2-insert-of-recent-posts-gadget-4

1:

2:
Post length: Full post
Copy "recent post" gadget from 
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/

thumbnail code looks weird: "&" instead of "&" which causes it to download instead of display. example:
https://groups.google.com/a/viethoc.com/group/tin/attach/1d4a67af5c284/image.png?part=0.1&view=1


Lịch Sinh Hoạt Hàng Tháng

 • Tin Sinh-Hoạt Bổ-Túc tháng Ba 2020

  Viện Việt-Học

  Tin Sinh-Hoạt B-Túc tháng Ba


   

  1.     Chủ-nhật, ngày 8 tháng Ba từ 2:00 PM đến 4:30 PM ĐàHOÀN-TT

          Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học

          Ra Mắt Sách:  Một Lối Đi Riêng Vào Cõi Thơ 

  Tác-giả: Giáo-sư Vĩnh Đào (đến từ Pháp)

  Cảm tưởng về tác-phẩm:  Trưởng Lê Anh Dũng

  Đôi nét về tác-phẩm:  Giáo-sư Đàm Trung Pháp

        Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

  image.png
  (Xin mời xem Thiệp Mời gởi kèm)  Ċ ď


          2.       Thứ Bảy, ngày 14 tháng Ba, 2020 từ 7:30 PM đến 10:30 PM - CHƯƠNG-TRÌNH ĐƯỢC DỜI LẠI VÀ S TRÌNH DIỄN TRONG TƯƠNG-LAI
                 Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
        Chương-trình ca-nhạc thính-phòng tháng Ba


  image.png

     Ban Nhạc Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học:

     Guitar: Ngọc Sơn

     Drum: Hoàng Sơn

     Keyboard:  Hùng Rock

     Bass: John Chương

     Góp mặt đặc biệt:

     Guitars:  Ngọc Thạch - Trần Toản

   

     Dẫn chương-trình:  Hoàng Anh - Trần Ngọc Lân

     Với các giọng hát:

     Bùi Khanh - Dung Nghi - Helen Elena

     Hoàng Anh Thi (Andrew)

     Huyền Vy - Kỳ Hương - Quế Phượng

   

     Điều hợp/Âm-thanh:  Nguyễn Thái

   

             

  Bảo-trợ ở cưả: $10.00

  Mọi bảo-trợ, giữ chỗ, đóng góp khác xin liên lạc:  (714) 254-5150

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

  (Xin mời xem bích-chương gởi kèm)  ą ď

   

  Sinh-hoạt hằng tuần:

   

  Thứ Hai & Thứ Ba

  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học  TIP-TC SINH HOT NI-B CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG-BÁO K TIP

  LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

  Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  Thứ Sáu

  Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin - TM NGƯNG SINH HOT CHO ĐẾN 27 THÁNG 3, 2020 HOĐẾN KHI CÓ THÔNG-BÁO K TIP

  Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

  Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  Thứ Bảy

  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học - TM NGƯNG SINH HOT CHO ĐẾN HẾT THÁNG TƯ, 2020 HOĐẾN KHI CÓ THÔNG-BÁO K TIP

  Năm học 2019 – 2020 - (từ 14 tháng Chín, 2019 đến 13 tháng Sáu, 2020)

  Từ 3:00 PM đến 5:45 PM:  Lớp Việt-ngữ và Sinh-hoạt Học-đường

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  Chủ-nhật

  1.     Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học - TM NGƯNG SINH HOT CHO ĐẾN 29 THÁNG 3, 2020 HOĐN KHI CÓ THÔNG-BÁO K TIP

  Lớp Nhiếp-Ảnh 2019 (Mỗi Chủ-nhật kể từ 1 tháng Mười Hai, 2019 đến 26 tháng Tư, 2020)

  Từ 9:00 AM đến 12:00 PM.

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  2.     Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học - TM NGƯNG SINH HOT CHO ĐẾN HẾT THÁNG TƯ, 2020 HOĐẾN KHI CÓ THÔNG-BÁO K TIP

  Từ 5:00 PM đến 7:00 PM

  Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

  Sinh-hoạt hằng tháng:

   

  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  1.   Chương-trình ca-nhạc Thính-phòng Thứ Bảy thứ nhì cuả mỗi tháng. - TM NGƯNG SINH HOT CHO ĐẾN HẾT THÁNG TƯ, 2020 HOĐẾN KHI CÓ THÔNG-BÁO K TIP

  Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

  Bảo-trợ vào cưả: $10.00

  Liên-lạc: info@viethoc.com

                                        

  2.   Chương-trình sinh-hoạt ca-viên BHX VVH và thân-hưũ - TM NGƯNG SINH HOT CHO ĐẾN HẾT THÁNG TƯ, 2020 HOĐẾN KHI CÓ THÔNG-BÁO K TIP

  (Hát Với Nhau) Thứ Bảy thứ nhất cuả mỗi tháng.

  Từ 7:00 PM đến 10:30 PM


  __________________________________

   

   

           Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:
   
           Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:
   
  1.       □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:
  Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ
  (Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)
  Thứ Sáu, ngày 6 tháng 3, 2020 từ 8:00 PM đến 10:00 PM ĐàHOÀN-TT

  Chương trình:
  7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập
  8:00  8:30 pm: Thành viên VACGS trình diễn
  8:30 - 9:30 pm: Trình diễn Guitar – BOKYUNG BYUN
  9:30 - 10:00 pm: Q & A / Trò chuyện cùng nhạc sĩ
  Vé: $5 tại cửa.
  Emailwww.vacgs@gmail.com
          (Xin mời xem bích-chương VACGS gởi kèm)  ą ď

   
  2.       □ Mỗi sáng tại Phòng hội Viện Việt-Học (trừ sáng thứ Hai):
  Lớp Dưỡng Sinh Thức Pháp TIP-TC SINH HOT NI-B DSTP CHO ĐẾKHI CÓ THÔNG-BÁO K TIP
  Thứ Ba đến thứ Sáu:  7:00 AM – 8:00 AM
  Thứ Bảy và Chủ-nhật:  7:00 AM – 8:15 AMEmail:  duongsinhthucphap@gmail.com

  3.  □ Chủ-nhật 1 tháng Ba, 2020 ĐàHOÀN-TT

           Gia-đình Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc - Tiệc Xuân Canh Tý 2020
           11:00 giờ trưa tới 4:00 giờ chiều
           Địa điểm: Diamond Seafood Palace #1
           8058 Lampson Ave., Stanton, CA. 90680
           Emailtheduckhiconghoanghac@gmail.com

           (Xin mời xem thiệp-mời Hoàng Hạc gởi kèm)  ą ď


  __________________________________

   

  Viện Việt-Học

  15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683 

  Website: www.viethoc.com

  Email: info@viethoc.com 

  (714) 775-2050  Bản cũ - Tin Sinh-Hoạt tháng Ba 2020  Ċ ď


  Posted Jul 25, 2021, 10:13 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Ba 2020

  Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

  Tháng Ba

   

    1.     Chủ-nhật, ngày 8 tháng Ba từ 2:00 PM đến 4:30 PM

          Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học

          Ra Mắt Sách:  Một Lối Đi Riêng Vào Cõi Thơ

  Tác-giả: Giáo-sư Vĩnh Đào (đến từ Pháp)

  Cảm tưởng về tác-phẩm:  Trưởng Lê Anh Dũng

  Đôi nét về tác-phẩm:  Giáo-sư Đàm Trung Pháp

        Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

  image.png

         (Xin mời xem Thiệp Mời gởi kèm)


          2.       Thứ Bảy, ngày 14 tháng Ba, 2020 từ 7:30 PM đến 10:30 PM
                 Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
        Chương-trình ca-nhạc thính-phòng tháng Ba

   

  image.png

     Ban Nhạc Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học:

     Guitar: Ngọc Sơn

     Drum: Hoàng Sơn

     Keyboard:  Hùng Rock

     Bass: John Chương

     Góp mặt đặc biệt:

     Guitars:  Ngọc Thạch - Trần Toản

   

     Dẫn chương-trình:  Hoàng Anh - Trần Ngọc Lân

     Với các giọng hát:

     Bùi Khanh - Dung Nghi - Helen Elena

     Hoàng Anh Thi (Andrew)

     Huyền Vy - Kỳ Hương - Quế Phượng

   

     Điều hợp/Âm-thanh:  Nguyễn Thái

   

             

  Bảo-trợ ở cưả: $10.00

  Mọi bảo-trợ, giữ chỗ, đóng góp khác xin liên lạc:  (714) 254-5150

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

  (Xin mời xem bích-chương gởi kèm) 

   

  Sinh-hoạt hằng tuần:

   

  Thứ Hai & Thứ Ba

  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

  LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

  Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  Thứ Sáu

  Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

  Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

  Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  Thứ Bảy

  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học

  Năm học 2019 – 2020 - (từ 14 tháng Chín, 2019 đến 13 tháng Sáu, 2020)

  Từ 3:00 PM đến 5:45 PM:  Lớp Việt-ngữ và Sinh-hoạt Học-đường

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  Chủ-nhật

  1.     Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

  Lớp Nhiếp-Ảnh 2019 (Mỗi Chủ-nhật kể từ 1 tháng Mười Hai, 2019 đến 26 tháng Tư, 2020)

  Từ 9:00 AM đến 12:00 PM.

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  2.     Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

  Từ 5:00 PM đến 7:00 PM

  Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Sinh-hoạt hằng tháng:

   

  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  1.   Chương-trình ca-nhạc Thính-phòngThứ Bảy thứ nhì cuả mỗi tháng.

  Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

  Bảo-trợ vào cưả: $10.00

  Liên-lạc: info@viethoc.com

                                        

  2.   Chương-trình sinh-hoạt ca-viên BHX VVH và thân-hưũ

  (Hát Với Nhau)Thứ Bảy thứ nhất cuả mỗi tháng.

  Từ 7:00 PM đến 10:30 PM


  __________________________________

   

   

         Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:
   
           Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:
   
  1.       □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:
  Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ
  (Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)
  Thứ Sáu, ngày 6 tháng 3, 2020 từ 8:00 PM đến 10:00 PM
  Chương trình:
  7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập
  8:00 8:30 pm: Thành viên VACGS trình diễn
  8:30 - 9:30 pm: Trình diễn Guitar – BOKYUNG BYUN
  9:30 - 10:00 pm: Q & A / Trò chuyện cùng nhạc sĩ
  Vé: $5 tại cửa.
  Email: www.vacgs@gmail.com
          (Xin mời xem bích-chương VACGS gởi kèm) 

   
  2.       Mỗi sáng tại Phòng hội Viện Việt-Học (trừ sáng thứ Hai):
  Lớp Dưỡng Sinh Thức Pháp
  Thứ Ba đến thứ Sáu:  7:00 AM – 8:00 AM
  Thứ Bảy và Chủ-nhật:  7:00 AM – 8:15 AM
  Email:  duongsinhthucphap@gmail.com

  3.  □ Chủ-nhật 1 tháng Ba, 2020

           Gia-đình Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc - Tiệc Xuân Canh Tý 2020
           11:00 giờ trưa tới 4:00 giờ chiều
           Địa điểm: Diamond Seafood Palace #1
           8058 Lampson Ave., Stanton, CA. 90680
           Email: theduckhiconghoanghac@gmail.com

           (Xin mời xem bích-chương Hoàng Hạc gởi kèm) 


  __________________________________

   

  Viện Việt-Học

  15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683 

  Website: www.viethoc.com

  Email: info@viethoc.com 

  (714) 775-2050

  Posted Feb 29, 2020, 8:43 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Giêng 2020

  Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

   Tháng Giêng

   

   

   

  1.     Thứ Bảy, ngày 11 tháng Giêng, 2020 từ 9:30 AM đến 10:30 PM

       Tất-Niên Kỉ-Hợi 2019 Viện Việt-Học.  Kính mời các quí-vị tham

       dự từng phần hoặc tất-cả, bao gồm 4 chương-trình:


       a.     Thứ Bảy ngày 11 tháng Giêng, 2020 từ 9:30 AM đến 6:00 PM &

  Chủ-nhật ngày 12 tháng Giêng từ 9:30 AM đến 1:00 PM

  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

  Triễn-lãm ảnh nghệ-thuật 

  Liên-lạc: (714) 280-7933 // Email: info@viethoc.com

   

       b.     Thứ Bảy, ngày 11 tháng Giêng, 2020 từ 3:00 PM đến 4:30 PM

  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học –

  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học:  Lớp Võ

             Cổ-Truyền Việt-Nam - Võ Bình Định

  Lễ Tết Truyền-Thống

             Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

      c.       Thứ Bảy, ngày 11 tháng Giêng, 2020 từ 4:30 PM đến 6:00 PM

   Tiệc Tất-Niên Viện Việt-Học

   Ghi danh tham dự:  $10 mỗi phần ẩm-thực

  Liên-lạc:  (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

   

   

     d.     Thứ Bảy, ngày 11 tháng Giêng, 2020 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

       Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  Văn-Nghệ Tất-Niên Kỉ-Hợi 2019 – Mơ Xuân Thái-Hòa

   

  với sự góp mặt cuả:

  Thiếu-nhi Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học

  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  Thân-hưũ:

        Ban Hoài Hương

        Hương Thiền

        Nhóm Cát Trắng

        Nhóm Gió Núi

        Nhóm Ca Nguyễn Ngọc Phúc

        Nhóm Ca Mây Hồng

        Quỳnh Hoa - Nối Vòng Yêu Thương

        ....

             

                   Keyboard:  Phạm Ngọc Tú . Nguyễn Đài

                   Guitar:  Trần Toản

             Âm-thanh:  Nguyễn Thái

   

  Mọi bảo-trợ, đóng góp xin liên lạc:  (714) 254-5150

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

   

  Sinh-hoạt hằng tuần:

   

  Thứ Hai & Thứ Ba

  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

  LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

  Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Thứ Sáu

  Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

  Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

  Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Thứ Bảy

  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học

  Năm học 2019 – 2020 - (từ 14 tháng Chín, 2019 đến 13 tháng Sáu, 2020)

  Từ 3:00 PM đến 5:30 PM:  Lớp Việt-ngữ và Sinh-hoạt Học-đường

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  Chủ-Nhật

  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

  Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

  Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Sinh-hoạt hằng tháng:

   

  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  1.   Chương-trình ca-nhạc Thính-phòngThứ Bảy thứ nhì cuả mỗi tháng.

  Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

  Bảo-trợ vào cưả: $10.00

  Liên-lạc: info@viethoc.com

                                        

  2.   Chương-trình sinh-hoạt ca-viên BHX VVH và thân-hưũ

  (Hát Với Nhau)Thứ Bảy thứ nhất cuả mỗi tháng.

  Từ 7:00 PM đến 10:30 PM

  Liên-lạc: vienviethoc_clbvn@yahoo.com

   

  __________________________________

   

   

  Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

   

  Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

   

  1.       □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:

  Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

  (Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

  Thứ Sáu, ngày 3 tháng 1, 2020 từ 8:00 PM đến 10:00 PM

  Chương trình:

  7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập

  8:00 8:30 pm: Thành viên VACGS trình diễn

  8:30 - 9:30 pm: Trình diễn Sáo & Guitar–DUO LIBERA:

                            CLIVIA NGAN & NICK GODOY

  9:30 - 10:00 pm: Q & A / Trò chuyện cùng nhạc sĩ

  Vé: $5 tại cửa.

  Email: www.vacgs@gmail.com

   

   

  2.       □ Mỗi sáng tại Phòng hội Viện Việt-Học (trừ sáng thứ Hai):

  Lớp Dưỡng Sinh Thức Pháp

  Thứ Ba đến thứ Sáu:  7:00 AM – 8:00 AM

  Thứ Bảy và Chủ-Nhật:  7:00 AM – 8:15 AM

  Email:  duongsinhthucphap@gmail.com

   

  __________________________________

  Viện Việt-Học

                                                                   15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

   

                                                                                       Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050
  Posted Aug 24, 2020, 7:20 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Mười Hai 2019

  Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

   

  Tháng Mười Hai
   

  1.     Chủ-nhật, ngày 1 tháng tháng Mười Hai, 2019 từ 9:00 AM đến 12:00 PM

       Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

       Lớp Nhiếp-Ảnh 2019 – 2020

           Khai Giảng: 1 tháng Mười Hai, 2019  

           Bế Giảng:    26 tháng Tư, 2020

       Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com


   

  2.     Thứ Bảy, ngày 14 tháng Mười Hai, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

       Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

       Chương-trình ca-nhạc tháng Mười Hai


  Tri-Âm

   

   

  image.png

   

  Bảo-trợ vào cưả: $10.00

  Mọi bảo-trợ, đóng góp khác xin liên lạc:  (714) 270-8110

  Email: info@viethoc.com

  (Xin mời xem bích-chương gởi kèm)

   

  Sinh-hoạt hằng tuần:

   

  Thứ Hai & Thứ Ba

  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

  LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

  Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Thứ Sáu

  Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

  Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

  Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Thứ Bảy

  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học

  Năm học 2019 – 2020 - (từ 14 tháng Chín, 2019 đến 13 tháng Sáu, 2020)

  Từ 3:00 PM đến 5:30 PM:  Lớp Việt-ngữ và Sinh-hoạt Học-đường

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  Chủ-Nhật

  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

  Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

  Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Sinh-hoạt hằng tháng:

   

  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  1.   Chương-trình ca-nhạc Thính-phòngThứ Bảy thứ nhì cuả mỗi tháng.

  Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

  Bảo-trợ vào cưả: $10.00

  Liên-lạc: info@viethoc.com

                                        

   

  2.   Chương-trình sinh-hoạt ca-viên BHX VVH và thân-hưũ

  (Hát Với Nhau)Thứ Bảy thứ nhất cuả mỗi tháng.

  Từ 7:00 PM đến 10:30 PM

  Liên-lạc: vienviethoc_clbvn@yahoo.com

   

  __________________________________

   

   

   

  Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

   

  Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

   

  1.       □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:

  Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

  (Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

  Thứ Sáu, ngày 6 tháng 12, 2019 từ 8:00 PM đến 10:00 PM

  Chương trình:

  7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập

  8:00 8:30 pm: Thành viên VACGS trình diễn

  8:30 - 9:30 pm: Trình diễn Guitar – WESLEY PARK

  9:30 - 10:00 pm: Q & A / Trò chuyện cùng nhạc sĩ

  Vé: $5 tại cửa.

  Email: www.vacgs@gmail.com

   

   

  2.       □ Mỗi sáng tại Phòng hội Viện Việt-Học (trừ sáng thứ Hai):

  Lớp Dưỡng Sinh Thức Pháp

  Thứ Ba đến thứ Sáu:  7:00 AM – 8:00 AM

  Thứ Bảy và Chủ-Nhật:  7:00 AM – 8:15 AM

  Email:  duongsinhthucphap@gmail.com

   

   

  3.       Code Ninjas®

            Trung-tâm hướng dẫn trẻ em viết program và phát huy các kĩ-năng lí-luận, lí-giải, hưũ-ích cho lãnh-vực toán-học và khoa-học.
  9575 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92841
  (714) 386-9709
  URLwww.codeninjas.com/locations/ca-garden-grove
  EmailVu.hong@codeninjas.com
  Weekdays: 3 pm - 8 pm 
  Weekends: 10 am - 5 pm

   


  __________________________________

   Viện Việt-Học

   15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

   Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

   
  Posted Aug 24, 2020, 7:22 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Mười Một 2019

   

   

  Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

   

  Tháng Mười Một

   

  2019 


  https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/CLBVN_VVH_CaKhucTimQuen_191109.jpg?attredirects=0


  1.     Thứ Bảy, ngày 9 tháng Mười Một, 2019 từ 7:00 PM đến 10:30 PM 

  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  Chương-trình ca-nhạc tháng Mười Một

  Những Ca-khúc Tìm Quen

   

  Giới thiệu các nhạc-phẩm cũ và mới cuả các nhạc-sĩ thân-hưũ Viện Việt-Học, và một số nhạc-phẩm phổ từ thơ cuả Vũ Hoàng Chương, trình bày lần đầu ở Viện.


  image.png  Bảo-trợ vào cưả: $10.00

  Mọi bảo-trợ, đóng góp khác xin liên lạc:  (714) 270-8110

  (Xin mời xem bích-chương đính kèm)  2.     Thông-báo Tuyển ca viên Ban-Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học:

  Little Saigon, 3 tháng Mười Một năm 2019 

  Thông-báo 

  V/v: Tuyển ca viên Ban-Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 

   (viết tắt: BHXVVH) 


  Để chuẩn bị cho “Dòng Giống Tiên Rồng”, môt chương-trình nhạc Việt phong-phú với những nhạc-phẩm bất-hủ về quê-hương và tình yêu sẽ được trình bày qua các tiết-mục đơn ca, nhóm ca, và hợp ca với dàn nhạc giao-hưởng, Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học tuyển ca-viên cho Ban Hợp-Xướng do nhạc-sĩ Trần Chúc hướng dẫn: 

  Thử giọng: 

  Chủ-nhật ngày 10 & 17 tháng Mười Một năm 2019, 4:30 PM - 5:30 PM


  Buổi tập đầu tiên: 

  Chủ-nhật ngày 10 tháng Mười Một năm 2019, 5:30 PM - 7:30 PM


  Địa-điểm và lịch-trình sinh-hoạt: 

  Chủ-nhật hàng tuần từ 5:30 PM - 7:30 PM 

  tại phòng hội Viện Việt-Học  

  15355 Brookhurst St., Ste. 222 

  Westminster, CA 92683 

  Liên lạc: info@viethoc.com 


  Trân-trọng thông báo và kính mời, 


  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 
  https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_CLBVN_ThongBao_TuyenCaVien_BHXVVH_191110_r1_FINAL.pdf View Download            https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_CLBVN_ThongBao_TuyenCaVien_BHXVVH_191110_v2--FINAL-v2r2-1.png?attredirects=0 View Download

  __________________________________


  Sinh-hoạt hằng tuần:

   

   

  Thứ Hai & Thứ Ba (Nghỉ tập vào thứ Ba ngày 5 tháng Mười Một, 2019)

  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

  LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

  Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  Thứ Sáu

  Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

  Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

  Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Thứ Bảy

  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học

  Năm học 2019 – 2020 (từ 14 tháng Chín, 2019 đến 13 tháng Sáu, 2020)

  Từ 3:00 PM đến 5:30 PM:  Lớp Việt-ngữ và Sinh-hoạt Học-đường

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  Chủ-Nhật

  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

  Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

  Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

   

  Sinh-hoạt hằng tháng:

   

  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  1.   Chương-trình ca-nhạc Thính-phòng:  Thứ Bảy thứ nhì cuả mỗi tháng.

  Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

  Bảo-trợ vào cưả: $10.00

  Liên-lạc: info@viethoc.com

                                        

   

  2.   Chương-trình sinh-hoạt ca-viên BHX VVH và thân-hưũ

  (Hát Với Nhau):  Thứ Bảy thứ nhất cuả mỗi tháng.

  Từ 7:00 PM đến 10:30 PM

   

  Sinh-hoạt bất định-kì:

   

  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

  Sinh Hoạt Nhiếp-Ảnh 2019 - Họp mặt vào các Chủ-nhật bất-định-kì tại Viện sau mỗi lần chụp hình “photowalking”.

   Tháng Mười Một không sinh hoạt “photowalking”.

      Liên-lạc: (714) 280-7933 // Email: info@viethoc.com
  __________________________________

   

  Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

   

  Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

   

  1.       □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:

  Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

  (Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

  Thứ Sáu, ngày 1 tháng 11, 2019 từ 8:00 PM đến 10:00 PM

  Chương trình:

  7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập

  8:00  8:30 pm: Thành viên VACGS trình diễn

  8:30 - 9:30 pm: Trình diễn Guitar – JASMINE STADE

  9:30 - 10:00 pm: Q & A / Trò chuyện cùng nhạc sĩ

  Vé: $5 tại cửa.

  Emailwww.vacgs@gmail.com

  (Xin xem bích-chương đính kèm)


   

  2.       □ Mỗi sáng tại Phòng hội Viện Việt-Học (trừ sáng thứ Hai):

  Lớp Dưỡng Sinh Thức Pháp

  Thứ Ba đến thứ Sáu:  7:00 AM – 8:00 AM

  Thứ Bảy và Chủ-Nhật:  7:00 AM – 8:15 AM

   

  3.       □ Hội Nhiếp Ảnh Việt Mỹ (Vietnamerica Photography Association)

  Lớp học “Kiến Thức Nhiếp Ảnh”

  Chủ-nhật 3 tháng Mười Một, 2019 - 9:00 am - 12:30 pm

  tại phòng hội VIỆN VIỆT HỌC 

  15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

   

  Chương trình từ 9:00 am - 12:30 pm:

  Giảng viên: NAG/Kỹ-Sư Phạm bích Châu

  Giảng viên: NAG lão thành Thái đắc Nhã

   

  Lưu ý: Đây là lớp học miễn phí cho tất cả các thân hữu, bạn ảnh, những người đam mê nhiếp ảnh nghệ thuật… không phân biệt nhóm, group hay hội đoàn! Tất cả mọi người đều có thể đến tham gia.

   

  Liên lạc để biết thêm chi tiết:

  Thiên Sơn:  714-200-9557

   

   4.       □ Chiều Nhạc Thính Phòng Ra Mắt Chương Trình ƯỚC MƠ VIỆT 

  (khuyến khích trẻ học tiếng Việt trong sáng): 

  Chủ-nhật 03.11.2019 - 4:00 PM- 7:00 PM

  địa điểm: MOONLIGHT RESTAURANT AND BANQUET HALL

  15440 Beach Blvd #118, Westminster CA 92683

  GIÁ VÉ $10.00 / MUA 5 VÉ TẶNG 1 VÉ VIP

  Liên lạc: (714) 265-2197

  (Xin xem bích-chương đính kèm)

   

   

  5.       □ Tủ Sách Tiếng Quê Hương & Diễn Đàn Giáo Dân & Bạn Già Không Quân:
  Kính Mời tham dự
  CUNG TRẦM TƯỞNG - Một Hành Trình Thơ 1948-2018
  Chủ Nhật 17 Tháng 11, 2019
  Thời gian: 10:30AM - 2:30PM. Khai mạc đúng 11:30AM.
  GOLDEN SEA RESTAURANT
  9802 W. Katella Ave., Anaheim, CA 92804
  Ủng hộ $50/một phần
  Liên lạc: (949) 232-8660  
  (Xin xem bích-chương đính kèm)

   

   

  6.       □ HỘI ÁI HỮU CỰU NỮ SINH GIA LONG NAM CALIFORNIA:

  Trân Trọng Kính Mời tham dự

  Đại Hội GIA LONG NAM CALIFORNIA

  Thoáng Hương Xưa

  tổ chức vào lúc 5:00 giờ chiều Chủ Nhật 01 tháng 12 năm 2019

  tại Nhà Hàng Diamond Seafood Palace II (Seafood Place cũ)

  12181 Brookhurst Street, Garden Grove, CA 92840

  Giá Vé: $40 - (Giá Vé Ủng Hộ: $55)

  Liên lạc: (714) 394-8685

  (Xin xem bích-chương đính kèm)

   

   7.       □ Code Ninjas®

  9575 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92841

  (714) 386-9709

            Weekdays: 3 pm - 8 pm 

            Weekends: 10 am - 5 pm

  (Xin xem bích-chương đính kèm)

   

    7.       □ Hội Nhiếp Ảnh Việt Mỹ & Câu Lạc Bộ Nhiếp Ảnh

  (Vietnamerica Photography Association/VPA & Nhiep Anh Gia Photography Club/NAGPC)

  Tổ Chức

  Ngày hội ngộ Nhiếp Ảnh 2019 tại Little Sài Gòn

  Vào ngày chủ nhật Nov 17, 2019, lúc 5:30 pm đến 10:00 pm

  tại Restaurant Grand Garden. 8894 Bolsa Ave - Westminster - CA. 92683

  Vé: VIP $40 - R $35

  T/m Ban Tổ Chức: Thiên Sơn 714-200-9557

   

   


  __________________________________

   Viện Việt-Học

   15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

   Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

   

   

  7 Attachments

  https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/CLBVN_VVH_CaKhucTimQuen_191109.jpg?attredirects=0


  Chương-trình ca-nhạc tháng Mười Một 2019 - Những Ca-khúc Tìm Quen
  Bích-chương (JPG)
  CLBVN_VVH_CaKhucTimQuen_191109.jpg  /  1.5MB
  1585k  View  Download 

  https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH%20Tin%20Sinh-Ho%E1%BA%A1t11%20Th%C3%A1ng%20Muoi%20Mot_2019_FINAL-ver.2-rev.8.pdf  Tin Sinh Hoạt tháng Mười Một năm 2019
  VVH Tin Sinh-Hoạt11 Tháng Muoi Mot_2019_FINAL-ver.2-rev.8.pdf
  621k  View  Download 

  https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/UocMoViet_Nhac%20Thinh%20Phong%20flyer.jpg?attredirects=0

  Sinh-hoạt thân-hưũ VVH: 
  Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ 
  (Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS) 
  Jasmine Stade.jpg 
  441k  View  Download 

  https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/UocMoViet_Nhac%20Thinh%20Phong%20flyer.jpg?attredirects=0

  Sinh-hoạt thân-hưũ VVH: 
  Chiều Nhạc Thính Phòng Ra Mắt Chương Trình ƯỚC MƠ VIỆT 
  (khuyến khích trẻ học tiếng Việt trong sáng) 
  UocMoViet_Nhac Thinh Phong flyer.jpg  /  14.1MB
  14531k  View  Download 

  https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/CungTramTuong_IMG_1126_1572350721876.jpg?attredirects=0

  Sinh-hoạt thân-hưũ VVH: 
  CUNG TRẦM TƯỞNG - Một Hành Trình Thơ 1948-2018
  (Tủ Sách Tiếng Quê Hương & Diễn Đàn Giáo Dân & Bạn Già Không Quân) 
  CungTramTuong_IMG_1126_1572350721876.jpg 
  263k  View  Download

  https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/HAHCNSGL_1569089821714blob.jpg?attredirects=0

  Sinh-hoạt thân-hưũ VVH: 
  Đại Hội GIA LONG NAM CALIFORNIA - Thoáng Hương Xưa 
  (HỘI ÁI HỮU CỰU NỮ SINH GIA LONG NAM CALIFORNIA
  HAHCNSGL_1569089821714blob.jpg
  913k  View  Download

  https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Code%20Ninjas%20YouTube%20-%20v1r2.pdf


  Sinh-hoạt thân-hưũ VVH: 
  Code Ninjas Code Ninjas®
  (Trung Tâm đào tạo Kỹ Sư Software mầm non
  Code Ninjas YouTube - v1r2.pdf 
  230k  View  Download
  Posted Nov 7, 2019, 4:56 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Mười 2019

   

   

  Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

   

  Tháng Mười

   

  2019 

   

  1.     Thứ Bảy, ngày 12 tháng Mười, 2019 từ 7:00 PM đến 10:30 PM

  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  Chương-trình ca-nhạc tháng Mười

  65 Năm Dòng Nhạc Châu Kỳ

  Bảo-trợ vào cưả: $10.00

  Mọi bảo-trợ, đóng góp khác xin liên lạc:  (714) 270-8110

  (Xin mời xem bích-chương gởi kèm)

   

  2.     Chủ-nhật, ngày 20 tháng Mười, 2019 từ 10:00 AM đến 12:00 PM

  Diễn-Đàn Ngữ-Học Giáo-Dục (Educational Linguistics)

  Buổi Thực-tập Ứng-dụng (Workshop): 

  Chia Sẻ Kinh-nghiệm và Phương-pháp Giảng Dạy Tiếng Việt Từ Vỡ Lòng Đến Lớp Năm

  Tham dự miễn phí.

  Cần ghi danh trước qua email.

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com


  3.     Chủ-nhật, ngày 27 tháng Mười, 2019 từ 2:00 PM đến 5:30 PM

  Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học

  Buổi Thuyết-trình/Sinh-hoạt văn-hóa và ngôn-ngữ Việt-Nam và Đông Nam Á:

  Đề-tài:      Đất Việt, Nước Việt, Người Việt, Tiếng Việt

  Diễn-giả:  Giáo-sư/Bác-sĩ Nguyễn Hy Vọng


  Phần I

  ·        Trình bày những bản-đồ đại vĩ-tuyến (“mega maps”) chưa từng bao giờ thấy cuả đất nước Việt-Nam.

  ·        133 hình vệ-tinh biển đảo Việt-Nam

      Phần II

  ·        Chữ xưa cuả người Việt xưa

  ·        Nguồn-gốc quốc-tế của tiếng Việt trong miền Đông Nam Á.


  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com     Sinh-hoạt hằng tuần:

   

   

  Thứ Hai & Thứ Ba

  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

  LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

  Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  Thứ Sáu

  Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

  Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

  Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Thứ Bảy

  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học

  Năm học 2019 – 2020 (từ 14 tháng Chín, 2019 đến 13 tháng Sáu, 2020)

  Từ 3:00 PM đến 5:30 PM:  Lớp Việt-ngữ và Sinh-hoạt Học-đường

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Chủ-Nhật

  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

  Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

  Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

   

   

   

   

  Sinh-hoạt hằng tháng:

   

   

  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  1.   Chương-trình ca-nhạc Thính-phòng:  Thứ Bảy thứ nhì cuả mỗi tháng.

  Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

  (Chương-trình Tháng Mười bắt đầu sớm hơn, lúc 7:00 PM)

  Bảo-trợ vào cưả: $10.00

  Liên-lạc: info@viethoc.com

   

  2.   Chương-trình sinh-hoạt ca-viên BHX VVH và thân-hưũ

  (Hát Với Nhau):  Thứ Bảy thứ nhất cuả mỗi tháng.

  Từ 7:00 PM đến 10:30 PM

   

   

   

  Sinh-hoạt bất định-kì:

   

  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

  Sinh Hoạt Nhiếp-Ảnh 2019 - Họp mặt vào các Chủ-nhật bất-định-kì tại Viện sau mỗi lần chụp hình “photowalking”.

   “2019 Fall photo shoot trip / Bishop and Mammoth trip

  Khởi hành: 5:00 AM thứ Sáu 25 tháng Mười, 2019

  Trở về khởi điểm: Khoảng 8:00 PM Chủ-nhật 27 tháng Mười, 2019

  Liên-lạc: (714) 280-7933 // Email: info@viethoc.com

  □ Họp mặt sau buổi “photowalking”:  Sẽ được thông báo sau.

   

   

  __________________________________   

  Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

   

  Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

   

  1.       □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:

  Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

  (Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

  Thứ Sáu, ngày 4 tháng 10, 2019 từ 8:00 PM đến 10:00 PM

  Chương trình:

  7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập

  8:00 - 10:00 pm: 6 Thành viên VACGS trình diễn:

  BRIAN CROSS,

  DR. NGUYỄN TỰ HÀO,

  JESUS PALOMINOS,

  NICK MONTALVO,

  JON REYES,

  BAO PHAN

  Vé: $5 tại cửa.

   

  2.       □ Mỗi sáng tại Phòng hội Viện Việt-Học (trừ sáng thứ Hai):

  Lớp Dưỡng Sinh Thức Pháp

  Thứ Ba đến thứ Sáu:  7:00 AM – 8:00 AM

  Thứ Bảy và Chủ-Nhật:  7:00 AM – 8:15 AM

   

  3.       □ Thứ Bảy thứ ba cuả mỗi tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:

  Sinh-hoạt cuả Nhóm Bạn Yêu Nhạc và thân-hưũ:

  Chương-trình Những Tình Khúc Cho Nhau (Hát Cho Nhau Nghe)

  Từ 7:00 PM đến 11:00 PM

  (Nghỉ ngày 19 tháng Mười, 2019)

   

  4.        TrungTâm Tài Liệu Quốc Gia về Ngôn Ngữ Châu Á (National Resource Center for Asian Languages - NRCAL)

  sẽ tổ chức hai (2) khóa tu nghiệp dành cho giáo viên dạy ngôn ngữ (Professional Development for Language Teachers) vào các ngày:

   

   

  tại trường California State University Fullerton.

  (Xin mời xem hai tờ bươm-bướm gởi kèm)

   

  Liên lạc:

  Dr. Bang Lang Do

  Project Manager

  National Resource Center for Asian Languages

  California State Fullerton

  (657) 278-4335

  2600 Nutwood Ave, Suite 610, Fullerton, CA, 92831

  5.        Hội Nhiếp Ảnh Việt Mỹ (Vietnamerica Photography Association)

  khai giảng lớp học:

  Chủ-nhật 13 tháng Mười, 2019 - 9:00 am - 12:30 pm

   tại phòng hội VIỆN VIỆT HỌC 

   15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

   

  Chương trình :

  9:00 am - 10:30 am:

  Kỹ thuật hiện đại về sự khác biệt giữa máy ảnh Digital và Mirrorless.

  Giảng viên: NAG/Kỹ-Sư Khải Nguyễn.

   

  11:00 am - 12:30 pm:

  "Chân Thiện Mỹ" trong Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật.

  Giảng viên: NAG/Bác-Sĩ Thái Minh Trung.

   

  Liên lạc để biết thêm chi tiết:

  Thiên Sơn:  714-200-9557

  Tammy Phan: 310-387-4602

  Ngọc Huệ: 949-422-6553 

   

   

  __________________________________

   

  Viện Việt-Học
  15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683
  Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

   


  4 Attachments

  https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/ChauKy65Nam1.jpg?attredirects=0


  Đêm Nhạc Tháng Mười 2019 - 65 Năm Dòng Nhạc Châu Kỳ
  Bích-chương (JPG)
  ChauKy65Nam1.jpg 
  3170k  View  Download

  https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/NRCAL%20Oct%209-10%20PD%20flyer.pdf


  Sinh-hoạt thân-hưũ VVH (NRCAL) - Professional Development for Language Teachers Oct 9-10, 2019
  Tờ bươm-bướm (PDF)
  NRCAL Oct 9-10 PD flyer.pdf 
  7274k  View  Download

  https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/NRCAL%20Oct%2012%20PD%20flyer.pdf


  Sinh-hoạt thân-hưũ VVH (NRCAL) - Professional Development for Language Teachers Oct 12, 2019
  Tờ bươm-bướm (PDF)
  NRCAL Oct 12 PD flyer.pdf
  6381k  View  Download

  Tin Sinh Hoạt tháng Mười năm 2019
  Tin Sinh Hoạt tháng Mười năm 2019
  VVH Tin Sinh-Hoạt10 BoTuc Tháng Muoi_2019.doc --FINAL.pdf
  672k  View  Download


  Posted Oct 22, 2019, 1:38 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Chín 2019

   

   

  Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học 

   

  Tháng Chín 

   

  2019 

   

  1.     Thứ Sáu, ngày 6 tháng Chín, 2018 từ 7:00 PM đến 9:00 PM

  Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin 


  với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

  (Thay đổi ngày học từ thứ Ba sang thứ Sáu) 

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  2.     Thứ Bảy, ngày 14 tháng Chín, 2019 từ 3:00 PM đến 5:30 PM

  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Khai Giảng

   Năm học 2019 – 2020 (từ 14 tháng Chín, 2019 đến 13 tháng Sáu, 2020)

   Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  3.     Thứ Bảy, ngày 14 tháng Chín, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

       Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  Chương-trình ca-nhạc tháng Chín

        Nhạc Trẻ Một Thời

  với sự góp mặt đặc-biệt cuả một số ca nhạc sĩ cuả phong-trào Nhạc Trẻ.

  Mọi bảo-trợ, đóng góp xin liên lạc:  (714) 270-8110

  Liên-lạc: Email: info@viethoc.com

  (Xin mời xem bích-chương gởi kèm)


   

   

  Sinh-hoạt hằng tuần:

   

   

  Thứ Hai & Thứ Ba

  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

  LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

  Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Thứ Sáu

  Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

  Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

  Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Thứ Bảy

  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học

  Năm học 2019 – 2020 (từ 14 tháng Chín, 2019 đến 13 tháng Sáu, 2020)

  Từ 3:00 PM đến 5:30 PM:  Lớp Việt-ngữ và Sinh-hoạt Học-đường

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Chủ-Nhật

  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

  Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

  Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

   

   

   

  Sinh-hoạt hằng tháng:

   

  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  1. Chương-trình ca-nhạc Thính-phòng:  Thứ Bảy thứ nhì cuả mỗi tháng.

  Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

   Liên-lạc: info@viethoc.com

   

  2. Chương-trình sinh-hoạt ca-viên BHX VVH và thân-hưũ

  (Hát Với Nhau):  Thứ Bảy thứ nhất cuả mỗi tháng.

  Từ 7:00 PM đến 10:30 PM

   

  Sinh-hoạt bất định-kì:

   

  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

  Sinh Hoạt Nhiếp-Ảnh 2019 - Họp mặt vào các Chủ-nhật bất-định-kì tại Viện sau mỗi lần chụp hình “photowalking”.

  Họp mặt tháng Chín sau buổi “photowalking”: Chủ-nhật 8 tháng Chín, 2019.

  Từ 9:00 AM đến 11:30 AM

  Liên-lạc: (714) 280-7933 // Email: info@viethoc.com

   

   __________________________________

   

  Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

   

  Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

   

  1.       □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: 

            Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

            (Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

            Thứ Sáu, ngày 2 tháng 9, 2019 từ 8:00 PM đến 10:00 PM

            Chương trình:

             7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập

             8:00 - 8:30 pm: Thành viên VACGS trình diễn

             8:30 - 9:30 pm: Trình diễn Guitar – CRISTIAN GARCIA

             9:30 - 10:00 pm: Q & A / Trò chuyện cùng nhạc sĩ

            Vé: $5 tại cửa.

            Emailwww.vacgs@gmail.com  2.       □ Mỗi sáng tại Phòng hội Viện Việt-Học (trừ sáng thứ Hai):

            Lớp Dưỡng Sinh Thức Pháp

            Thứ Ba đến thứ Sáu:  7:00 AM – 8:00 AM

            Thứ Bảy và Chủ-Nhật:  7:00 AM – 8:15 AM

            Email:  duongsinhthucphap@gmail.com


  3.       □ Thứ Bảy thứ ba cuả mỗi tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:

           Sinh-hoạt cuả Nhóm Bạn Yêu Nhạc và thân-hưũ

           Chương-trình Những Tình Khúc Cho Nhau (Hát Cho Nhau Nghe)

           (Nghỉ ngày 21 tháng Chín, 2019)

           Emailminhhienusa@yahoo.com


  4.       Buổi tiệc gây quỹ của Hội Ái Hữu Phụ-Nữ Việt:

            Đêm Hội Ngộ Kỳ 3

            Chủ Nhật 22 tháng 9 năm 2019

            5:30 PM - 10:30 PM /Giá vé ủng hộ $35/người

            được tổ chức tại Nhà Hàng Seafood Paradise

            8602 Westminster Blvd, Westminster (góc Newland), Tel (714)893-6066


            Buổi tiệc gây quỹ của Hội Ái Hữu Phụ-Nữ Việt để mua quà Thanksgiving, Tết Nguyên Đán hằng năm và duy trì sinh hoạt văn nghệ giúp vui 

            mỗi hai tuần trong tháng, cho các bác trong các viện Dưỡng Lão và Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng.


            Hội Ái Hữu Phụ-Nữ Việt là Hội Thiện Nguyện bất vụ lợi được thành lập nhằm mục đích bảo tồn & phát huy truyền thống và văn hoá 

            Người Phụ Nữ Việt Hải Ngoại. Công việc chính hiện nay của Hội là: Ủy Lạo và Thăm Viếng các Viện Dưỡng Lão Hải Ngoại.


            Liên lạc:

            Hội Trưởng: Quỳnh Hoa (714) 553-6234

            Trưởng Ban Tổ Chức: Hải Lan (714) 553-1553


  5.       □ Chương-trình ca nhạc đặc-biệt cuả Sóng Xanh tại Phòng hội Viện Việt-Học:

            Chủ-đề: "Tình Yêu"

            Thứ Bảy, ngày 28 tháng 9, 2019 lúc 7:30 PM

            Sóng Xanh // Bắc Một Nhịp Cầu Văn-hoá qua Hợp Ca // Bridging Cultures through Ensemble Singing

            URLsongxanh.squarespace.com

            Emailsongxanhmusic@gmail.com


  5.       □ Free 30 minutes Game Building Session at Code Ninjas®, Garden Grove:

            • Game-based coding education for kids ages 7-14

            • Kids learn to code by playing & building their very own video games

            Weekdays: 3 pm - 8 pm 

            Weekends: 10am - 5 pm

            Code Ninjas®

            9575 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92841

            (714) 386-9709

            URLwww.codeninjas.com/locations/ca-garden-grove

            EmailVu.hong@codeninjas.com


  __________________________________  Chúc Mừng:

   

  Viện Việt-Học trân-trọng chúc mừng:

   


  1. □ Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt đã tổ chức thành-công Đại Hội Thường Niên 2019 với chủ-đề "Nụ Hồng Đất Việt" vào Chủ-nhật, 8 tháng Chín, 2019 tại Diamond Seafood Palace #1, Garden Grove, CA.

   

  Liên lạc:


  Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt


  AHLVD-LVD ALUMNI ASSOCIATION


  levanduyethahbch@gmail.com


  Address: 2603 Newman Ave. Tustin, CA 92782

  Phone: (408) 888 - 6494
  2. □ Ban Tổ Chức Triển Lãm và Hội Thảo Trương Vĩnh Ký đã xuất bản và ra mắt thành-công “Kỷ Yếu Triển Lãm và Hội Thảo Trương Vĩnh Ký” vào Chủ-nhật, 1 tháng Chín, 2019 tại Hội trường Nhật báo Người Việt, Westminster, CA.

   

  Liên lạc với nhà xuất bản:


  (714) 235-2437


  phamxuandai@yahoo.com   

   

  __________________________________

   

  Viện Việt-Học

  15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

  Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050  2 Attachments

  https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/NhacTre2019.jpg


  Đêm Nhạc Tháng Chín 2019 - Nhạc Trẻ Một Thời
  Bích-chương (JPG)
  NhacTre2019.jpg 
  1037k  View  Download

  https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH%20Tin%20Sinh-Ho%E1%BA%A1t09%20Th%C3%A1ng%20Chin_2019_.pdf
  Tin Sinh Hoạt tháng Chín năm 2019
  VVH Tin Sinh-Hoạt09 Tháng Chin_2019_.pdf
  192k  View  Download


  Posted Oct 4, 2019, 4:19 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Tám 2019
  Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

   

                                                    Tháng Tám

    

   1.     Thứ Bảy, ngày 10 tháng Tám, 2019 từ 2:00 PM đến 4:00 PM

     Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học

     Thuyết-trình (có trình-diễn minh-hoạ):

       Một Vốn Quí Trong Kho-Tàng Văn-Hoá Việt-Nam:

       Âm-Nhạc Cổ-Truyền - Bảo Tồn và Phát Triển, Đào Tạo và Kế Thừa

             Diễn-giả:  Giáo-sư Tiến-sĩ Trương Thị Quỳnh Hạnh (đến từ Pháp)

     Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

     (Xin mời xem Thiệp Mời gởi kèm)

   

   


  2.     Thứ Bảy, ngày 10 tháng Tám, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

          Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

    Chương-trình ca-nhạc thính-phòng tháng Tám

             Mây Trong Thơ Nhạc và Văn-Học Dân-Gian Việt-Nam

    Mọi bảo-trợ, đóng góp xin liên lạc:  (714) 270-8110

    Liên-lạc: Email: info@viethoc.com

    (Xin mời xem bích-chương gởi kèm)

   

   

   

  Sinh-hoạt hằng tuần:


   

  Thứ Hai & Thứ Ba

  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

  LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

  Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Thứ Ba

  Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

  Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

  Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Thứ Bảy

  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học –

  Năm học 2019 – 2020 - (từ 14 tháng Chín, 2019 đến 13 tháng Sáu, 2020)

  Từ 3:00 PM đến 5:30 PM:  Lớp Việt-ngữ và Sinh-hoạt Học-đường

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Chủ-Nhật

  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học - (Nghỉ hè)

  Liên-lạc: info@viethoc.com

   

   

  Sinh-hoạt hằng tháng:

   

   

  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  1.   Chương-trình ca-nhạc Thính-phòngThứ Bảy thứ nhì cuả mỗi tháng.

       Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

       Liên-lạc: info@viethoc.com

   

  2.   Chương-trình sinh-hoạt Ca-viên BHX VVH và thân-hưũ

       (Hát Với Nhau)Thứ Bảy thứ nhất cuả mỗi tháng.

       Từ 7:00 PM đến 10:30 PM

       Liên-lạc: vienviethoc_clbvn@yahoo.com

   

  __________________________________  Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

   

  Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

   

  1.  □   Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

  (Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

  Thứ Sáu, ngày 2 tháng 8, 2019 từ 8:00 PM đến 10:00 PM Chương trình:

    7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập

    8:00 - 8:30 pm: Thành viên VACGS trình diễn

    8:30 - 9:30 pm: Trình diễn Guitar – ANDRE GIRALDO             

                9:30 - 10:00 pm: Q & A / Trò chuyện cùng nhạc sĩ

  Vé: $5 tại cửa.

  Email: www.vacgs@gmail.com

   

  2. □    Mỗi sáng (trừ thứ Hai) tại Phòng hội Viện Việt-Học:

            Lớp Dưỡng Sinh Thức Pháp

            Thứ Ba đến thứ Sáu:  7:00 AM – 8:00 AM

            Thứ Bảy và Chủ-Nhật:  7:00 AM – 8:15 AM

            Email:  duongsinhthucphap@gmail.com


  3. □  Thứ Bảy thứ ba cuả mỗi tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:

           Sinh-hoạt cuả Nhóm Bạn Yêu Nhạc và thân-hưũ

           Chương-trình Những Tình Khúc Cho Nhau (Hát Cho Nhau Nghe) 

           Từ 7:00 PM đến 11:00 PM

           Email: minhhienusa@yahoo.com


  4.  Buổi nói chuyện thân mật của học-giả Đỗ Thông Minh về tình hình VN với chủ đề

          “Việt Nam Trong Căng Thẳng Đông Á” do Thư Viện Việt Nam bảo trợ,

           tại phòng họp thư viện theo chi tiết sau:

          Thứ Bảy 24 (thay vì 17) /8/2019, 2 giờ chiều tiếp tân đồng hương,

          nói chuyện và thảo luận 2:30 đến 5 giờ.

  Địa chỉ: 10872 Westminster Ave, suites 214-215, Garden Grove, CA 92843

  Tel: (714) 638 – 8448                                            __________________________________

   

  Chúc Mừng

   

  Viện Việt-Học trân-trọng chúc mừng:

   

  4. □ “Trung Tâm Tài Liệu Quốc Gia Về Ngôn Ngữ Châu Á” (NRCAL) của Trường

           California State University Fullerton đã tổ chức thành-công buổi Ra Mắt Sách

       vào ngày 3 tháng 8, năm 2019, 2:00 PM - 4:00 PM tại 

       Tòa-soạn Nhật Báo Người Việt

       14771 Moran St., Westminster, CA 92683

           Buổi ra mắt sách đã giới thiệu 12 quyển truyện dành cho thanh thiếu niên và thiếu

           nhi Việt-Nam với thành-phần tác-giả là các thí-sinh thắng giải thi viết do NRCAL

           tổ chức vào năm 2017.

       Liên lạc với trung-tâm NRCAL:  nrcal@fullerton.edu

            

  5.   Ban tổ-chứcĐại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Thế Giới Kỳ 5”

           đã thực-hiện thành công Chương-trình hội-luận về âm-nhạc truyền-thống Việt-Nam:

           Ngày 2 tháng 8, 2019 tại trụ sở Đoàn Lạc Hồng:

           7219 Westminster Ave., Westminster, CA 92683,  

           Buổi trình-diễn ca-nhạc cuả các đoàn văn-nghệ truyền-thống Việt-Nam trên thế-giới:

           Đoàn Hướng Việt, Phượng Ca Dân Ca Quốc Nhạc Paris,

           Phượng Ca Na Uy, Tre Việt, Tiếng Hoài Hương,

           Tiếng Vọng Quê Hương, với

           Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng đặc biệt đảm trách vai trò tổ chức Đại-Hội.

           Th Bảy 3 tháng 8, 2019 – 7:30 PM

           Rose Center Theater

           14140 All American Way, Westminster CA 92683

           Liên lạc Đoàn Lạc Hồng:  (714) 642 9590, (714) 251 2152, (657) 246 9775

   

  __________________________________

   

                                                                                                                       Viện Việt-Học

                                                            15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

                                                          Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

  Posted Aug 5, 2019, 10:25 AM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Ba & Tháng Tư 2019
  Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

   

  Tháng Ba

   

  1.    Thứ Bảy, ngày 9 tháng Ba, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

       Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  Chương-trình ca-nhạc thính-phòng - Nhạc tiền-chiến:

                  Gợi Giấc Mơ Xưa

  Mọi bảo-trợ, đóng góp, giữ chỗ trước xin liên lạc:  (714) 270-8110

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

  (Xin mời xem bích-chương gởi kèm)

   

   

  Tháng Tư

   

  1.    Thứ Bảy, ngày 13 tháng Tư, 2019 từ 7:00 PM đến 10:00 PM

       Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  Chương-trình ca-nhạc thính-phòng tháng Tư - đêm nhạc Nguyễn Đình Toàn:

                  Một Ngày Sau Chiến Tranh

  Địa-điểm:  Phòng Sinh Hoạt Nhật Báo Người Việt

  Mọi bảo-trợ, đóng góp, giữ chỗ trước xin liên lạc:  (714) 270-8110

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

   

   

  2.    Thứ Bảy, ngày 27 tháng Tư, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

       Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  Chương-trình ca-nhạc tháng Tư

  “Thuyền-nhân….

                                ….biểu-tượng cuả Tự-Do”  

                   Đêm Thuyền-Nhân

  Mọi bảo-trợ, đóng góp, giữ chỗ trước xin liên lạc:  (714) 270-8110

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  __________________________________

   

   

  Sinh-hoạt hằng tuần:

   


  Thứ Hai & Thứ Ba

  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

   

  LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

  Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

   

   

  Thứ Ba

  Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

   

  Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

  Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

   

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

   

  Thứ Bảy

  1.    Ban Đồng-Ca Thiếu-Nhi Viện Việt-Học

   

       với chương-trình Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi-Ca

       Từ 2:30 PM đến 3:00 PM

   Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com  2.    Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học 

  Năm học 2018 – 2019 - (từ 15 tháng Chín, 2018 đến 15 tháng Sáu, 2019)

  Từ 3:00 PM đến 5:30 PM:  Học Việt-ngữ và sinh-hoạt học-đường

   

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

   

  Chủ-Nhật

   


  1.    Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

  Lớp Nhiếp-Ảnh 2019 (Mỗi Chủ-nhật trong 13 tuần lễ kể từ 10 tháng Hai, 2019)

  Từ 9:00 AM đến 12:00 PM.

  Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com

   

  2.    Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

  Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

  Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Sinh-hoạt hằng tháng:

   

  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  □ Chương-trình ca-nhạc thính-phòng định-kì:  Thứ Bảy thứ nhì cuả mỗi tháng.

     Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

     Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  __________________________________

   

   

  Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

   

  Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

   

  1.      Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

  (Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

  Thứ Sáu, ngày 1 tháng 3, 2019 từ 8:00 PM đến 10:00 PM Chương trình:

   

   7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập

   8:00 - 8:30 pm: Thành viên VACGS trình diễn

   

   8:30 - 9:30 pm: Trình diễn Guitar Cổ điển –

                                       Danh thủ Tây Ban Cầm Hugo Nogueira

              9:30 - 10:00 pm: Q & A / Trò chuyện cùng nhạc sĩ

   

  Vé: $5 tại cửa.

   

  Email: www.vacgs@gmail.com

   

  __________________________________

   

  Viện Việt-Học

                                                          15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

   

                                                           Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

  Posted Mar 10, 2019, 6:19 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Hai 2019

  Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

  Tháng Hai

   

   

  0.     Thứ Bảy, ngày 09 tháng Hai, 2019

        Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

        Đêm nhạc định-kì ngày 09 tháng Hai được dời lại 1 tuần và sẽ được thực hiện vào

        ngày 16 tháng Hai, 2019.

   

  1.     Chủ-nhật, ngày 10 tháng Hai, 2019 từ 9:00 AM đến 12:00 PM  

  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

   

       Lớp Nhiếp-Ảnh 2019Khai-Giảng 

       Thời-gian: 13 tuần lễ  

  Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com

   

   

   

  2.     Thứ Bảy, ngày 16 tháng Hai, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

       Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  Chương-trình ca nhạc thính-phòng Hoa Trong Thi Ca Việt-Nam

  Mọi bảo-trợ, đóng góp xin liên lạc:  (714) 270-8110

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

   

  Sinh-hoạt hằng tuần:

   

   

  Thứ Hai & Thứ Ba

  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

   

  LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

  Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   


  Thứ Ba

  Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

   

  Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

  Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

   

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

   

  Thứ Bảy

  1.     Ban Đồng-Ca Thiếu-Nhi Viện Việt-Học

   

             với chương-trình Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi-Ca

             (NGHỈ TẾT NGUYÊN-ĐÁN ngày 2 & 9 tháng Hai, 2019)

             Từ 2:30 PM đến 3:00 PM

         Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  2.     Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học 

         (NGHỈ TẾT NGUYÊN-ĐÁN ngày 2 & 9 tháng Hai, 2019)

         Năm học 2018 – 2019 - (từ 15 tháng Chín, 2018 đến 15 tháng Sáu, 2019)

        Từ 2:00 PM đến 2:30 PM:  Tập múa

        Từ 3:00 PM đến 5:30 PM:  Học Việt-ngữ và sinh-hoạt học-đường

   

        Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

   

  Chủ-Nhật (NGHỈ TẾT NGUYÊN-ĐÁN ngày 3 tháng Hai, 2019)

   

  1.     Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

  Lớp Nhiếp-Ảnh 2019 (Mỗi Chủ-nhật trong 13 tuần lễ kể từ 10 tháng, Hai, 2019)

  Từ 9:00 AM đến 12:00 PM.

  Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com

   

  2.     Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

  Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

  Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Sinh-hoạt hằng tháng:

   

  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  □ Chương-trình văn-nghệ định-kì vào thứ Bảy thứ nhì cuả tháng Hai được dời đến tuần

     lễ thứ ba cuả tháng, vào ngày 16 tháng Hai, 2019.

   

     Chủ-đề:  Hoa Trong Thi Ca Việt Nam


     Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

     Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

   

  __________________________________

   

   

   

  Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

   

  Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

   

  1.       Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

  (Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

   

  Thứ Sáu, ngày 1 tháng 2, 2019 từ 8:00 PM đến 10:00 PM Chương trình:

   

   7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập

   8:00 – 8:30 pm: Thành viên VACGS trình diễn

   

   8:30 - 9:30 pm: Trình diễn Guitar Cổ điển –

                                       Danh thủ Tây Ban Cầm Hàn quốc WESLEY PARK

              9:30 - 10:00 pm: Q & A / Trò chuyện cùng nhạc sĩ

   

  Vé: $5 tại cửa.

   

  Email: www.vacgs@gmail.com

     (Xin mời xem bích-chương “VACGS...” cuả BTC)

   

   

  2. □ Thứ Bảy, ngày 2 tháng 2, 2019

          Chiều Tao Ngộ Văn Chương và Triết Học

  Buổi ra mắt tác phẩm văn chương và triết học của Nguyễn Thị Thanh Bình & GS Đặng Phùng Quân và chuyện trò với hai tác giả.

          Tuyển Tập Truyện Ngắn “Tuổi Trẻ” của Nguyễn Thị Thanh Bình, Đặng Phùng Quân & Hàn Song Tường

          Huserl và Chủ Nghĩa Lý Tưởng Trong Thế Giới Hiện Đại của Đặng Phùng Quân

          

          Địa điểm:   Phòng hội Viện Việt Học

                             từ 1:00 PM đến 4:00 PM

          (Xin mời “Thư mời Chiều Tao Ngộ Văn Chương và Triết Học...” cuả BTC)

   

   

  3.     Thứ Bảy, ngày 2 tháng 2, 2019

      Đoàn Du Ca Nam California trân trọng giới thiệu

      Chương trình “Nhạc Quê Hương và Tình Ca Ban Mê”

      với sáng tác cuả những người Du Ca BanMê: 


      Phan Ni Tấn (Canada), Nguyễn Đình Hiếu (Hoa Kỳ), Nguyễn Quyết Thắng (Hoà Lan)


      Địa điểm:   Phòng Sinh Hoạt Nhật Báo Người Việt

                         vào lúc 7:00 PM

     (Xin mời xem bích-chương “DuCa...” của BTC)

   


  4.     Giải Văn Học Phan Thanh Giản.

     Hội Văn Hóa & Giáo Dục Phan Thanh Giản tổ chức một cuộc tuyển chọn

     Giải Văn Học Phan Thanh Giản với chủ đề 

     “Miền Nam Việt Nam Trước Và Sau Năm 1975”.

   

  ▪ Giải thưởng: Giải nhất: $15,000 US – Giải nhì: $5,000 US.

  ▪ Thời gian nhận bài từ ngày ra thông cáo đến cuối tháng 5 năm 2020.

  ▪ Kết quả sẽ được công bố vào đầu tháng 5 năm 2021.

   

    Liên lạc:

    Thông tin về giải xin vào địa chỉ mới của Giải Văn Học Phan Thanh Giản

    trang http://ptgculturefoundation.com/

       (Xin mời xem “PTG_thông-cáo...” của BTC)

   

   

   

   

  __________________________________

   

  Viện Việt-Học

  15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

   

  Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

  Posted Feb 1, 2019, 1:31 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Mười Hai năm 2018

  Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

  Tháng Mười Hai

   

   

   

   1.   Chủ-nhật, ngày 2 & 9 tháng Mười Hai, 2018 từ 8:30 AM đến 12:30 PM  

  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

   

  Continuous Lighting Workshop (Chụp hình ánh-sáng liên-tục)

  Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com

   

   

  2.     Thứ Bảy, ngày 15 tháng Mười Hai, 2018 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

        Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

   Chương-trình Hát cộng-đồng tháng Mười Hai:

   

  Đêm Hùng-Ca

   Với sự góp mặt cuả:

  Ban Ca Hoàng Hạc

  Ban Văn Nghệ Liên Đoàn Hướng Việt

  Đoàn Du Ca Nam California

  Nhóm Ca Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California

  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  (Xin mời xem bích-chương gởi kèm)

  Vào cưả miễn-phí

  Mọi bảo-trợ, đóng góp xin liên lạc:  714-270-8110

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Sinh-hoạt hằng tuần:

   

   

  Thứ Hai (Nghỉ tháng Mười Hai)

   

  Ban Đồng-Ca Thiếu-Nhi Viện Việt-Học

   

  với chương-trình Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi Ca

  Từ 6:30 PM đến 7:30 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Thứ Hai & Thứ Ba

  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

   

  LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

  Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

   

  Thứ Ba

  Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

   

  Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

  Khai-giảng: Thứ Ba ngày 10 tháng Bảy, 2018

  Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

   

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

   

  Thứ Bảy (từ 15 tháng Chín, 2018 đến 15 tháng Sáu, 2019)

   

  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Năm học 2018 – 2019

  Từ 2:00 PM đến 2:30 PM:  Giờ tập múa

  Từ 3:00 PM đến 5:30 PM:  Giờ học Việt ngữ và Sinh-hoạt Học-đường

   

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Chủ-Nhật

   

  1.    Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

  Continuous Lighting Workshop (Chụp hình ánh sáng liên tục)

  Từ 8:30 AM đến 12:30 PM. (Hai Chủ-nhật: 2 & 9 tháng Mười Hai, 2018)

   

  Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com


  2.  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

  Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

  Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Sinh-hoạt hằng tháng:

   

  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  □ Chương-trình định-kì tháng Mười Hai được dời đến Thứ Bảy thứ ba 

     cuả tháng, vào ngày 15 tháng Mười Hai, 2018:

   

     Chương-trình Hát cộng-đồng:  Đêm Hùng-Ca

     Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

     Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

      

  __________________________________

  Viện Việt-Học

                                                   15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

   

                                                    Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050


  2 Attachments
  Posted Dec 31, 2018, 11:11 AM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Giêng năm 2019

  Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

  Tháng Giêng

   

   

  1.     Thứ Bảy, ngày 12 tháng Giêng, 2019

        Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

        Đêm nhạc định-kì 12 tháng Giêng được dời lại 2 tuần.  Chương-trình ngày 26 tháng

        Giêng, 2019 sẽ là chương-trình văn-nghệ Tất-Niên Mậu Tuất Viện Việt-Học, 2018.

   

   2.     Chủ-nhật, ngày 6, 13 & 20 tháng Giêng, 2019 từ 8:30 AM đến 12:30 PM  

   Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

   

  a.      Lớp #1: Nik Workshop

   Thời-Gian:  Mỗi Chủ-nhật, trong 3 tuần lễ

      

  b.     Lớp #2:  Nhiếp-Ảnh 2019 

             Thời Gian:  Mỗi Chủ-nhật trong 13 tuần lễ, từ 9:00 sáng – 12:00 trưa

             Bắt đầu:  10 tháng Hai, 2019

  Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com

   

   

  3.     Thứ Bảy, ngày 26 tháng Giêng, 2019 từ 10:30 AM đến 10:30 PM

       Tất-Niên Mậu Tuất Viện Việt-Học, 2018.  Kính mời quí thân-hữu và quan khách tham dự từng phần hoặc trọn ngày, bao gồm 4 chương-trình:

   

  a.     Thứ Bảy và Chủ-nhật ngày 26 & 27 tháng Giêng, 2019 từ 10:30 AM đến 5:30 PM

  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

  Triễn-lãm ảnh nghệ-thuật 

  Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com

   

             b.    Thứ Bảy, ngày 26 tháng Giêng, 2019 từ 3:00 PM đến 4:30 PM

  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học –

  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học:  Lớp Võ

             Cổ-Truyền Việt-Nam - Võ Bình Định

  Lễ Tết Truyền-Thống

             Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

             c.      Thứ Bảy, ngày 26 tháng Giêng, 2019 từ 4:30 PM đến 6:00 PM

  Tiệc Tất-Niên Viện Việt-Học (toàn Viện và quan khách).

  Ghi danh tham dự:  $15 mỗi phần ẩm-thực

  Liên-lạc:  (714) 270-8110 // Email: info@viethoc.com

   

   

   

             d.    Thứ Bảy, ngày 26 tháng Giêng, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

             Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

       Văn-Nghệ Tất-Niên Mậu Tuất 2018 – Xuân và Quê-Hương

   

        với sự góp mặt cuả:

  Thiếu-nhi Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học

  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học - Nhạc trưởng Trần Chúc

  Ban Hợp-Ca Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  Thân-hưũ

             Keyboard:  Phạm Ngọc Tú

        Âm-thanh:  Nguyễn Thái

   

        Mọi bảo-trợ, đóng góp xin liên lạc:  (714) 270-8110

        Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

   

  Sinh-hoạt hằng tuần:

   

   

  Thứ Hai & Thứ Ba

  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

   

  LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

  Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  Thứ Ba

  Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

   

  Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

  Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

   

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  Thứ Bảy  

  1.   Câu-Lạc-Bộ Học-Sinh Sinh-Viên Thanh-Niên Viện Việt-Học

   

      Từ 2:30 PM đến 3:00 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  2.   Ban Đồng-Ca Thiếu-Nhi Viện Việt-Học

      với chương-trình Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi-Ca

      Từ 2:30 PM đến 3:00 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com


  3.    Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – (từ 15 tháng Chín, 2018 đến 15 tháng Sáu, 2019)

  Năm học 2018 – 2019

  Từ 3:00 PM đến 5:30 PM:  Giờ Việt-ngữ và sinh-hoạt học-đường

   

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Chủ-Nhật

   

  1.    Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

  Nik Workshop

  Từ 8:30 AM đến 12:30 PM. (3 tuần Chủ-nhật: ngày 6, 13 & 20 tháng Giêng, 2019)

   

  Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com


  2.  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

  Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

  Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

   

  Sinh-hoạt hằng tháng:

   

  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  □ Chương-trình văn-nghệ định-kì vào thứ Bảy thứ nhì cuả tháng Giêng được dời đến tuần lễ thứ tư cuả tháng, vào ngày 26 tháng Giêng, 2019.

   

     Chủ-đề:  Xuân và Quê-Hương

     Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

     Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com
                                                                                                              __________________________________

   

               Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

   

  Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

   

  1.      Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

  (Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

   

  Thứ Sáu, ngày 4 tháng 1, 2019 từ 8:00 PM đến 10:00 PM Chương trình:

   

   7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập

   8:00 – 8:30 pm: Thành viên VACGS trình diễn

   

   8:30 - 9:30 pm: Trình diễn Guitar Cổ điển –

                                       Danh thủ Tây Ban Cầm Brazil FLAVIO APRO

              9:30 - 10:00 pm: Q & A / Trò chuyện cùng nhạc sĩ

   

  Vé: $5 tại cửa.

   

  Email: www.vacgs@gmail.com

   

  __________________________________

   

  Viện Việt-Học

                                                             15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

   

                                                            Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

  Posted Jan 1, 2019, 9:16 AM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Chín năm 2018

   

   

  Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học


  Tháng Chín 

  2018 

   

   

   

   

  1.     Thứ Bảy, ngày 8 tháng Chín, 2018

  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học - Không sinh hoạt và dời lại

  Thứ Bảy, ngày 29 tháng Chín, 2018 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

   

  2.     Thứ Bảy, ngày 15 tháng Chín, 2018 từ 3:00 PM đến 5:30 PM

  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học

   

  Khai giảng Năm học 2018 - 2019

  (Xin mời xem thông-báo gởi kèm #1.1)

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  3.     Thứ Bảy, ngày 29 tháng Chín, 2018 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  Hân-hạnh giới thiệu chương-trình nhạc tuổi trẻ tháng Chín:

  Bóng Trăng Thu 

   

   Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   


  Sinh-hoạt hằng tuần:

   

   Thứ Hai (Mỗi hai tuần. Buổi tập trong tháng Chín: Ngày 17 tháng Chín.)

   

  Ban Hợp-Ca Thiếu-Nhi Viện Việt-Học

   

  với chương-trình  Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi Ca

  Từ 6:30 PM đến 7:30 PM

  (Xin mời xem thông-báo gởi kèm #2.1)

   

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  Thứ Hai & Thứ Ba

  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

   

  LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

  Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

  (Xin mời xem thông-báo gởi kèm #3)

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Thứ Ba

  Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

  Với các kĩ-năng:  Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

  Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Thứ Bảy (từ 15 tháng Chín, 2018 đến 15 tháng Sáu, 2019)

   

  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Năm học 2018 - 2019

  Từ 3:00 PM đến 5:30 PM

  (Xin mời xem thông-báo gởi kèm #1.1)

   

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Chủ-Nhật

   

  1.    Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

  Lớp Creative with Photoshop

  Lớp học từ 19-VIII-18 đến 30-IX-18 (6 tuần lễ) // (19/08/2018 - 30/09/2018) 

  Nghỉ Labor Day 2-IX-18 // (02/09/2018)

  Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com

   

  2.     Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

  Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

   

  Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

   


  Sinh-hoạt hằng tháng:

   

    Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng.

   

  Chương-trình ca-nhạc thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

  Chương-trình ngày 8 tháng Chín được dời đến Thứ Bảy ngày 29 tháng Chín, 2018.

      Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  __________________________________

   

   

  Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

   

  Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

   

    

  1.      □  Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:

  Chương trình Guitar cổ điển của Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

  (Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

   

  Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ ( Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS) xin trân trọng kính mời quý bạn yêu nhạc Guitar Cổ điển tham dự buổi họp mặt tháng 9, 2018 với một chương trình biểu diễn đặc biệt của Tây Ban Cầm Thủ EDDIE MARTINEZ

  ·   Ngày giờ :        Thứ sáu 7 tháng 9, 2018 lúc 8 giờ tối 

  ·    Địa điểm:        Viện Việt Học - 15355 Brookhurst St #222, Westminster, CA

                                92683. 

  ·    Chương trình:   

   

  7:00 - 8:00 pm >> VACGS Guitar Ensemble thực tập

   

  8:00 - 9:00 pm >> Trình diễn Guitar Cổ điển – EDDIE MARTINEZ

  9:00 - 10:00 pm >> Thành viên VACGS trình diễn

  Vé: $5 tại cửa. (Xin mời xem thư gởi kèm #4)

   


   

  2.      □  Ra Mắt Sách: “Có Một Thời Nhân Chứng” 

  Tác giả:  Nhà văn Lê Lạc Giao

  Phát biểu:   Giáo sư Nguyễn Văn Sâm, nhà văn Phan Tấn Hải, nhà văn Lê Lạc Giao, nhà phê bình Tô Đăng Khoa. 

  Ngày Thứ Bảy 8/9/2018

  tại hội trường Việt Báo Daily News,

  Lúc 1:00 PM - 4:00 PM.

  (Xin mời xem thư gởi kèm #5)

   

   

  3.      □  Chương-trình Triển Lãm đặc-biệt tại California State University, Fullerton:

       “Vietnamese Art: An Overview” (Tổng quan về Nghệ Thuật Việt Nam)

       do nhóm Việt Art Group tổ chức:

   

  Salz-Pollak Atrium Gallery (trong Paulina June & George Pollak Library),

  California State University, Fullerton (CSUF),

  800 N State College Blvd., Fullerton, CA 92834.

   

  Thứ bảy 7 tháng 7, 2018 tới Thứ năm 27 tháng 9, 2018.

  Giờ mở cửa: Thứ hai-Thứ sáu 7am-8pm, Thứ bảy-Chủ-nhật 10am-8pm.

   

            Liên-lạc:  Các họa-sĩ thay mặt Việt Art Group:

           Họa sĩ Văn Mộch                          (858) 337-4692   vanmoch@gmail.com

           Họa sĩ Đỗ Lê Minh                       (714) 256-4423   doleminh@gmail.com

           Họa sĩ Duyên Hà Lê Phục Thủy   (858) 212-4530   thuyle@ucsd.edu

       (Xin mời xem thông-cáo báo-chí gởi kèm cuả BTC VAG #6)

   

   

  4.     □  Đại Hội Gia Long Nam California 

  Hướng Về Quê Hương & Ra Mắt Ban QuảnTrị 2018-2020

  tổ chức vào lúc 5:00 giờ chiều Chủ Nhật 30 tháng 9 năm 2018 

  tại Nhà Hàng

  Diamond Seafood Palace II

  (Seafood Place cũ)

  12181 Brookhurst Street, Garden Grove, CA 92840

  Phone: (714) 891-5347

  Giá Vé: $35 - (Giá Vé Ủng Hộ: 350)


  HỘI ÁI HỮU CỰU NỮ SINH GIA LONG NAM CALIFORNIA

  Trân Trọng Kính Mời

   

  Liên-lạc: 

  Lê Phương Lan (714) 394-8685

  Nguyễn Phương Lê (714) 206-4548

  Trần Tuyết Nga (714) 867-8407

  Hoàng Minh Chính (714) 401-0944

  Vương Hồng Loan (714) 653-5394

  Hoàng Mỹ Hương (714) 492-9672

  (Xin mời xem thư bích-chương gởi kèm #7)

   

   

  5.     □  Giải Văn Học Phan Thanh Giản

  Hội Văn Hóa & Giáo Dục Phan Thanh Giản tổ chức một cuộc tuyển chọn

  Giải Văn Học Phan Thanh Giản với chủ đề 

  “Miền Nam Việt Nam Trước Và Sau Năm 1975”.

   

  ▪ Giải thưởng: Giải nhất: $15,000 US – Giải nhì: $5,000 US.

  ▪ Thời gian nhận bài từ ngày ra thông cáo đến cuối tháng 5 năm 2020.

  ▪ Kết quả sẽ công bố vào đầu tháng 5 năm 2021.

   

  Liên lạc:

  Thông tin về giải xin vào trang http://phanthanhgianfoundation.com

   

   

  __________________________________

   

  Viện Việt-Học

  15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

   

  Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

   


  Posted Sep 8, 2018, 5:30 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Tám năm 2018

  Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

   

   

                       Tháng Tám

   

   

   

   

  1.    Chủ-nhật, ngày 5 tháng Tám, 2018 từ 2:00 PM đến 5:00 PM

       Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học

  Thuyết-trình: Ngữ-âm Việt và chữ quốc-ngữ abc

  Diễn-giả: Giáo-sư Trần Ngọc Ninh

   

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

  (Xin mời xem Thiệp Mời VVH gởi kèm)

   

   

  2.    Thứ Bảy, ngày 11 tháng Tám, 2018 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

       Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  Hân-hạnh giới thiệu chương-trình nhạc thính-phòng tháng Tám:

  Một Thoáng Hương Xưa

   Điều-hợp:  Ban Hương Xưa

   

   Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

          (Xin mời xem bích chương CLBVN VVH gởi kèm)


                                         

  Sinh-hoạt hằng tuần:

   

   

  Thứ Hai & Thứ Ba

  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

   

  LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

  Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Thứ Ba

  Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

  Với các kĩ-năng:  Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

  Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

   

  Thứ  (Mỗi hai tuần. Các buổi tập trong tháng Tám: Ngày 8 & 22 tháng Tám.)

   

  Ban Đồng-Ca Thiếu-Nhi Viện Việt-Học

   

  với chương-trình Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi Ca

  Từ 6:30 PM đến 7:30 PM

   

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Thứ Bảy (từ 14 tháng Bảy, 2018 đến 25 tháng Tám, 2018)

   

  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Khóa Hè

  Từ 2:30 PM đến 5:30 PM

   

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Chủ-Nhật

   

  1.   Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

  □ Lớp Lightroom & Basic Photoshop

  Từ 8:30 AM đến 12:30 PM. (12 tuần lễ: từ 20-V-18 đến 12-VIII-18)

   

  Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com


  □ Lớp Creative with Photoshop - Khai Giảng

  Lớp học từ 19-VIII-18 đến 30-IX-18 (6 tuần lễ) // (19/08/2018 - 30/09/2018)  

  Nghỉ Labor Day 2-IX-18 // (02/09/2018)

  Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com


   

  2.    Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

  Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

   

  Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Sinh-hoạt hằng tháng:

   

    Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng.

   

  Chương-trình ca-nhạc thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

      Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

                                                                                          _____________________________ _____

   


   

  Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

   

  Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

   

   

   

  1.    □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:

           Chương trình Guitar cổ điển của Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

  (Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

   

           Thứ Sáu, ngày 3 tháng Tám – VACGS không sinh hoạt

           Liên lạc:

   

   

  Email: www.vacgs@gmail.com

   

   


   2.     □  Chương-trình Triển Lãm đặc-biệt tại California State University, Fullerton:

        “Vietnamese Art: An Overview” (Tổng quan về Nghệ Thuật Việt Nam)

        do nhóm Việt Art Group tổ chức:

   

  Salz-Pollak Atrium Gallery (trong Paulina June & George Pollak Library),

  California State University, Fullerton (CSUF),

  800 N State College Blvd., Fullerton, CA 92834.

   

  Thứ bảy 7 tháng 7, 2018 tới Thứ năm 27 tháng 9, 2018.

  Giờ mở cửa: Thứ hai-Thứ sáu 7am-8pm, Thứ bảy-Chủ-nhật 10am-8pm.

   

             Liên-lạc:  Các họa-sĩ thay mặt Việt Art Group:

           Họa sĩ Văn Mộch                          (858) 337-4692   vanmoch@gmail.com

           Họa sĩ Đỗ Lê Minh                       (714) 256-4423   doleminh@gmail.com

           Họa sĩ Duyên Hà Lê Phục Thủy   (858) 212-4530   thuyle@ucsd.edu

       (Xin mời xem bích chương gởi kèm cuả BTC)   

  3.       Chương-trình Circle Painting & Mindful Music

       2-in-1 Workshops for Children Ages 9-12

       With Master Teachers Bang Lang Do & Hiep Nguyen

   

  Nguoi Viet Daily News

  14771 Moran St

  Westminster, CA 92683

   

  Hai ngày Chủ-nhật: 29 tháng 7, 2018 & 12 tháng 8, 2018

  1:00 pm – 4:00 pm

   

            Liên-lạc: 

                     Điện thoại (714) 423-2584 

  hoặc www.banglangdo.com

       (Xin mời xem bích chương gởi kèm cuả BTC)


  4.      Chương-trình Ra Mắt Sách:Vớt Người Biển Đông”

            Tác giả:  Nhà văn Phan Lạc Tiếp

   

           Fletcher Cove Community Center

           133 Pacific Ave., Solana Beach, CA. 92075

   

           Thứ Bảy 11 tháng 8, 2018 - 4 giờ chiều


  Liên lạc: 

  Phan Ngân Hà – haphansd@gmail.com  – 858.775.7126

       (Xin mời xem bích chương gởi kèm cuả BTC)


   

  5.    □ Giải Văn Học Phan Thanh Giản.

     Hội Văn Hóa & Giáo Dục Phan Thanh Giản tổ chức một cuộc tuyển chọn

     Giải Văn Học Phan Thanh Giản với chủ đề 

     “Miền Nam Việt Nam Trước Và Sau Năm 1975”.

   

  Giải thưởng: Giải nhất: $15,000 US – Giải nhì: $5,000 US.

  Thời gian nhận bài từ ngày ra thông cáo đến cuối tháng 5 năm 2020.

  Kết quả sẽ công bố vào đầu tháng 5 năm 2021.

   

    Liên lạc:

    Thông tin về giải xin vào trang http://phanthanhgianfoundation.com  6.    Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam, Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng

      tổ chức:

                  Tiệc Gây Quỹ cho Đại Hội Thế Giới Âm Nhạc Truyền Thống kỳ 5

   

              Golden Sea Restaurant,

  9802 W Katella Ave., Anaheim CA 92804. 

            (714) 643 9890

   

  Chủ nhật 26 tháng 8, 2018 từ 11 Am đến 3 Pm

   

      Liên lạc: 

  Luật sư, Dược sĩ Michelle Mai Nguyễn                 mmnrphesq@aol.com

  Giáo sư Nguyễn thị Mai                                        (714) 251 2152

  Giáo sư Nguyễn Châu                                           (657) 246 9775

            (Xin mời xem thư mời và bích chương gởi kèm cuả BTC)


  __________________________________

  Viện Việt-Học

  15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

   

  Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050


  Posted Sep 8, 2018, 4:31 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Bảy năm 2018


   

   

   

  Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học 

   

   

  Tháng Bảy 

  2018 

   

   

   

  1.    Chủ nhật, ngày 1 tháng Bảy, 2018 từ 2:00 PM đến 5:00 PM

       Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học

  Thuyết-trình: Ngữ-Pháp Việt-Nam Theo Ngữ-Pháp Hoàn-Vũ của Noam Chomsky.

  Diễn-giả: Giáo-sư Trần Ngọc Ninh.

   

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  2.    Thứ Ba, ngày 10 tháng Bảy, 2018 từ 7:00 PM đến 9:00 PM

  Khai giảng: Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

  Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  3.    Thứ Bảy, ngày 14 tháng Bảy, 2018 từ 2:30 PM đến 5:30 PM

       Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học

      

       Lớp Việt-ngữ Khóa Hè (14 tháng Bảy – 25 tháng Tám, 2018)

       Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com   

  4.    Thứ Bảy, ngày 14 tháng Bảy, 2018 từ 7:30 PM đến 10:00 PM

       Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  Hân-hạnh giới thiệu Đêm trình-diễn ca-nhạc tháng Bảy:

   

  Gặp Nhau

    giữa các thế-hệ,

   

    giữa hai nền văn-hóa Đông-Tây, thể hiện qua các dòng nhạc và nhạc-cụ truyền-thống & tây-phương

   

  Thực hiện: Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học & Little Saigon Music Center

  Điều hợp: Lâm Dung • Đặng Kính • Hoàng Anh

   

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   


  5.    Thứ Bảy, ngày 28 tháng Bảy, 2018 từ 7:30 PM đến 10:00 PM

       Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  Hân-hạnh giới thiệu:

   

  Đêm Nhạc Thanh Trang

  Điều hợp: Hồng Tước • Lâm Dung

   

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

   

   

   

   

   

  Sinh-hoạt hằng tuần:

   

   

  Thứ Hai & Thứ Ba

  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

   

  LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

  Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Thứ Ba

  Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

  Với các kĩ-năng:  Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

  Khai-giảng:  Thứ Ba ngày 10 tháng Bảy, 2018

  Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Thứ  (Mỗi hai tuần. Các buổi tập trong tháng Bảy: Ngày 11 & 25 tháng Bảy.)

  Ban Đồng-Ca Thiếu-Nhi Viện Việt-Học

   

  với chương-trình Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi Ca

  Từ 6:30 PM đến 7:30 PM

   

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Thứ Bảy (từ 14 tháng Bảy, 2018 đến 25 tháng Tám, 2018)

   

  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Khóa Hè

  Từ 2:30 PM đến 5:30 PM

   

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Chủ-Nhật

   

       1.   Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

      Lớp Lightroom & Basic Photoshop

      Từ 8:30 AM đến 12:30 PM. (12 tuần lễ: từ 20-V-18 đến 12-VIII-18)

   

      Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com

   

  2.  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

     Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

   

     Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

   

   

   

   

   

   

   

  Sinh-hoạt hằng tháng:

   

    Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng. 
  ​   ​
  Chương-trình ca-nhạc thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
  ​   ​
  Từ 7:30 PM đến 10:30 PM
     Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  __________________________________  Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

   

  Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

   

   

   

  □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:


     Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

  (Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

   

     Thứ Sáu, ngày 6 tháng Bảy từ 8:00 PM đến 10:00 PM

     Chương trình:

   

  7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập

   

  8:00 - 9:00 pm: Trình diễn Guitar Cổ điển – Guitarist SHINTANO YANA

  9:00 - 10:00 pm: Thành viên VACGS trình diễn

  ​  ​
  Vé: 
  $5 tại cửa.
  ​  ​
  Email: 
  www.vacgs@gmail.com

   

   

   

  __________________________________


  Viện Việt-Học

  15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

   

  Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

   

   

  2 Attachments

  https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_ThiepMoi_ThTr_1%20thang%20Bay%202018_Gs%20TranNgocNinh.pdf?attredirects=0


  Thiệp mời - Thuyết-trình
  Ngữ-Pháp Việt-Nam Theo Ngữ-Pháp Hoàn-Vũ của Noam Chomsky
  Giáo-sư Trần Ngọc Ninh
  VVH_ThiepMoi_ThTr_1 thang Bay 2018_Gs TranNgocNinh.pdf    ||    (0.98 MB)
  1007k  View  Download

  https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH%20Tin%20Sinh-Hoat%20Thang%20Bay_2018__.pdf-rev3.pdf?attredirects=0  Tin Sinh Hoạt tháng Bảy năm 2018
  VVH Tin Sinh-Hoat Thang Bay_2018__.pdf-rev3.pdf
  436k  View  Download  Posted Sep 8, 2018, 4:21 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Sáu năm 2018

   

   

   

  Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học 

   

   

  Tháng Sáu 

  2018 

   

   

   

  1.     Thứ Bảy, ngày 9 tháng Sáu, 2018 từ 7:30 PM đến 10:00 PM


  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  Hân-hạnh giới thiệu chương-trình nhạc thính-phòng tháng Sáu:

  Áo Trắng Với Cung Đàn

  Giới thiệu những dòng nhạc mới của 5 Bác-sĩ Việt hải-ngoại:

  Phạm Gia Cổn

  Phạm Anh Dũng

  Trần Anh Dũng

  Dương Đình Hưng

  Trần Văn Khang

       (Xin mời xem các links dưới đây và bích chương gởi kèm).

       Viện Việt-Học - Tin Sinh Hoạt Tháng Sáu, 2018 - vietbao.com - Nhật Báo Việt Báo  

       Năm bác sĩ trong đêm Áo Trắng Với Cung Đàn - www.viendongdaily.com - Nhật Báo Viễn Đông 

       Tin Sinh Hoạt Viện Việt Học Tháng Sáu 2018 - www.tvvn.org - Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu 


       Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  2.     Thứ Bảy, ngày 16 tháng Sáu, 2018 từ 3:00 PM đến 5:30 PM


  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học


  Lễ Bế Giảng năm học 2017-2018


  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  3.     Thứ Bảy, ngày 30 tháng Sáu, 2018 từ 7:30 PM đến 9:30 PM

  Diễn Đàn Việt-Học Viện Việt-Học & Câu-Lạc-Bộ Học-Sinh Sinh-Viên Thanh-Niên


  Buổi Mạn Đàm Chuẩn Bị Cho Đề Án Bình Ngô Đại Cáo

       (Sinh hoạt nội bộ)

   


  Sinh-hoạt hằng tuần:

  Thứ Hai & Thứ Ba


  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

  LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH-ĐỊNH

  Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  Thứ Ba

  Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông

  Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  Thứ Tư (Mỗi hai tuần.  Buổi tập đầu trong tháng Sáu:  Ngày 13 tháng Sáu.)

  Ban Đồng-Ca Thiếu-Nhi Viện Việt-Học

  với chương-trình Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi Ca

  Từ 6:30 PM đến 7:30 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  Thứ Bảy (từ 16 tháng 9, 2017 đến 16 tháng 6, 2018) 

  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Năm học 2017-2018

  Từ 3:00 PM đến 5:30 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  Chủ-Nhật

  1.     Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

  Lớp Lightroom & Basic Photoshop

  Từ 8:30 AM đến 12:30 PM.  (12 tuần lễ:  từ 20/5/18 đến 12/8/18)

  Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com


  2. Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

  Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

  Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

   

   

   

  Sinh-hoạt hằng tháng:

      Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng.

  Chương-trình ca-nhạc thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com


  __________________________________

   

  Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

   Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

   

  1.       □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:

  Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

  (Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

  Chương trình Workshop HÁT VỚI CÂY ĐÀN GUITAR (sinh hoạt mỗi hai tháng).

   Tháng Sáu, 2018:

  Thứ Sáu, ngày 1 tháng Sáu từ 8:00 PM đến 10:00 PM

  Chương trình Workshop HÁT VỚI CÂY ĐÀN GUITAR kỳ II  

  Vào cưả miễn phí.

  Liên-lạc: Khiêm Trinh (657) 271-9424  // Email: ktrinhluong@gmail.com  

   

  __________________________________

  Viện Việt-Học

  15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

  Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

   

   2 Attachments

  https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/AoTrangCungDan.jpg


  Đêm Nhạc thính phòng Tháng Sáu 2018 - Áo Trắng Với Cung Đàn
  Bích-chương (JPG)
  AoTrangCungDan.jpg 
  810k  View  Download

  Tin Sinh Hoạt tháng Sáu năm 2018
  VVH Tin Sinh-Hoat Thang Sau_2018.pdf
  523k  View  Download

  Posted Jun 7, 2018, 2:25 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Năm năm 2018

   

   

   

  Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học 

   

   

  Tháng Năm 

  2018 

   

   

   

  1.     Thứ Bảy, ngày 5 tháng Năm, 2018 từ 4:30 PM đến 5:30 PM


  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học


  Lễ Biết Ơn Mẹ Cha


  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com


   


  2.     Chủ nhật, ngày 6 tháng Năm, 2018 từ 9:00 AM đến 12:00 PM

  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

  Lớp Nhiếp-Ảnh 2018 - Bế Giảng

  Lớp học từ 21-I-18 đến 6-V-18 (13 tuần lễ)

  Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com


    

  3.     Chủ nhật, ngày 20 tháng Năm, 2018 từ 8:30 AM đến 12:30 PM

  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

  □ Lớp Lightroom & Photoshop năm 2018 - Khai Giảng

  Lớp học từ 20-V-18 đến 12-VIII-18 (12 tuần lễ)  

  Nghỉ Memorial Day 27-V-18

  Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com


  {Tháng Tám, 2018:

  □ Lớp Creative with Photoshop - Khai Giảng

  Lớp học từ 19-VIII-18 đến 30-IX-18 (6 tuần lễ)  

  Nghỉ Labor Day 9-IX-18

  Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com}

   

   

  4.     Thứ Bảy, ngày 26 tháng Năm, 2018 từ 7:30 PM đến 10:00 PM


  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

   

  Hân-hạnh giới thiệu Đêm trình-diễn ca-nhạc tháng Năm:


  Tài Tử Cải Lương

  Do Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam - Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng đảm trách. 

  Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com
  5.     Chủ nhật, ngày 27 tháng Năm, 2018 từ 2:00 PM đến 5:00 PM

  Diễn Đàn Việt-Học Viện Việt-Học

  Thuyết-trình:  Duy Tâm Hay Duy Vật.  Diễn-giả: Giáo-sư Đặng Phùng Quân.

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

   

  Sinh-hoạt hằng tuần:

   

  Thứ Hai & Thứ Ba


  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

   

  LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH-ĐỊNH

  Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

   

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  Thứ Ba

  Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông

  Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  Thứ Năm (Mỗi hai tuần.  Buổi tập đầu trong tháng Năm:  Ngày 3 tháng Năm.)

  Ban Đồng-Ca Thiếu-Nhi Viện Việt-Học

  với chương-trình Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi Ca

  Từ 6:30 PM đến 7:45 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  Thứ Bảy (từ 16 tháng 9, 2017 đến 16 tháng 6, 2018)


  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Năm học 2017-2018

  Từ 3:00 PM đến 5:30 PM

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  Chủ-Nhật

   

  1.     Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

  Lớp Lightroom & Photoshop năm 2018  

  Từ 8:30 AM đến 12:30 PM.  Thời gian:  12 tuần lễ. Học từ 20-V-18 đến 12-VIII-18. 

  Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com

   

  2. Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

  Từ 5:30 PM đến 7:30 PM


  Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

   

   

   

  Sinh-hoạt hằng tháng:

     Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng.

  Chương-trình ca-nhạc thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

   

  CHƯƠNG-TRÌNH VĂN-NGHỆ ĐỊNH-KÌ CỦA THÁNG NĂM ĐƯỢC DỜI LẠI 2 TUẦN.  NGÀY TRÌNH-DIỄN:  26 THÁNG NĂM, 2018.

   

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   

  __________________________________

   

   Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

   

  Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

   

   

   

  1.       □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:


  Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

   

  (Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

   

  Tháng Năm, 2018:

  Thứ Sáu, ngày 4 tháng Năm từ 8:00 PM đến 10:00 PM

  Chương trình:  

  7:00 - 8:00 pm:  VACGS Guitar Ensemble thực tập

   8:00 - 9:00 pm:  Tr​ì​nh diễn Guitar Cổ điển –

                             Nhóm Guitar Song Tấu BRIAN CROSS & JESUS PALOMINOS

  ​9:00 - 10:00 pm:  Thành viên VACGS trình diễn

  ​Vé:  $5 tại cửa.

  Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: www.vacgs@gmail.com

   

   

  2.       □ Thứ Bảy, 5 tháng Năm, 2018 từ 7:00 PM đến 10:30 PM


  Đêm nhạc:  Màu Thời Gian

                      Ca Khúc Chính Mung

  Địa-điểm:  Phòng hội Viện Việt-Học

  Liên lạc:  Chính Mung (714) 360-8150

   

  __________________________________ 

  Viện Việt-Học

  15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

   

  Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

   

   2 Attachments

  https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Flyer%20Dem%20Nhac%20Mau%20Thoi%20Gian%20moi%20nhat.jpg?attredirects=0

  Sinh-hoạt của thân-hữu Viện Việt-Học
  Đêm Nhạc Màu Thời Gian - Ca Khúc Chính Mung
  Flyer (JPG)
  Flyer Dem Nhac Mau Thoi Gian moi nhat.jpg 
  820k  View  Download

  https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH%20Tin%20Sinh-Hoat%20thang%20Nam_2018%20rev.13.pdf?attredirects=0  Tin Sinh Hoạt tháng Năm năm 2018 (bản cũ / Sẽ có bản Bổ Túc trong nay mai)
  VVH Tin Sinh-Hoat thang Nam_2018 rev.13.pdf
  439k  View  Download


  Posted May 27, 2018, 3:18 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Ba năm 2018

   

   

   

   

   

  Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học 

   

   

  Tháng Ba 

  2018 

   

   

   

  1.    Thứ Bảy, ngày 3 tháng Ba, 2018 từ 10:00 AM đến 1:00 PM 


  Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học     


  Thuyết trình:  Phụ-Nữ Đông Á và Đông Nam Á 

  Diễn-giả:  Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang 


  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

   

  2.    Chủ-nhật, ngày 4 tháng Ba, 2018 từ 2:00 PM đến 5:00 PM 


  Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học     


       Thuyết trình:  Tình-Hình Thế-Giới Qua Con Mắt Người Nhật 

  Diễn-giả:  Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang 


  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

   

   

  3.    Thứ Bảy, ngày 10 tháng Ba, 2018 từ 7:30 PM đến 10:00 PM 


  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 


       Đêm Nhạc Cổ-Điển và Bán-Cổ-Điển 

       Điều hợp: Little Saigon Music Center 

    

  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học và Little Saigon Music Center chân-thành cảm ơn các tác-giả Việt-Nam và ngoại-quốc với nhạc-phẩm sẽ được trình bày trong chương-trình tháng Ba. 

   

   

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

  Vào cửa miễn-phí – Mọi bảo-trợ, đóng-góp, giữ chỗ trước xin gọi (714) 270-8110 

   

   

   

  Sinh-hoạt hằng tuần: 

   

  Thứ Hai & Thứ Ba 

   

  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học 

   

  LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH-ĐỊNH 


  Từ 7:00 PM đến 8:30 PM 

   

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

   

  Thứ Ba 

  Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông 


  Từ 7:00 PM đến 9:00 PM 

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

   

  Thứ Năm (Mỗi hai tuần, bắt đầu từ thứ Năm ngày 1 tháng Hai, 2018) 

  Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Viện Việt-Học 

  với chương-trình Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi Ca 

  Từ 6:30 PM đến 7:45 PM 

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

   

  Thứ Bảy (từ 16 tháng 9, 2017 đến 16 tháng 6, 2018) 

   

  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Năm học 2017-2018 

  Từ 3:00 PM đến 5:30 PM 

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

   

  Chủ-Nhật 

   

  1. Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học 


  a) Lớp Nhiếp-Ảnh 2018 (từ 21/1/18 đến 6/5/18) 

      Từ 9:00 AM đến 12:00 PM.  Thời gian:  13 tuần lễ 


  b) Lớp Nik Software Workshop 

      (từ 4/2/18 đến 22/4/18) 

      Từ 12:00 PM đến 3:30 PM.  Thời gian:  6 tuần lễ 

       Liên-lạc: (714) 386-0954  // Email: info@viethoc.com 

   

  2. Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học 

  Từ 5:30 PM đến 7:30 PM 

   

  Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com 

   

   

   

  Sinh-hoạt hằng tháng: 

   

    Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng. 

   

  Chương-trình ca-nhạc thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 


  Từ 7:30 PM đến 10:30 PM 

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

   

   

   

  __________________________________

   

   

  Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học: 

   

  Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu: 

   

   

   

  1.  □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: 


  Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ 

   

  (Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS

   

  Tháng Ba, 2018: 

  Thứ Sáu, ngày 2 tháng Ba từ 7:00 PM đến 10:00 PM 

  Chủ-đề:  HÁT VỚI CÂY ĐÀN GUITAR (8:00 PM - 10:00 PM) 

   

  ·    ​Chương trình:  ​

  ·       7:00 - 8:00 pm >>    Thành viên VACGS và thân hữu thực tập 

  ·       8:00 -10:00 pm >>   Trình diễn: Đơn ca, song ca, hợp ca với đàn Guitar 

                                                           Để biết thêm chi tiết xin liên lạc: 

                                                           Khiêm Trinh (657) 271-9424 // Email: ktrinhluong@gmail.com 

                                                   

  ·     Vào cửa miễn phí 

  Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: www.vacgs@gmail.com 

    

   

   

   

   

   

  __________________________________

   

  Viện Việt-Học 

  15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683 

   

  Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050 


  Posted Mar 5, 2018, 12:24 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Hai năm 2018


   

   

   

   

   

   

   

  Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học 

   

   

  Tháng Hai 

  2018 


   

   

   

  1.    Thứ Bảy, ngày 10 tháng Hai, 2018 từ 7:30 PM đến 10:30 PM 


  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học     


       Chương-trình ca-nhạc thính-phòng Xuân và Tình Yêu 

      

  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học chân-thành cảm ơn các nhạc-sĩ và nhà-thơ sau đây với tác-phẩm được trình bày trong chương-trình Xuân và Tình Yêu: 

   

  Anh Chương (thơ:  Nguyễn Văn Hạnh) - Chính Mung - Diệu Hương - Dương Thiệu Tước & Minh Trang - Duy Yên & Quốc Kỳ - Hoàng Thi Thơ - Lê Tín Hương - Lê Uyên Phương – 

  Ngân Giang - Nguyễn Ánh 9 (thơ:  Bùi Hồng Thúy) - Phạm Anh Dũng - Phạm Đình Chương - Phạm Duy - Trường Sa - Từ Công Phụng - Văn Phụng

   

   

   

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

  Vào cửa miễn-phí – Mọi bảo-trợ, đóng-góp, giữ chỗ trước xin gọi (714) 270-8110 

   

   

   

  Sinh-hoạt hằng tuần: 

   

  Thứ Hai & Thứ Ba 

   

  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học 

   

  LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH-ĐỊNH 


  Từ 7:00 PM đến 8:30 PM 

   

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

   

  Thứ Ba 

  Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông 


  Từ 7:00 PM đến 9:00 PM 


  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

   

  Thứ Năm (Mỗi hai tuần, bắt đầu từ thứ Năm ngày 1 tháng Hai, 2018) 

  Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Viện Việt-Học 

  với chương-trình Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi Ca 


  Từ 6:30 PM đến 7:45 PM 


  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

   

  Thứ Bảy (từ 16 tháng 9, 2017 đến 16 tháng 6, 2018) 

   

  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Năm học 2017-2018 


  Từ 3:00 PM đến 5:30 PM 


  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

   

  Chủ-Nhật 

   

  1.    Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học 


  a)     Lớp Nhiếp-Ảnh 2018 (từ 21/1/18 đến 6/5/18) 


       Từ 9:00 AM đến 12:00 PM.  Thời gian:  13 tuần lễ 


  b)    Lớp NIK (từ 4/2/18 đến 22/4/18) 


       Từ 12:00 PM đến 3:30 PM.  Thời gian:  6 tuần lễ 


       Liên-lạc: (714) 386-0954  // Email: info@viethoc.com 

   

   

  2. Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học 


  Từ 5:30 PM đến 7:30 PM 


   

  Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com 

   

   

   

  Sinh-hoạt hằng tháng: 

   

    Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng. 

   

  Chương-trình ca-nhạc thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 


  Từ 7:30 PM đến 10:30 PM 


  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

   

   

   

  __________________________________

   

   

   

   

  Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học: 

   

  Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu: 

   

   

   

  1.      □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: 


  Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ 


   

  (Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS


  từ 7:00 PM đến 10:00 PM 


  Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: www.vacgs@gmail.com

   

   

   

   

   

  __________________________________

   

  Viện Việt-Học

  15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

   

  Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

   

   

   

   

  Posted Feb 19, 2018, 6:58 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Giêng năm 2018
   ▪  Đêm Nhạc Tháng Giêng 2018Tất-Niên Đinh Dậu - 2017: Xuân và Quê-Hương  ▪  
   ▪  Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-HọcBiển Đông  ▪ 
  ▪  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học:  Lớp Nhiếp Ảnh 2018  ▪  
  ▪  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học  ▪  
   ▪  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học 2017-2018  ▪  
   ▪  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học  ▪  
   ▪  Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông  ▪  
   ▪  Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học  ▪ 


  Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học


  Tháng Giêng

         2018 


  1. Thứ Bảy, ngày 13 tháng Giêng, 2018 từ 7:30 PM đến 10:30 PM 
  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
  Hân-hạnh giới thiệu Chương-trình ca nhạc thính-phòng Tất-Niên Đinh Dậu - 2017:
        
       Xuân và Quê-Hương 
       
       Chương-trình sẽ trình bày một số nhạc-phẩm cuả các tác-giả:
       Anh Việt Thu - Bảo Thu - 
  ​​
  Đ
  ​c Tr
  í
  ​ -​
  ​ 
  Hoài
   An - Huy Tuấn - Huyền Vân - Lam Phương -  
       Minh Châu - Phạm Đình Chương - Phạm Duy - Quốc Dũng - Trần Thiện Thanh – 
       Trịnh Hưng - Từ Công Phụng - Từ Huy - Từ Vũ (thơ: Nguyễn Bính) - Văn Phụng

  Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com
  Vào cửa miễn-phí – Mọi bảo-trợ, đóng-góp, giữ chỗ trước xin gọi (714) 270-8110


  2. Chủ nhật, ngày 21 tháng Giêng, 2018 từ 9:00 AM đến 12:00 PM
  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học
  Lớp Nhiếp-Ảnh 2018