Lịch Sinh Hoạt Tháng Chạp Năm 2013 Và Tháng Giêng Năm 2014

posted Dec 2, 2013, 8:07 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Dec 4, 2013, 1:39 AM ]


 

Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học 

 

Đêm Sinh Hoạt Văn Nghệ Tháng 12

 


Hp Mt Cui Năm 2013

Tâm tình, Hát vi nhau và Ăn ti  (“potluck”)

 Vi các ging hát ca CLBVN VVH, thân-hu và cu quí khách, 

cùng nhiu MCs quen thuc

t các Chương trình Nhc Thính phòng CLBVN VVH

Ái Phương . Anh Đào . Bùi Khanh . Diu Trang

        Hng Vân . Mai Dung . Mnh Toàn . Minh Hin

Th By ngày 14 tháng 12, 2013 

7:30 PM - 11:30 PM 

 

Vào Ca T Do

(Ghi danh tham d “potluck xin g714-837-0047)

hoc email  vienviethoc_clbvn@yahoo.com  

 

Vin Vit-Hc

15355 Brookhurst St., Ste. #222

Westminster, CA. 92683 - 714-775-2050

http://www.viethoc.com

info@viethoc.com

 

 

_______________________________________________________

 

 

Tin sinh-hoạt Viện Việt-Học  

E-mail:  info@viethoc.com

 

Tháng ời Hai năm 2013

 

Chủ Nhật 1 tháng Mười Hai năm 2013 từ 2 giờ chiều đến 4 giờ 30 chiều

Thuyết trình:  Huyền Thoại Trong Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam

Diễn giả:  Giáo sư Trần Ngọc Ninh

Liên-lạc:  (714) 775-2050   //   E-mail:  info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy 14 tháng Mười Hai năm 2013 từ 7 giờ 30 tối đến 11 giờ30 tối

Đêm Sinh Hoạt Văn Nghệ tháng Mười Hai: 
Họp Mặt Cuối Năm 2013

Tâm tình, Hát với nhau và Ăn tối (“potluck”)

 Với các giọng hát của CLBVN VVH, thân-hữu và cuả quí khách,

cùng nhiều MCs quen thuộc từ các Chương trình Nhạc Thính phòng CLBVN VVH.

Ái Phương . Anh Đào . Bùi Khanh . Diệu Trang

Hồng Vân . Mai Dung . Mạnh Toàn . Minh Hiền

Liên-lạc:  (714) 837-0047

 

 

Thứ Bảy 28 tháng Mười Hai năm 2013 từ 8 giờ tối đến 12 giờ khuya

Hội-Quán Thơ Nhạc:  

Hát Với Nhau - Đêm sinh-hoạt Thơ và Nhạc

Liên-lạc:  (714) 837-0047

 

 

Chủ Nhật 29 tháng Mười Hai năm 2013 từ 10 giờ sáng đến 4 giờchiều

Ngày Bán Sách 2

Sau ngày bán sách trong tháng trước, Chủ Nhật 3 tháng Mười Một năm 2013 tại Viện Việt-Học, Viện nhận được khá nhiều điện thoại cuả các quí vị yêu sách, yêu cầu Viện thường xuyên thực hiện các buổi bán sách.  Để đáp ứng phần nào yêu cầu này, Viện Việt-Học sẽ tổ chức Ngày Bán Sách lần thứ hai vào Chủ Nhật 29 tháng Mười Hai năm 2013 từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.  Đặc biệt, thêm một số sách cổ, nghiên cứu về văn hoá Việt Nam, cuả Tiến sĩ Nguyễn Trọng Thuỷ, Hoạ sĩ Văn Mộch, và cuả kĩ sư Nguyễn Trung Nam sẽ được trưng bày trong dịp này.

 

 

Tháng Giêng năm 2014

 

Chủ Nhật 5 tháng Giêng năm 2014 từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều

Họp Mặt Tất-Niên Viện Việt-Học

Chương-trình Văn-nghệ với chủ-đề Con Học Bước Đi Ngàn Năm Cuả Mẹ

gồm các tiết-mục Ca, Vũ dân tộc, Cồng chiêng Cao nguyên Trung phần, Trống.

Điều hợp:  Hồng Tước, với sự tham-gia cuả

Câu Lạc Bộ Văn Nghệ VVH, Câu Lạc Bộ Học sinh Sinh viên Thanh niên,

Chương Trình Việt Ngữ Căn Bản, Lớp Võ Bình Định, và các thân hữu VVH

Liên-lạc:  (714) 775-2050   //   E-mail:  info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy 11 tháng Giêng năm 2014 từ 7 giờ 30 tối đến 10 giờ đêm

Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng Giêng: 
 với

Teresa Mai

Liên-lạc:  (714) 837-0047

 

 

Chủ Nhật 12 tháng Giêng năm 2014 từ 2 giờ chiều đến 4 giờ 30 chiều

Thuyết trình:  Kể Chuyện Tình Buồn, tức U Tình Lục –

tác phẩm cách đây đúng 100 năm của nhà văn Nam kỳ Lục tỉnh danh tiếng:

Hồ Biểu Chánh

Diễn giả:  Ba nhà văn Nguyễn Văn Sâm, Ngự Thuyết, Phan Tấn Hải

Liên-lạc:  (714) 775-2050   //   E-mail:  info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy 18 tháng Giêng năm 2014 từ 3 giờ chiều đến 5 giờ 30 chiều

Chương Trình Việt Ngữ Căn Bản Viện Việt-Học - Lễ Tết Truyền Thống

Liên-lạc:  (714) 775-2050   //   E-mail:  info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy 25 tháng Giêng năm 2014 từ 8 giờ tối đến 12 giờ khuya

Hội-Quán Thơ Nhạc:  

Hát Với Nhau - Đêm sinh-hoạt Thơ và Nhạc

Liên-lạc:  (714) 837-0047

 

 

Sinh-hoạt hằng tuần

 

Thứ Hai

Lớp Chữ Nho

(từ 7 giờ 30 tối đến 9 giờ 30 tối)

Liên-lạc:  E-mail:  info@viethoc.com

 

Thứ Ba 

Lớp Kundalini Yoga (từ 6 giờ 45 chiều đến 9 giờ 15 tối)

Liên-lạc:  Teresa Mai:  (917) 608-8173  //  Email:  info@viethoc.com

 

Thứ Tư 

(tuần lễ thứ nhất và tuần lễ thứ ba của mỗi tháng)

Sinh hoạt Diễn Đàn Việt Học Viện Việt-Học (từ 7 giờ 30 tối đến 9 giờ 30 tối)

Liên-lạc:  Email:  info@viethoc.com

 

 

Thứ Năm 

Lớp Chữ Nho

(từ 7 giờ 30 tối đến 9 giờ 30 tối)

Liên-lạc:  E-mail:  info@viethoc.com

 

Thứ Sáu

Câu Lạc Bộ Thanh niên Sinh viên Học sinh (từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối)

Liên-lạc: (714) 837-0047   //   E-mail:  info@viethoc.com

 

Thứ Bảy

(1) Lớp Bổ túc Việt Anh–Anh Việt - Luyện thi thông-dịch hữu-thệ toà-án

       (từ 8 giờ 30 sáng đến 10 giờ 30 sáng)

Liên-lạc:  (714) 775-2050   //   E-mail:  info@viethoc.com  

 

(2) Lớp Võ Cổ Truyền Bình Định

(Từ 10 giờ 30 sáng đến 12 giờ 30 trưa)

Liên-lạc: (714) 837-0047   //   E-mail:  info@viethoc.com

 

 (3) Chương trình Việt ngữ Căn bản Viện Việt-Học

(từ 3 giờ chiều đến 5 giờ 30 chiều)

Liên-lạc:  (714) 886-8569   //   E-mail:  info@viethoc.com

 

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Ste. #222

Westminster, CA. 92683 - 714-775-2050

http://www.viethoc.com / info@viethoc.com

 

 


Comments