2-insert-of-recent-posts-gadget-3

1:
2:

Post length: Medium snippet
Copy "recent post" gadget from 
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/

thumbnail code looks weird: "&" instead of "&" which causes it to download instead of display. example:
https://groups.google.com/a/viethoc.com/group/tin/attach/1d4a67af5c284/image.png?part=0.1&view=1


Lịch Sinh Hoạt Hàng Tháng

 • Tin Sinh-Hoạt Bổ-Túc tháng Ba 2020 Viện Việt-HọcTin Sinh-Hoạt B-Túc tháng Ba  1.     Chủ-nhật, ngày 8 tháng Ba từ 2:00 PM đến 4:30 PM ĐàHOÀN-TT        Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học        Ra Mắt Sách:  Một Lối Đi Riêng Vào Cõi Thơ Tác-giả: Giáo-sư Vĩnh Đào (đến từ Pháp)Cảm tưởng về tác-phẩm:  Trưởng Lê Anh DũngĐôi nét về tác-phẩm:  Giáo-sư Đàm Trung Pháp      Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com(Xin mời xem Thiệp Mời gởi kèm)  Ċ ď        2.       Thứ Bảy, ngày 14 tháng Ba, 2020 từ 7:30 PM đến 10:30 PM ...
  Posted Jul 25, 2021, 10:13 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Ba 2020 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-HọcTháng Ba    1.     Chủ-nhật, ngày 8 tháng Ba từ 2:00 PM đến 4:30 PM        Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học        Ra Mắt Sách:  Một Lối Đi Riêng Vào Cõi Thơ Tác-giả: Giáo-sư Vĩnh Đào (đến từ Pháp) Cảm tưởng về tác-phẩm:  Trưởng Lê Anh Dũng Đôi nét về tác-phẩm:  Giáo-sư Đàm Trung Pháp       Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com       (Xin mời xem Thiệp Mời gởi kèm)        2.       Thứ Bảy, ngày 14 tháng Ba, 2020 từ 7:30 PM đến 10:30 PM               Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học      Chương-trình ca-nhạc thính-phòng ...
  Posted Feb 29, 2020, 8:43 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Giêng 2020 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học  Tháng Giêng       1.     Thứ Bảy, ngày 11 tháng Giêng, 2020 từ 9:30 AM đến 10:30 PM      Tất-Niên Kỉ-Hợi 2019 Viện Việt-Học.  Kính mời các quí-vị tham      dự từng phần hoặc tất-cả, bao gồm 4 chương-trình:      a.     Thứ Bảy ngày 11 tháng Giêng, 2020 từ 9:30 AM đến 6:00 PM & Chủ-nhật ngày 12 tháng Giêng từ 9:30 AM đến 1:00 PM Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học Triễn-lãm ảnh nghệ-thuật  Liên-lạc: (714) 280-7933 // Email: info@viethoc.com        b.     Thứ Bảy, ngày 11 tháng Giêng, 2020 từ 3:00 PM đến 4:30 PM Trung-Tâm ...
  Posted Aug 24, 2020, 7:20 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Mười Hai 2019 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học   Tháng Mười Hai   1.     Chủ-nhật, ngày 1 tháng tháng Mười Hai, 2019 từ 9:00 AM đến 12:00 PM     Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học      Lớp Nhiếp-Ảnh 2019 – 2020         Khai Giảng: 1 tháng Mười Hai, 2019            Bế Giảng:    26 tháng Tư, 2020     Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 2.     Thứ Bảy, ngày 14 tháng Mười Hai, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PM      Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học      Chương-trình ca-nhạc tháng Mười Hai Tri-Âm      Bảo-trợ vào cưả: $10.00Mọi bảo-trợ, đóng góp khác xin liên lạc:  (714) 270-8110 Email: info@viethoc.com(Xin m ...
  Posted Aug 24, 2020, 7:22 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Mười Một 2019   Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học Tháng Mười Một 2019 1.     Thứ Bảy, ngày 9 tháng Mười Một, 2019 từ 7:00 PM đến 10:30 PM Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-HọcChương-trình ca-nhạc tháng Mười MộtNhững Ca-khúc Tìm Quen Giới thiệu các nhạc-phẩm cũ và mới cuả các nhạc-sĩ thân-hưũ Viện Việt-Học, và một số nhạc-phẩm phổ từ thơ cuả Vũ Hoàng Chương, trình bày lần đầu ở Viện.Bảo-trợ vào cưả: $10.00Mọi bảo-trợ, đóng góp khác xin liên lạc:  (714) 270-8110Email: info@viethoc.com(Xin mời xem bích-chương đính kèm)2.     Thông-báo Tuyển ca ...
  Posted Nov 7, 2019, 4:56 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Mười 2019   Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học Tháng Mười 2019  1.     Thứ Bảy, ngày 12 tháng Mười, 2019 từ 7:00 PM đến 10:30 PMCâu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-HọcChương-trình ca-nhạc tháng Mười65 Năm Dòng Nhạc Châu KỳBảo-trợ vào cưả: $10.00Mọi bảo-trợ, đóng góp khác xin liên lạc:  (714) 270-8110Email: info@viethoc.com(Xin mời xem bích-chương gởi kèm) 2.     Chủ-nhật, ngày 20 tháng Mười, 2019 từ 10:00 AM đến 12:00 PMDiễn-Đàn Ngữ-Học Giáo-Dục (Educational Linguistics)Buổi Thực-tập Ứng-dụng (Workshop): “Chia Sẻ Kinh-nghiệm và Phương-pháp Giảng Dạy Tiếng Việt Từ Vỡ ...
  Posted Oct 22, 2019, 1:38 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Chín 2019   Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học  Tháng Chín  2019  1.     Thứ Sáu, ngày 6 tháng Chín, 2018 từ 7:00 PM đến 9:00 PMLớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.(Thay đổi ngày học từ thứ Ba sang thứ Sáu) Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 2.     Thứ Bảy, ngày 14 tháng Chín, 2019 từ 3:00 PM đến 5:30 PMTrung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Khai Giảng Năm học 2019 – 2020 (từ 14 tháng Chín, 2019 đến 13 tháng Sáu, 2020) Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 3.     Thứ Bảy, ngày 14 tháng Chín, 2019 từ ...
  Posted Oct 4, 2019, 4:19 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Tám 2019 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học                                                     Tháng Tám     1.     Thứ Bảy, ngày 10 tháng Tám, 2019 từ 2:00 PM đến 4:00 PM    Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học    Thuyết-trình (có trình-diễn minh-hoạ):      Một Vốn Quí Trong Kho-Tàng Văn-Hoá Việt-Nam:      Âm-Nhạc Cổ-Truyền - Bảo Tồn và Phát Triển, Đào Tạo và Kế Thừa            Diễn-giả:  Giáo-sư Tiến-sĩ Trương Thị Quỳnh Hạnh (đến từ Pháp)    Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com    (Xin mời xem Thiệp Mời gởi kèm)     2.     Thứ Bảy, ngày 10 tháng Tám, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PM         Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học   Chương-trình ca-nhạc ...
  Posted Aug 5, 2019, 10:25 AM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Ba & Tháng Tư 2019 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học   Tháng Ba   1.    Thứ Bảy, ngày 9 tháng Ba, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PM      Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học Chương-trình ca-nhạc thính-phòng - Nhạc tiền-chiến:                 Gợi Giấc Mơ Xưa Mọi bảo-trợ, đóng góp, giữ chỗ trước xin liên lạc:  (714) 270-8110 Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com (Xin mời xem bích-chương gởi kèm)     Tháng Tư   1.    Thứ Bảy, ngày 13 tháng Tư, 2019 từ 7:00 PM đến 10:00 PM      Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học Chương-trình ca-nhạc thính-phòng tháng Tư - đêm nhạc Nguyễn Đình Toàn:                 Một Ngày Sau Chiến Tranh Địa ...
  Posted Mar 10, 2019, 6:19 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Hai 2019 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-HọcTháng Hai     0.     Thứ Bảy, ngày 09 tháng Hai, 2019       Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học       Đêm nhạc định-kì ngày 09 tháng Hai được dời lại 1 tuần và sẽ được thực hiện vào       ngày 16 tháng Hai, 2019.   1.     Chủ-nhật, ngày 10 tháng Hai, 2019 từ 9:00 AM đến 12:00 PM   Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học        Lớp Nhiếp-Ảnh 2019Khai-Giảng       Thời-gian: 13 tuần lễ   Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com       2.     Thứ Bảy, ngày 16 tháng Hai, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PM      Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học Chương-trình ...
  Posted Feb 1, 2019, 1:31 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Mười Hai năm 2018 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học Tháng Mười Hai        1.   Chủ-nhật, ngày 2 & 9 tháng Mười Hai, 2018 từ 8:30 AM đến 12:30 PM   Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học   Continuous Lighting Workshop (Chụp hình ánh-sáng liên-tục) Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com     2.     Thứ Bảy, ngày 15 tháng Mười Hai, 2018 từ 7:30 PM đến 10:30 PM       Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học  Chương-trình Hát cộng-đồng tháng Mười Hai:   Đêm Hùng-Ca  Với sự góp mặt cuả: Ban Ca Hoàng Hạc Ban Văn Nghệ Liên Đoàn Hướng Việt Đoàn Du Ca Nam California Nhóm Ca Hội Ái Hữu ...
  Posted Dec 31, 2018, 11:11 AM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Giêng năm 2019 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-HọcTháng Giêng     1.     Thứ Bảy, ngày 12 tháng Giêng, 2019       Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học       Đêm nhạc định-kì 12 tháng Giêng được dời lại 2 tuần.  Chương-trình ngày 26 tháng       Giêng, 2019 sẽ là chương-trình văn-nghệ Tất-Niên Mậu Tuất Viện Việt-Học, 2018.    2.     Chủ-nhật, ngày 6, 13 & 20 tháng Giêng, 2019 từ 8:30 AM đến 12:30 PM    Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học   a.      Lớp #1: Nik Workshop  Thời-Gian:  Mỗi Chủ-nhật, trong 3 tuần lễ      b.     Lớp #2:  Nhiếp-Ảnh 2019             Thời Gian:  Mỗi Chủ-nhật trong 13 tuần lễ, từ 9 ...
  Posted Jan 1, 2019, 9:16 AM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Chín năm 2018     Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học Tháng Chín  2018          1.     Thứ Bảy, ngày 8 tháng Chín, 2018 Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học - Không sinh hoạt và dời lại Thứ Bảy, ngày 29 tháng Chín, 2018 từ 7:30 PM đến 10:30 PM   2.     Thứ Bảy, ngày 15 tháng Chín, 2018 từ 3:00 PM đến 5:30 PM Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học   Khai giảng Năm học 2018 - 2019 (Xin mời xem thông-báo gởi kèm #1.1) Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com     3.     Thứ Bảy, ngày 29 tháng Chín, 2018 từ 7:30 PM đến 10:30 PM Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học Hân-hạnh giới thiệu ...
  Posted Sep 8, 2018, 5:30 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Tám năm 2018 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học                          Tháng Tám         1.    Chủ-nhật, ngày 5 tháng Tám, 2018 từ 2:00 PM đến 5:00 PM      Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học Thuyết-trình: Ngữ-âm Việt và chữ quốc-ngữ abc Diễn-giả: Giáo-sư Trần Ngọc Ninh   Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com (Xin mời xem Thiệp Mời VVH gởi kèm)     2.    Thứ Bảy, ngày 11 tháng Tám, 2018 từ 7:30 PM đến 10:30 PM      Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học Hân-hạnh giới thiệu chương-trình nhạc thính-phòng tháng Tám: Một Thoáng Hương Xưa  Điều-hợp:  Ban Hương Xưa    Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com ...
  Posted Sep 8, 2018, 4:31 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Bảy năm 2018       Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học      Tháng Bảy  2018        1.    Chủ nhật, ngày 1 tháng Bảy, 2018 từ 2:00 PM đến 5:00 PM      Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học Thuyết-trình: Ngữ-Pháp Việt-Nam Theo Ngữ-Pháp Hoàn-Vũ của Noam Chomsky. Diễn-giả: Giáo-sư Trần Ngọc Ninh.   Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com     2.    Thứ Ba, ngày 10 tháng Bảy, 2018 từ 7:00 PM đến 9:00 PM Khai giảng: Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu. Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com     3.    Thứ Bảy, ngày 14 tháng Bảy, 2018 từ 2 ...
  Posted Sep 8, 2018, 4:21 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Sáu năm 2018    Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học   Tháng Sáu 2018    1.     Thứ Bảy, ngày 9 tháng Sáu, 2018 từ 7:30 PM đến 10:00 PM Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-HọcHân-hạnh giới thiệu chương-trình nhạc thính-phòng tháng Sáu:Áo Trắng Với Cung ĐànGiới thiệu những dòng nhạc mới của 5 Bác-sĩ Việt hải-ngoại:Phạm Gia CổnPhạm Anh DũngTrần Anh DũngDương Đình HưngTrần Văn Khang     (Xin mời xem các links dưới đây và bích chương gởi kèm).     Viện Việt-Học - Tin Sinh Hoạt Tháng Sáu, 2018 - vietbao.com - Nhật Báo Việt Báo       Năm bác sĩ trong đêm Áo Trắng Với Cung Đàn - www.viendongdaily.com ...
  Posted Jun 7, 2018, 2:25 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Năm năm 2018    Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học   Tháng Năm 2018    1.     Thứ Bảy, ngày 5 tháng Năm, 2018 từ 4:30 PM đến 5:30 PMTrung-Tâm Việt-Ngữ Việt-HọcLễ Biết Ơn Mẹ ChaLiên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 2.     Chủ nhật, ngày 6 tháng Năm, 2018 từ 9:00 AM đến 12:00 PMCâu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-HọcLớp Nhiếp-Ảnh 2018 - Bế GiảngLớp học từ 21-I-18 đến 6-V-18 (13 tuần lễ)Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com  3.     Chủ nhật, ngày 20 tháng Năm, 2018 từ 8:30 AM đến 12:30 PMCâu-Lạc-Bộ ...
  Posted May 27, 2018, 3:18 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Ba năm 2018      Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học   Tháng Ba 2018    1.    Thứ Bảy, ngày 3 tháng Ba, 2018 từ 10:00 AM đến 1:00 PM Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học     Thuyết trình:  Phụ-Nữ Đông Á và Đông Nam Á Diễn-giả:  Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com  2.    Chủ-nhật, ngày 4 tháng Ba, 2018 từ 2:00 PM đến 5:00 PM Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học          Thuyết trình:  Tình-Hình Thế-Giới Qua Con Mắt Người Nhật Diễn-giả:  Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com   3.    Thứ Bảy, ngày 10 tháng Ba, 2018 ...
  Posted Mar 5, 2018, 12:24 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Hai năm 2018        Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học   Tháng Hai 2018    1.    Thứ Bảy, ngày 10 tháng Hai, 2018 từ 7:30 PM đến 10:30 PM Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học          Chương-trình ca-nhạc thính-phòng Xuân và Tình Yêu     Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học chân-thành cảm ơn các nhạc-sĩ và nhà-thơ sau đây với tác-phẩm được trình bày trong chương-trình Xuân và Tình Yêu:  Anh Chương (thơ:  Nguyễn Văn Hạnh) - Chính Mung - Diệu Hương - Dương Thiệu Tước & Minh Trang - Duy Yên & Quốc Kỳ - Hoàng Thi Thơ - Lê Tín Hương - Lê Uyên Phương – Ngân Giang - Nguyễn Ánh 9 (thơ:  Bùi Hồng Thúy) - Phạm Anh Dũng - Phạm Đình ...
  Posted Feb 19, 2018, 6:58 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Giêng năm 2018  ▪  Đêm Nhạc Tháng Giêng 2018Tất-Niên Đinh Dậu - 2017: Xuân và Quê-Hương  ▪   ▪  Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-HọcBiển Đông  ▪ ▪  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học:  Lớp Nhiếp Ảnh 2018  ▪  ▪  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học  ▪   ▪  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học 2017-2018  ▪   ▪  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học  ▪   ▪  Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông  ▪   ▪  Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học  ▪ Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-HọcTháng Giêng       2018 1. Thứ Bảy, ngày 13 tháng Giêng, 2018 từ 7:30 PM đến 10:30 PM Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-HọcHân-hạnh giới thiệu Chương-trình ca nhạc ...
  Posted Jan 10, 2018, 2:14 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng 12 (tháng Chạp) năm 2017  ▪  Đêm Nhạc Tháng Mười Hai 2017:  Quê Hương và Em  ▪   ▪  Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học:  Từ chữ Hán qua chữ Nôm đến chữ a b c  ▪ ▪  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học:  Lớp Creative Photoshop  ▪  ▪  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học  ▪   ▪  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học 2017-2018  ▪   ▪  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học  ▪   ▪  Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông  ▪   ▪  Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học  ▪   □ Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-HọcTháng Mười Hai (tháng Chạp)  2017 1. Thứ Bảy, ngày 9 tháng Mười Hai, 2017 từ 7:30 PM đến 10:30 PM Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện ...
  Posted Dec 17, 2017, 2:39 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Mười Một năm 2017  ▪  Đêm Nhạc Tháng Mười Một 2017:  Giấc Mơ Cuả Chiều  ▪   ▪  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học:  Lớp Creative Photoshop  ▪  ▪  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học:  PBMT & PBCM  ▪   ▪  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học:  Dòng Nhạc Xưa  ▪  ▪  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học  ▪   ▪  Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học  ▪   □ Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học Tháng Mười Một  2017      1. Chủ nhật, ngày 5 tháng Mười Một, 2017 từ 8:30 AM đến 12:30 PMCâu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học Khai giảng Lớp "Creative Photoshop"(5 tháng 11 đến 17 tháng 12, 2017 ...
  Posted Nov 7, 2017, 2:17 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Mười năm 2017  ▪  Đêm Nhạc Tháng Mười 2017:  Dòng Giống Tiên Rồng  ▪   ▪  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học:  Lớp Thanh Nhạc VVH - Bế giảng  ▪   ▪  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học:  Lớp Lightroom và Photoshop Căn-Bản - Bế giảng  ▪  ▪  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học  ▪   ▪  Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học  ▪   □ Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học Tháng Mười  2017   1. Thứ Năm, ngày 12 tháng Mười từ 7:40 PM đến 9:30 PM     Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học - Bế giảng     Lớp Thanh Nhạc VVH      (10 buổi học.  Từ 10 tháng Tám, 2017 - 12 tháng Mười, 2017)     Hướng dẫn:  Nhạc trưởng Trần ...
  Posted Oct 23, 2017, 12:38 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Chín năm 2017  ▪  Ra Mắt Sách:  Vietnamese Children's Favorite Stories & My First Book of Vietnamese Words  ▪  ▪  Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học - Khai Giảng Năm học 2017-2018  ▪  (Học Đọc Học Viết Tiếng Việt theo phương-pháp Âm-vị-học) ▪  Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Chín 2017:  Lính và Quê Hương  ▪   ▪  Khảo sát về phụ-nữ Đông-Bắc-Á và Đông-Nam-Á  ▪  ▪  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học  ▪  □ Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học Tháng Chín  2017   1.  Thứ Sáu, ngày 8 tháng Chín từ 7:30 PM đến 9:30 PM     Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học -     Khảo sát về phụ-nữ Đông-Bắc-Á và Đông-Nam-Á     Diễn ...
  Posted Sep 16, 2017, 1:59 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Tám năm 2017 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học   Tháng Tám  2017      1.   Chủ nhật, ngày 6 tháng Tám từ 8:30 AM đến 12:30 PM           Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học - Khai giảng           Lớp Lightroom và Photoshop Căn-Bản           (13 buổi học.  Bế giảng:  29 tháng 10, 2017)           Liên-lạc:  (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com   2.   Thứ Năm, ngày 10 tháng Tám từ 7:40 PM đến 9:30 PM           Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học - Khai giảng            Lớp Thanh Nhạc VVH (10 buổi học.  Từ 10 tháng Tám đến 12 tháng Mười, 2017.)           Hướng dẫn:  Nhạc trưởng Trần Chúc           Học phí:  $200 trọn khóa          Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email ...
  Posted Aug 8, 2017, 12:47 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Năm, tháng Sáu và tháng Bảy năm 2017 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học   Tháng Năm   2017  1. Thứ Hai, ngày 1 tháng Năm từ 7:00 PM đến 8:30 PM     Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học -     Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt- ​ Học      khai ​ ​ giảng LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ  ​ BÌNH-ĐỊNH      Võ sư:  Nguyễn Đăng Khoa     Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 2. Thứ Bảy, ngày 6 tháng Năm từ 3:00 PM đến 5:30 PM     Trường Việt Ngữ Viện Việt-Học - Lễ Biết Ơn Mẹ Cha     Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 3. Thứ Bảy, ngày 13 tháng Năm từ 7:30 PM đến 10:30 PM     Câu ...
  Posted Sep 16, 2017, 12:34 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch & Tin Sinh Hoạt tháng Hai năm 2017  ▪  Tin Thư-viện Viện Việt-Học  ▪   ▪  Buổi nói chuyện về đề-tài:  Nam-Hàn, Nhật-Bổn và Việt-Nam trong cõi Đông Á và Đông-Nam-Á  ▪   Diễn-giả: Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang  (đến từ Nhật-Bản)  ▪  Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học - Các lớp nhập học trở lại sau 2 tuần nghỉ Tết Nguyên-Đán  ▪   ▪  Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Hai:  Muà Tình Yêu  ▪   ▪  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học  ▪  Khai-giảng  Lớp Nhiếp-Ảnh 2017 (13 tuần lễ) và  Nik Software Workshop  ▪  Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông  ▪   ▫  Ban Hợp-Xướng VVH - Hạn chót ghi danh tham gia BHX chương-trình Dòng Giống Tiên Rồng (trình diễn vào tháng Mười ...
  Posted Feb 17, 2017, 3:48 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt tháng Giêng năm 2017  ▪  Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học - Lễ Tết Truyền-Thống Đinh-Dậu 2017  ▪    ▪  Tất-Niên Bính-Thân 2016 Viện Việt-Học  ▪    ▪  Triển-lãm Nhiếp-ảnh Viện Việt-Học ▪    ▪  Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Giêng:  Xuân và Quê-Hương  ▪    ▪  Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông 2017  ▪   ▪  Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học – Niên khóa 2016 – 2017  ▪  (Học Đọc Học Viết Tiếng Việt theo phương-pháp Âm-vị-học)  ▪  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học – Photography Post-Processing - Lớp Nâng Cao  ▪    Tháng Giêng  2017        1. Thứ Bảy, ngày 14 tháng Giêng từ 3:00 PM đến 5:30 PM. Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học - Lễ Tết Truyền-Thống      Liên-lạc ...
  Posted Jan 27, 2017, 7:17 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt tháng Hai năm 2016  ▪  Buổi nói chuyện về đề-tài:  Nhân-Sinh Vùng Đông-Nam-Á và Việt-Nam  ▪   Diễn-giả: Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang   ▪  Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Hai:  Yêu  ▪   ▪  Họp Mặt Tất-Niên - Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học  ▪   Một số sinh-hoạt cuả VVH trong tương-lai:   ▫  Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi VVH  ▫   ▫  Trường Việt-Ngữ VVH - Khoá Hè 2016:  Học Đọc Học Viết Tiếng Việt theo phương-pháp Âm-vị-học  ▫   ▫  Kỉ-Niệm  110 Năm Phong-Trào Duy-Tân  ▫   Triển-lãm, sách, tài-liệu về Phong-trào Đông-Du và Phong-trào Duy-Tân   Duy-Tân: Con Đường Sống Cuả Việt-Nam     Tháng Hai   2016  Little Saigon, ngày 2 tháng Hai năm 2016    Kính ...
  Posted Feb 9, 2016, 3:03 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt tháng Giêng năm 2016  ▪  Họp Mặt Tất-Niên Viện Việt-Học  ▪   ▪  Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Giêng:  Xuân . Tình Yêu . Tuổi Trẻ  ▪   ▪  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học  ▪  Lớp Nhiếp-Ảnh Nghệ-Thuật 2016  ▪  ▪  Buổi nói chuyện về đề-tài:  Yêu Nước Thương Nòi  -  Bác-sĩ Nguyễn-Anh-Hoàng  ▪  ▪  Trường Việt-Ngữ VVH Tổ-chức lễ Tết Truyền-Thống  ▪  ▪  Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi VVH  ▪  ▪  Trường Việt-Ngữ VVH - Khoá Hè 2016:  Học Đọc Học Viết Tiếng Việt theo phương-pháp Âm-vị-học  ▪   Tháng Giêng 2016  1. Thứ Bảy 9 tháng Giêng năm 2016 từ 6:30 PM – 10:30 PM (File: # 1)      Họp Mặt Tất-Niên Viện Việt-Học & Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Giêng    Xuân . Tình Yêu . Tuổi Trẻ ...
  Posted Jan 7, 2016, 12:45 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt tháng Chạp năm 2015 Viện Việt-Học hân hạnh bảo trợ buổi Ra Mắt hai tác phẩm: Lưu Nguyễn Đạt - Dòng Thơ 50 Năm  và  Huỳnh Thục Vy - Nhận Định Sự Thật Tự Do và Nhân Quyền —•–— Little Saigon, ngày 22 tháng Mười Hai năm 2015    Kính-gởi: Các quí-vị Giáo-sư, nhà Nghiên-cưú, Ân-nhân, Đồng-bào và Thân-hưũ,    Viện Việt-Học hân hạnh bảo trợ và kính gởi đến các quí vị Thiệp Mời buổi Ra Mắt Sách hai tác phẩm: Lưu Nguyễn Đạt - Dòng Thơ 50 Năm và Huỳnh Thục Vy - Nhận Định Sự Thật Tự Do và Nhân Quyền.  Kính mời các Quí-vị tham dự và kính nhờ Quí-vị giúp phổ ...
  Posted Dec 25, 2015, 6:48 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt tháng Mười Một năm 2015  ▪  Đêm nhạc Thính phòng:  Thu, Xưa và Nay  ▪   ▪  Đêm nhạc chủ-đề:  Biết Ơn Mẹ Cha  ▪   ▪  Triển lãm Cổ thư & Cổ vật  ▪  Phát chứng-chỉ mãn khoá Lớp chữ Nôm  ▪  ▪  Giới thiệu và phát hành Phong Bao Mừng Tuổi Xuân Bính-Thân 2016  ▪  ▪  Chiều nhạc Hát Về Quê Nhà  ▪  ▪  Câu-Lạc-Bộ Nôm  ▪  Lớp Chữ Nho  ▪  ▪  Trường Việt-Ngữ VVH  ▪  Lớp Võ Truyền-Thống Dân-Tộc  ▪  Tháng Mười Một 2015 A. Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-HọcA.1. Đêm nhạc Thính phòng:  Thu, Xưa và NayThứ Bảy 7 tháng Mười Một, 2015 từ 7:30 PM – 10:00 PMĐiều hợp:  Huy Hoàng . Kim Yến A.2. Đêm nhạc chủ-đề:  Biết Ơn ...
  Posted Oct 30, 2015, 9:26 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt tháng Mười năm 2015  ▪  Đêm nhạc Thính phòng:  Lời Mẹ Ru  ▪    ▪  Câu-Lạc-Bộ Nôm  ▪  Lớp Chữ Nho  ▪   ▪  Trường Việt-Ngữ VVH  ▪  Lớp Võ Truyền-Thống Dân-Tộc  ▪   Tháng Mười   2015  A. Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học  A.1. Đêm nhạc Thính phòng:  Lời Mẹ Ru  Thứ Bảy 17 tháng Mười, 2015 từ 7:30 PM – 10:00 PM  Những tình-khúc Dân Ca qua những điệu Ngâm, Hò, Hát Ru, Hát Rao (Bắc, Trung, Nam), Thi Ca Tao Đàn, Lẩy Kiều, Sa-Mạc, Bồng-Mạc, Hát Xẩm, Hát Quan-Họ, Bài-Chòi, Chầu-Văn, Ca-Trù...  Trong dịp này, Cơ-sở Xuất-bản Viện Việt-Học sẽ phát hành tập Lời Rao Hàng Rong cuả ...
  Posted Oct 30, 2015, 6:49 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt tháng Năm năm 2015 Little Saigon, ngày 1 tháng Năm năm 2015   Kính gởi: Các quí vị Giáo sư, nhà Nghiên cứu, Ân nhân, Thân hữu và Đồng bào  Viện Việt-Học kính gởi đến Quí vị Lịch Sinh Hoạt tháng Năm năm 2015. Kính mời các Quí vị tham dự sinh hoạt cuả Viện và kính nhờ Quí vị giúp phổ biến tin này đến thân hữu.  Trân trọng kính mời và cảm ơn Quí vị.  Viện Việt-Học  _______________________________________________________  Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng Năm MTh By ngày 9 tháng 5, 2015 7:30 PM - 10:00 PM    Vào Cửa Tự Do Giữ chỗ có lệ phí tượng trưng, xin ...
  Posted May 5, 2015, 5:49 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt tháng Tư năm 2015 Little Saigon, ngày 6 tháng Tư năm 2015  Kính gởi: Các quí vị Giáo sư, nhà Nghiên cứu, Ân nhân, Thân hữu và Đồng bào  Viện Việt-Học kính gởi đến Quí vị Lịch Sinh Hoạt tháng Tư năm 2015. Kính mời các Quí vị tham dự sinh hoạt cuả Viện và kính nhờ Quí vị giúp phổ biến tin này đến thân hữu.  Trân trọng kính mời và cảm ơn Quí vị.  Viện Việt-Học  _______________________________________________________  Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học Đêm Nhạc Tháng Tư Hát Cho Quê NhàTh By ngày 11 tháng 4, 2015 7:30 PM - 11:00 PM  Chương trình gồm giọng hát c ...
  Posted Apr 12, 2015, 5:11 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt tháng Ba năm 2015 Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học  Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng Ba   Đêm Song Ca Th By ngày 14 tháng 3, 2015  7:30 PM - 10:00 PM      Vào Cửa Tự Do  Giữ chỗ có lệ phí tượng trưng, xin vui lòng liên lạc: (714) 837-0047       Viện Việt-Học 15355 Brookhurst St., Ste. #222 Westminster, CA. 92683 – (714) 775-2050 http://www.viethoc.com info@viethoc.com           _______________________________________________________   Tin sinh hoạt Viện Việt-Học   Email:  info@viethoc.com   Tháng Ba năm 2015     Chủ Nhật 8 tháng Ba năm 2015 từ 2 giờ chiều đến 4 giờ 30 chiều Thuyết trình:  Đọc lại hồi-kí TỰ PHÁN cuả Cụ Phan BộiChâu:  85 năm ...
  Posted Mar 7, 2015, 2:23 PM by Uyên-Thi Trần
 • Lịch Sinh Hoạt tháng 12 (tháng Chạp) năm 2014 Little Saigon, ngày 9 tháng Mười Hai năm 2014   Kính gởi: Các quí vị Giáo sư, nhà Nghiên cứu, Ân nhân, Thân hữu và Đồng bào,  Viện Việt-Học kính gởi đến quí vị Lịch Sinh Hoạt tháng Mười Hai năm 2014.  Trong tháng này, giáo sư Nguyễn Ngọc Tuấn (Nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc) sẽ thuyết trình, và Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học sẽ không thực hiện Đêm nhạc thính phòng (xin mời quí vị xem Thiệp Mời và Lịch Sinh Hoạt gởi kèm).  Ngoài ra, Viện xin gởi lại Thông Báo và Thiệp Mời cùng Phiếu Phúc Đáp cho sinh hoạt Mười Lăm Năm Viện Việt-Học.  Viện thiết tha ...
  Posted Dec 24, 2014, 2:02 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt - Tháng Chín, Mười 2014 và Tháng Giêng 2015 ▪  Hội Quán Thơ Nhạc  ▪  Câu Lạc Bộ Chữ Nôm  ▪  ▪  15 Năm Việt-Học - Viện Việt-Học  ▪   ... ▫  Cho Đồng Bào Tôi  ▫  Tự Lực Văn Đoàn : Triển Lãm / Thuyết Trình / Kỷ Yếu / Số Hóa  ▫  ▫  Triết Lý Võ Tây Sơn Bình Định  ▫  60 Năm Dòng Nhạc Châu Kỳ : Tân Nhạc Huế  ▫  Tết Ta - Phong Bao Mừng Tuổi Ta - Xuân Ất-Mùi 2015 ... Kính gởi: Các quí vị Giáo sư, Nhà nghiên cứu, Ân nhân, Thân hữu và đồng bào, Viện Việt-Học kính gởi đến quí vị Lịch Sinh Hoạt Bổ Túc tháng Chín năm 2014, Lịch Sinh Hoạt tháng Mười năm 2014, và Chương trình tổng quát Mười Lăm Năm Viện Việt-Học.  Kính mời các Quí vị tham dự ...
  Posted Oct 25, 2014, 2:12 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • MỚI // CẬP-NHẬT -- Lịch Sinh Hoạt tháng Tám năm 2014  • Dân Ca Xưa và Nay • Ra Mắt Sách:  Bước Đường của Cải Lương  • Connecticut ~Thánh Gióng • Hội Quán Thơ Nhạc  • Khoá Hè 2014 Bế giảng - Chương trình Việt ngữ Căn bản Viện Việt-Học  • Câu Lạc Bộ Chữ Nôm • Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông  • Võ Cổ Truyền Bình Định  •••  Tin sinh hoạt Viện Việt-Học  Email:  info@viethoc.com Tháng Tám năm 2014  Thứ Bảy 9 tháng Tám năm 2014 từ 7 giờ 30 tối đến 10 giờ đêmĐêm Nhạc Thính Phòng Tháng TámDân Ca, Xưa và NayĐiều hợp:  Ngọc Diệp . Bùi KhanhDẫn chương trình:  Anh Đào . Bùi KhanhLiên lạc:  (714) 837-0047  //   Email:  info@viethoc.com •••  Chủ Nhật 24 tháng Tám ...
  Posted Aug 29, 2014, 11:45 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt tháng Bảy năm 2014 Little Saigon, ngày 1 tháng Bảy năm 2014   Kính gởi: Các quí vị Giáo sư, nhà Nghiên cứu, Ân nhân, Đồng hương và Thân hữu,  Viện Việt-Học kính gởi đến quí vị Lịch Sinh Hoạt tháng Bảy năm 2014.  Kính mời các Quí vị tham dự sinh hoạt cuả Viện và kính nhờ Quí vị giúp phổ biến tin này đến thân hữu.  Trân trọng kính mời và cảm ơn Quí vị.  Viện Việt-Học _______________________________________________________ Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng Bảy M ưa Xa Thứ Bảy ngày 12 tháng 7, 2014 7:30 PM - 10:00 PM   Vào Ca T Do(Gi ...
  Posted Jul 17, 2014, 9:15 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt tháng Tư năm 2014 Little Saigon, ngày 5 tháng Tư năm 2014    Kính gởi: Các quí vị Giáo sư, nhà Nghiên cứu, Ân nhân, Đồng hương và Thân hữu,    Viện Việt-Học kính gởi đến quí vị Lịch Sinh Hoạt tháng Tư năm 2014.  Kính mời các Quí vị tham dự sinh hoạt cuả Viện và kính nhờ Quí vị giúp phổ biến tin này đến thân hữu.    Trân trọng kính mời và cảm ơn Quí vị.    Viện Việt-Học    _______________________________________________________   Tin sinh hoạt Viện Việt-Học  Email:  info@viethoc.com      Tháng Tư năm 2014      Chủ Nhật 6 tháng  năm 2014 từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa  Khai giảng:  Lớp Chữ Nôm Khóa Mùa Xuân – 2014 (*)  Hướng dẫn:  Giáo sư Nguyễn ...
  Posted Apr 6, 2014, 6:42 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt tháng Ba năm 2014 Little Saigon, ngày 3 tháng Ba năm 2014     Kính gởi: Các quí vị Giáo sư, nhà Nghiên cứu, Ân nhân, Đồng hương và Thân hữu,    Viện Việt-Học kính gởi đến quí vị Lịch Sinh Hoạt tháng Ba năm 2014.  Kính mời các Quí vị tham dự sinh hoạt cuả Viện và kính nhờ Quí vị giúp phổ biến tin này đến thân hữu.    Trân trọng kính mời và cảm ơn Quí vị.    Viện Việt-Học   _________________________________ Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học    Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng Ba   Gặp Nhau   Thứ Bảy ngày 8 tháng 3, 2014  7:30 PM - 10:00 PM    Vào Cửa Tự Do (Giữ chỗ trước xin ...
  Posted Mar 7, 2014, 8:13 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt tháng Hai năm 2014 Little Saigon, ngày 29 tháng Giêng năm 2014    Kính gởi: Các quí vị Giáo sư, nhà Nghiên cứu, Ân nhân, Đồng hương và Thân hữu,    Viện Việt-Học kính gởi đến quí vị Lịch Sinh Hoạt tháng Hai năm 2014.  Kính mời các Quí vị tham dự sinh hoạt cuả Viện và kính nhờ Quí vị giúp phổ biến tin này đến thân hữu.    Trân trọng kính mời và cảm ơn Quí vị.    Viện Việt-Học    _________________________________ Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học  Hân hạnh giới thiệu    Đêm nhạc Thính phòng Tháng Hai   Vào cửa tự do  Giữ chỗ trước xin gọi (714) 837-0047   Vin Vit-Hc 15355 Brookhurst St., Ste ...
  Posted Jan 29, 2014, 7:12 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt Tháng Chạp Năm 2013 Và Tháng Giêng Năm 2014  Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học  Đêm Sinh Hoạt Văn Nghệ Tháng 12 Hp Mt Cui Năm 2013Tâm tình, Hát vi nhau và Ăn ti  (“potluck”) Vi các ging hát ca CLBVN VVH, thân-hu và cu quí khách, cùng nhiu MCs quen thuct các Chương trình Nhc Thính phòng CLBVN VVHÁi Phương . Anh Đào . Bùi Khanh . Diu Trang        Hng Vân . Mai Dung . Mnh Toàn . Minh HinTh By ngày ...
  Posted Dec 4, 2013, 1:39 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt Tháng Mười Một năm 2013 Little Sài-gòn, ngày 7 tháng Mười Một năm 2013  Kính-gởi: Các quí-vị Giáo-sư, nhà Nghiên-cứu, Ân-nhân, Đồng-hương và Thân-hữu,  Viện Việt-Học kính gởi đến quí vị Lịch Sinh Hoạt tháng Mười Một với phần bổ túc và đính chính.  Viện Việt-Học kính mời các Quí-vị tham dự sinh-hoạt cuả Viện và kính nhờ Quí-vị giúp phổ biến tin này đến thân-hữu.  Trân-trọng kính mời và cảm ơn Quí-vị.  Viện Việt-Học  _______________________________________________________   Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học  giới thiệu  Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng 11  Bạn Mới - Giọng Hát Mới  Với các giọng hát truyền cảm góp mặt lần đầu nơi sân ...
  Posted Nov 30, 2013, 6:03 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt Tháng Mười năm 2013 Little Sài-gòn, ngày 7 tháng Mười năm 2013    Kính-gởi: Các quí-vị Giáo-sư, nhà Nghiên-cứu, Ân-nhân, Đồng-hương và Thân-hữu,    Viện Việt-Học kính mời các Quí-vị tham dự sinh-hoạt cuả Viện và kính nhờ Quí-vị giúp phổ biến tin này đến thân-hữu.    Viện Việt-Học chân thành cảm tạ các quí ân nhân đã bảo trợ các chương trình tháng Mười của Viện.    Trân-trọng kính mời và cảm ơn Quí-vị.    Viện Việt-Học  ______________________________________________________________________________ Tin Sinh-hoạt Viện Việt-Học E-Mail:  info@viethoc.com Tháng Mười năm 2013 Thứ Bảy 12 tháng Mười năm 2013 từ 7 giờ 30 tối đến 10 giờ tối Đêm nh ...
  Posted Oct 11, 2013, 5:11 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt Tháng Chín năm 2013 Little Sài-gòn, ngày 3 tháng Chín năm 2013  Kính-gởi: Các quí-vị Giáo-sư, nhà Nghiên-cứu, Ân-nhân, Đồng-hương và Thân-hữu, Viện Việt-Học kính mời các Quí-vị tham dự sinh-hoạt cuả Viện và kính nhờ Quí-vị giúp phổ biến tin này đến thân-hữu.Viện Việt-Học chân thành cảm tạ các quí ân nhân đã bảo trợ các chương trình tháng Chín của Viện.Trân-trọng kính mời và cảm ơn Quí-vị.  Viện Việt-HọcTin sinh-hoạt Viện Việt-Học  E-mail:  info@viethoc.com  Tháng Chín năm 2013 1.  Thứ Bảy 7 tháng Chín năm 2013 từ 1 giờ đến 5 giờ chiềuCollege Day ...
  Posted Sep 4, 2013, 6:45 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt Tháng Bảy và Tháng Tám Tin sinh-hoạt Viện Việt-Học    tháng Bảy và tháng Tám năm 2013  E-mail:  info@viethoc.com   I.  Tin Thư-viện Thư-viện Viện Việt-Học chân thành cảm-ơn các quí ân-nhân đã tặng sách, tài-liệu, các bản-đồ Việt Nam được in từ thế kỉ thứ 17.   1.  Nhận sách ■  Qua sự giới-thiệu cuả Gs Nguyễn Như Hùng (San Jose), Ông Nguyễn Lê Nghiã, con trai cuả cố Gs Nguyễn Đức Hiếu (Sacramento, nguyên hiệu trưởng trường Trung Học Hồ Ngọc Cẩn, Sài gòn) đã tặng tủ sách cuả cố Gs Nguyễn Đức Hiếu cho thư-viện Viện Việt-Học.  Số sách này đã được đưa về Viện vào đầu tháng Bảy, 2013 ...
  Posted Jul 7, 2013, 11:18 AM by Uyên-Thi Trần
 • Lịch Sinh Hoạt Tháng Sáu và Tháng Bảy Tháng Sáu Thứ Bảy 8 tháng Sáu năm 2013 từ 7 giờ 30 giờ đến 10 giờ đêm Nhạc Thính phòng:  Tình Yêu và Quê Hương Với sự hiện diện của các tác giả Ngọc Loan . Ngô Tín . Phạm Ngọc Tuấn . Nguyễn Ngọc Phúc . Nguyễn Nam Thư Liên-lạc:  (714) 837-0047   Thứ Bảy 15 tháng Sáu năm 2013 từ 3 giờ đến 5 giờ 30 chiều Lễ Bế Giảng Chương Trình Việt Ngữ Căn Bản Liên lạc:  E-mail: info@viethoc.com  // (714) 886-8569 Thứ Sáu 28 tháng Sáu năm 2013 từ 7 giờ đến 9 giờ 30 tối Đêm Hát Cho Mẹ và Giới thiệu thi tập Vương Lệ Phi Liên-lạc:  (714) 837-0047    Thứ ...
  Posted Jul 7, 2013, 11:17 AM by Uyên-Thi Trần
 • Lịch Sinh Hoạt Tháng Tư và Tháng Năm Viện Việt-Học    Lịch sinh-hoạt tháng Tư và tháng Năm năm 2013  E-mail:  info@viethoc.com    Tháng Tư Thứ Bảy 27 tháng Tư năm 2013 từ 8 giờ đến 11 giờ khuya Hội Quán Thơ Nhạc:  Đêm Sinh hoạt Thơ và Nhạc Chủ đề "Hát Cho Quê Hương Việt Nam" Liên-lạc:  (714) 837-0047    Tháng Năm  Chủ-nhật 5 tháng Năm năm 2013 từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa Khai giảng Giảng khóa Chữ Nôm Giảng viên:  Giáo sư Nguyễn Văn Sâm Liên-lạc:  (714) 775-2050   Thứ Bảy 11 tháng Năm năm 2013 từ 7 giờ 30 giờ đến 10 giờ đêm Nhạc Thính phòng:  Chiều Nhạc Nguyễn Đình Toàn Với Một ...
  Posted Apr 30, 2013, 1:29 PM by Quốc-Anh Vương
 • Lịch sinh hoạt tháng Ba năm 2013 1.Chủ-nhật 3 tháng Ba năm 2013 từ 2 giờ đến 4 giờ chiềuLễ Tiếp-nhận phẩm-vật văn-hoá do Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định tặngViện Việt-Học.2.Thứ Bảy 9 tháng Ba năm 2013 từ 7:30 giờ đến 10 giờ tốiCâu lạc bộ Văn nghệ Viện Việt-Học giới thiệuĐêm nhạc tháng Ba với chủ-đề Một Thoáng Xuân XưaLiên-lạc:  (714) 837-0047  //  E-mail: info@viethoc.com3.Thứ Hai 11 tháng Ba năm 2013 từ 6:450 giờ đến 9 giờ 30 tốiKhai giảng giảng khoá YogaLiên-lạc:  Teresa Mai:  (917) 608-81734.Thứ Bảy 16 tháng Ba năm 2013 từ 7 ...
  Posted Mar 15, 2013, 6:32 AM by Uyên-Thi Trần
 • Lịch Sinh Hoạt tháng Hai năm 2013 1.Thứ Bảy 16 tháng Hai, 2013 từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối Câu lạc bộ Văn nghệ Viện Việt-Học giới thiệu Đêm nhạc tháng Hai với chủ-đề  Vẫn Còn Yêu 2.Thứ Bảy 23 tháng Hai, 2013 từ 8 giờ đến 12 giờ khuya Hội Quán Thơ Nhạc Đêm Sinh Hoạt Thơ và Nhạc  3.Chủ-nhật 24 tháng Hai, 2013 từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều Ra Mắt Sách    Mạnh Nghị Tuyển Tập cuả Giáo-sư Trần Kinh Hoà    Sung Chi Tuyển Tập cuả Giáo-sư Đoàn Khoách Liên lạc:  (714) 775-2050  //  E-mail:  info@viethoc.com  
  Posted Feb 15, 2013, 4:33 PM by Uyên-Thi Trần
 • Tháng Giêng năm 2013 Viện Việt-Học    Kính-gởi:  Các quí-vị Học-giả, Giáo-sư, nhà Nghiên-cứu, Ân-nhân, Đồng-hương và Thân- hữu,    Viện Việt-Học kính mời các Quí-vị tham dự sinh-hoạt cuả Viện và kính nhờ Quí-vị giúp phổ biến tin này đến thân-hữu.    Trân-trọng kính mời và cảm ơn Quí-vị.    Viện Việt-Học  Little Sài-gòn, 9 tháng Giêng năm 2013     Lịch sinh-hoạt cuả Viện Việt-Học tháng Giêng năm 2013   A.Thứ Bảy 12 tháng Giêng năm 2013 từ 7:30 PM – 10:00 PM Đêm Văn-Nghệ Thính-Phòng với chủ-đề Ngày Ấy do CLBVN VVH và thân-hữu VVH thực hiện (xin xem ...
  Posted Dec 12, 2017, 11:25 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tháng Mười Hai năm 2012 Viện Việt-Học Little Saigon ngày 12 tháng 12 năm 2012 Kính gởi: Các quí vị Học giả, Giáo sư, Ân nhân, Đồng hương và Thân hữu, Viện Việt-Học kính mời các Quí vị tham dự sinh hoạt cuả Viện và kính nhờ Quí vị giúp phổ biến tin này đến thân hữu. Trân trọng kính mời và cảm ơn Quí vị, Viện Việt-Học   Tin sinh-hoạt cuả Viện Việt-Học Tháng Mười Hai năm 2012   1.Thứ Bảy 15 tháng Mười Hai năm 2012 từ 7:30 PM – 10:00 PM Đêm nhạc thính-phòng Tháng Mười Hai - Thơ và Nhạc - Tuấn Khanh – Du Tử Lê Câu Lạc Bộ Văn Nghệ VVH thực hiện.  << Xin xem Bích ...
  Posted Jan 11, 2013, 9:42 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tháng Hai đến Tháng Mười Một năm 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Lịch sinh hoạt cuả Viện Việt-Học Từ tháng Hai đến tháng Mười Một năm 2012   Tháng Hai năm 2012   4.Chủ nhật 5 tháng Hai năm 2012 từ 2:00 PM – 4:00 PM    Buổi Tiếp Nhận Sách, Tài liệu, Tranh Ảnh giá trị và hiếm quí   Tháng Ba năm 2012   5.Thứ Bảy 24 tháng Ba năm 2012 từ 3:00 PM – 5:30 PM     Chiều nhạc  Tuổi Trẻ Và Muà Xuân     Do học sinh, thầy cô giáo, và các bậc mẹ cha trong Chương Trình Việt Ngữ Căn Bản       Viện Việt-Học thực hiện.   6. Chủ nhật 25 tháng Ba năm 2012 từ 2:00 – 4:00 giờ chiều    Thuyết trình đề tài:  Việt Nam Và Vấn ...
  Posted Dec 7, 2012, 3:25 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tháng 12 và Tháng Giêng Kính gởi Quý thân hữu,Viện Việt-Học kính mời các Quý vị tham dự sinh hoạt tháng Mười Hai năm 2011 & tháng Giêng năm 2012 cuả Viện và kính nhờ Quý vị giúp phổ biến lịch sinh hoạt này.Trân trọng kính mời và cảm ơn Quý vị,Viện Việt-HọcLịch Sinh hoạt Viện Việt-HọcTháng 12 năm 2011 và tháng Giêng năm 2012Tháng 12 năm 2011Tin thư việnLuật sư Trần Thanh Hiệp (từ Pháp) tặng trên 2500 sách về văn hoá Việt nam. Số sách này đang được làm thư mục, đóng thùng và chở về Viện Việt-Học theo đường thuỷ.Bác sĩ Nguyễn Bá Linh (từ Pháp) là con trai cuả ...
  Posted Dec 7, 2012, 3:00 AM by Chí-Thông Nguyễn
Showing posts 1 - 56 of 56. View more »

Comments