com

 

 

Chủ Nhật 28 tháng Chín năm 2014 (2)

từ 12 giờ 30 trưa đến 5 giờ chiều


Triển lãm - Thuyết trình - Ra mắt Kỷ yếu

 Triển lãm và Hội thảo về báo Phong Hóa Ngày Nay và Tự Lực Văn Đoànˮ 

Giới thiệu Sưu tập số hóa tác phẩm của

 

Tự Lực Văn Đoàn(a)  Triển lãm:  12 giờ 30 trưa đến 1 giờ 30 chiều

(b) Thuyết trình và Ra mắt Kỷ yếu Tự Lực Văn Đoàn:  1 giờ 30 chiều đến 5 giờ chiều

 

Với các diễn giả: 

 

Phạm Phú Minh  Nguyễn Trọng Hiền  Phạm Lệ Hương  

Đỗ Quý Toàn  Nguyễn Văn Sâm


Đặc biệt giới thiệu: Tác phẩm Tự Lực Văn Đoàn đã số hoá

(digitized) 

Tài liệu sẽ được đăng tải trên website cuả Viện Việt-Học

song song với ba tờ báo     

cuả các tác giả Tự Lực Văn Đoàn là Phong Hoá, Ngày Nay, Văn Hoá Ngày Nay.

 

Liên lạc:  (714) 775-2050  //   Email:  info@viethoc.com

external link nguoi-viet.com -  Phát hành Kỷ Yếu Triển Lãm và Hội Thảo Tự Lực Văn Ðoàn  (Monday, September 22, 2014 4:37:39 PM)


_______________________________________________________

 


Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học 


Đêm Nhạc Tháng ời


60 Năm Dòng Nhc Châu Kỳ


Nhc sĩ đã đt nn móng

cho Tân nhc Vit Nam ti Huế


Th By ngày 11 tháng 10, 2014 

7:30 PM - 10:30 PM 


Địa điểm tổ chức:

Nhật Báo Người Việt - Hội trường “Lê Đình Điểu”

14771 Moran St., Westminster, CA 92683

 

Vé bảo trợ:  20 Mĩ kim


Liên lạc BTC:

Lâm Dung (951) 489-7702  •  Thạch Thảo (714) 213-5087

Trần Văn Tiền (310) 522-4574  •  Nguyễn Liễu Anh (714) 860-2195

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Ste. #222

Westminster, CA. 92683 – (714) 775-2050

http://www.viethoc.com  // info@viethoc.com

 


_________________________________________

 


Tin sinh hoạt Viện Việt-Học  

Email:  info@viethoc.com

 


Tháng Mười năm 2014

 

 

Thứ Bảy 4 tháng Mười năm 2014 từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều

Thuyết trình: 

Một số đặc-thù và đôi nét về triết-lí võ Tây Sơn Bình Định

Diễn giả: Giáo sư Hồ Bửu (đến từ Virginia)

Phụ-diễn võ-thuật do các võ-sinh đến từ Virginia đảm trách: 

Nguyễn Hoàng NamNguyễn Hoa Vinh  Thục Linh

Liên lạc:  (714) 775-2050  //   Email:  info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy 11 tháng Mười năm 2014 từ 7 giờ 30 tối đến 10 giờ 30 tối

Đêm Nhạc Tháng Mười

60 Năm Dòng Nhạc Châu Kỳ

Điều hợp:  Lâm Dung . Thạch Thảo

MC:  Mai Dung . Bùi Đường

Liên lạc:  (951) 489-7702  •  (714) 213-5087   //   Email:  info@viethoc.com

 

 

Chủ nhật 19 tháng Mười năm 2014 từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều

Viện Việt-Học giới thiệu và phát hành

Phong Bao Mừng Tuổi & Phong Bao Chúc Mừng Xuân Ất-Mùi 2015

Liên lạc:  (714) 775-2050   //   Email:  info@viethoc.com

 


Thứ Bảy 25 tháng Mười năm 2014 từ 8 giờ tối đến 12 giờ khuya

Hội Quán Thơ Nhạc

Hát Với Nhau - Đêm sinh hoạt Thơ và Nhạc

Liên lạc:  (714) 837-0047   //   Email:  info@viethoc.com

 

 

Chủ Nhật 26 tháng Mười năm 2014 

Từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa

Sinh hoạt Câu Lạc Bộ Chữ Nôm -

Mạn đàm với Giáo sư Nguyễn Văn Sâm

Liên lạc:  (714) 775-2050   //   Email:  info@viethoc.com 

Sinh hoạt hằng tuần, tháng Chín & Mười 

 

 

Thứ Năm 

Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông

(từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối)

Liên lạc:  (714) 724-9548  //   Email:  info@viethoc.com

 


Thứ Bảy

 (1) Lớp Võ Cổ Truyền Bình Định

(Từ 10 giờ 30 sáng đến 12 giờ 30 trưa)

Liên lạc: (714) 837-0047  //   Email:   info@viethoc.com


 

(2) Trường Việt ngữ Viện Việt-Học - Niên khóa 2014 – 2015

Lớp học Việt ngữ & Sinh hoạt học đường - từ 3 giờ chiều đến 5 giờ 30 chiều

Liên lạc: (714) 467-6867 • (714) 270-8110  //   Email:   info@viethoc.com

 

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Ste. #222

Westminster, CA. 92683 – (714) 775-2050

http://www.viethoc.com

info@viethoc.com
_________________________________________


 

Tháng Giêng năm 2015

 

 Giới thiệu Khái-quát Chương trình

  Mười Lăm Năm Viện Việt-Học

 

 

I. Chương-trình :  Chủ nhật 18 tháng Giêng năm 2015 tại Viện Việt-Học

                     1. 11:00 AM – 1:30 PM  Mở cưả Phòng Triển-Lãm

                     2. 12:00 PM – 1:00 PM  Buổi cơm mừng Mười Lăm Năm 

                                                              Viện Việt-Học – Gây quĩ (15 Mk một phần ăn)

                     3. 2:00 PM – 3:30 PM:  Đúc-kết (qua ppts, có hỏi đáp)

                     4. 4:30 PM – 7:00 PM:  Chiều nhạc Hát Cho Tuổi Trẻ Việt Nam


II. Mục-tiêu:

                   (1) Đúc-kết, thành-quả, hướng về tương-lai, mà đối-tượng là Tuổi trẻ

                         VN với châm-ngôn:  Tương Lai Cuả Tuổi Trẻ - Tương Lai Cuả

                         Chúng Ta

                   (2) Gây-quĩ

 

III. Hình-thức tổ-chức

                   (1) Triển-lãm, trưng bày:

                         1.1. Nẻo Đường Việt-Nam (Quốc-hiệu và Cương-vực nước ta qua một   

                                số thời-đại)  & Việt-Nam Trong Bản-Đồ Thế-Giới

                         1.2. Cổ-thư, cổ-vật, và một số vật-dụng hằng ngày cuả các sắc dân

                                 Cao-nguyên Trung Phần

                         1.3. n-phẩm cuả Cơ-sở Xuất-bản Việt-Học

                         1.4. Hình-ảnh sinh-hoạt VVH

                         1.5. Đề-án “Thành Lập Viện Đại Học Việt Nam Hải Ngoại” viết vào

                                 năm 1999; tài liệu chuẩn bị việc thành-lập Viện Đại-Học Việt-

                                 Nam Hải-Ngoại, sau đổi là Viện Việt-Học;  Lễ Ra Mắt

                                 Viện Việt-Học: 26 tháng Hai năm 2000 tại Garden Grove,

                                 California, USA

                         1.6. Phong Bao Mừng Tuổi & Phong Bao Chúc Mừng  Ất-Mùi 2015

                                      

                   (2) Phát hành: (a) DVD Chính-trị và kinh-tế thời nhà Nguyễn 

                                                  chưá 4 tác-phẩm cuả Giáo-sư Nguyễn Thế Anh:   

                                                   [1] Việt-Nam thời Pháp đô-hộ; 

                                                   [2] Kinh-tế và xã-hội Việt-Nam dưới các vua triều Nguyễn; 

                                                  [3] Phong-trào kháng thuế ở miền Trung qua các châu bản 

                                                         triều Duy Tân; 

                                                   [4] Into the Maelstrom: Vietnam during the Fateful 1940s.

 

                                             (b) Đôi Nét Về Mười Lăm Năm Viện Việt-Học

 

                   (3) Ẩm-thực, Nam Trung Bắc, mỗi miền một món ăn:

                         Buổi cơm mừng Mười Lăm Năm Viện Việt-Học – Gây quĩ (15 Mk một phần ăn)

 

                   (4) Thuyết-trình: Đúc-kết, hướng về tương-lai (dùng ppts, hỏi đáp)

                         4.1. Cơ-cấu tổ-chức cuả Viện Việt-Học

                         4.2. Thư-viện

                         4.3. Tu-thư

                         4.4. Học-vụ:

Các Khoá Việt-Học về sử học, địa-lí, văn-minh văn-hoá Việt Nam, chữ Nho, chữ Nôm, Nguồn gốc tiếng Việt, Cơ-cấu Việt-ngữ, võ-thuật (qua Lớp Võ cổ-truyền Bình Định) và các Khóa Bổ-túc Sư-phạm hướng dẫn việc dạy đọc dạy viết tiếng Việt qua phương pháp mới theo âm-vị học dành cho thầy cô, ba mẹ học-sinh… đã được thực hiện.  Đặc-biệt, lớp đào-tạo Thông dịch viên toà-án hữu-thệ, Ngày Đại Học… là trong số các khoá để giúp chuẩn bị hành-trang và thúc đẩy sự thành-công cho tuổi trẻ nơi dòng chính.  Nội-dung Học-vụ còn được khai triển xa hơn qua Chương-trình Xứ Sở và Con Người, Chương-trình Việt-Học Đó Đây, Chương-trình Vui Học Lịch-sử Văn-hoá ViệtDiễn-đàn Việt học Viện Việt-HọcTrường Việt Ngữ Viện Việt-Học (danh xưng cũ là Chương-Trình Việt-Ngữ Căn-Bản Viện Việt-Học). Nhu-cầu văn-hoá, giáo-dục đồng-thời được khai triển qua các lãnh-vực khác như Thư-việnTu-thưXuất-bảnThuyết-trình định-kìHội-nghị chuyên-đề, Website, và các Câu-Lạc-Bộ dành cho nhiều thành-phần và đối-tượng khác nhau (CLBVăn Nghệ Viện Việt-Học, Hội Quán Thơ Nhạc, CLB Học-sinh Sinh-viên Thanh-niên, CLB Cha Mẹ và Thầy Cô Giáo).

                         4.5. Cơ-sở Xuất-bản Việt-Học

                         4.6. Website

 

                   (5) Văn-nghệ:

Chiều nhạc Hát Cho Tuổi Trẻ Việt Nam với khoảng 25 tiết-mục do Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học, Câu Lạc Bộ Học sinh – Sinh viên – Thanh niên Viện Việt-Học, Trường Việt Ngữ Viện Việt-Học và Thân-hữu phụ trách.  Vé bảo trợ:  25 Mk.

Bảo trợ hay giữ vé xin liên lạc:  info@viethoc.com  //  (714) 775-2050

6 attachments — View all attachments | Download all attachments
 
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_CLBVN_60NamDongNhacChauKy_Poster_for-Web.jpg?attredirects=0Bích-chương Đêm Nhạc Tháng 10 - 60 Năm Dòng Nhạc Châu Kỳ
VVH_CLBVN_60NamDongNhacChauKy_Poster_for-Web.jpg
1084K View  Download    
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH-POSTER_Sept_Cho-Dong-Bao-Toi_Web_.jpg?attredirects=0Bích-chương Đêm Nhạc Tháng Chín - Cho Đồng Bào Tôi
VVH-POSTER_Sept_Cho-Dong-Bao-Toi_Web_.jpg
1800K View  Download
      
Lịch Sinh Hoạt Bổ Túc  tháng Chín năm 2014
Lịch Sinh Hoạt Bổ Túc  tháng Chín năm 2014
VVH_Lich Sinh Hoat09_Thang Chin nam 2014_f_R.doc-(rev.5)web.doc
       97K View  Download

Lịch Sinh Hoạt tháng Mười năm 2014 
Lịch Sinh Hoạt tháng Mười năm 2014
VVH_Lich Sinh Hoat10_Thang Muoi nam 2014.doc-(rev.11)web.doc
        92K View  Download

Thiệp Mời Triển lãm - Thuyết trình - Ra mắt Kỷ yếu - Giới thiệu Sưu tập số hóa tác phẩm của TỰ LỰC VĂN ĐOÀN
Thiệp Mời Triển lãm - Thuyết trình - Ra mắt Kỷ yếu - Giới thiệu Sưu tập số hóa tác phẩm của TỰ LỰC VĂN ĐOÀN
TrienLam_ThuyetTrinh_RaMatKyYeu_TLVD.20140928_.pdf
       2320K View  Download

Tháng Giêng năm 2015 - Chương trình Mười Lăm Năm Viện Việt-Học
Tháng Giêng năm 2015 - Chương trình Mười Lăm Năm Viện Việt-Học
1.1.Khái quát_15 Năm Viện Việt Học_.pdf
       327K View  Download