2-insert-of-recent-posts-gadget-2

1:

2:
Post length: Short snippet
Copy "recent post" gadget from 
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/

thumbnail code looks weird: "&" instead of "&" which causes it to download instead of display. example:
https://groups.google.com/a/viethoc.com/group/tin/attach/1d4a67af5c284/image.png?part=0.1&view=1


Lịch Sinh Hoạt Hàng Tháng

 • Tin Sinh-Hoạt Bổ-Túc tháng Ba 2020 Viện Việt-HọcTin Sinh-Hoạt B-Túc tháng Ba  1.     Chủ-nhật, ngày 8 tháng Ba từ 2:00 PM đến 4:30 PM ĐàHO ...
  Posted Jul 25, 2021, 10:13 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Ba 2020 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-HọcTháng Ba    1.     Chủ-nhật, ngày 8 tháng Ba từ 2:00 PM đến 4:30 PM        Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt ...
  Posted Feb 29, 2020, 8:43 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Giêng 2020 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học  Tháng Giêng       1.     Thứ Bảy, ngày 11 tháng Giêng, 2020 từ 9:30 AM đến 10:30 PM      Tất-Niên Kỉ-Hợi 2019 Viện ...
  Posted Aug 24, 2020, 7:20 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Mười Hai 2019 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học   Tháng Mười Hai   1.     Chủ-nhật, ngày 1 tháng tháng Mười Hai, 2019 từ 9:00 AM đến 12:00 PM     Câu-Lạc-Bộ ...
  Posted Aug 24, 2020, 7:22 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Mười Một 2019   Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học Tháng Mười Một 2019 1.     Thứ Bảy, ngày 9 tháng Mười Một, 2019 từ 7:00 PM đến 10:30 PM Câu-Lạc ...
  Posted Nov 7, 2019, 4:56 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Mười 2019   Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học Tháng Mười 2019  1.     Thứ Bảy, ngày 12 tháng Mười, 2019 từ 7:00 PM đến 10:30 PMCâu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ ...
  Posted Oct 22, 2019, 1:38 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Chín 2019   Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học  Tháng Chín  2019  1.     Thứ Sáu, ngày 6 tháng Chín, 2018 từ 7:00 PM đến 9:00 PMLớp Chữ Nho Dựa Trên ...
  Posted Oct 4, 2019, 4:19 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Tám 2019 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học                                                     Tháng Tám     1.     Thứ Bảy, ngày 10 tháng Tám, 2019 từ 2:00 PM đến 4:00 PM    Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt ...
  Posted Aug 5, 2019, 10:25 AM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Ba & Tháng Tư 2019 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học   Tháng Ba   1.    Thứ Bảy, ngày 9 tháng Ba, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PM      Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện ...
  Posted Mar 10, 2019, 6:19 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Hai 2019 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-HọcTháng Hai     0.     Thứ Bảy, ngày 09 tháng Hai, 2019       Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học       Đêm nhạc định-kì ngày 09 ...
  Posted Feb 1, 2019, 1:31 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Mười Hai năm 2018 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học Tháng Mười Hai        1.   Chủ-nhật, ngày 2 & 9 tháng Mười Hai, 2018 từ 8:30 AM đến 12:30 PM   Câu-Lạc-Bộ ...
  Posted Dec 31, 2018, 11:11 AM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Giêng năm 2019 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-HọcTháng Giêng     1.     Thứ Bảy, ngày 12 tháng Giêng, 2019       Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học       Đêm nhạc định-kì 12 tháng ...
  Posted Jan 1, 2019, 9:16 AM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Chín năm 2018     Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học Tháng Chín  2018          1.     Thứ Bảy, ngày 8 tháng Chín, 2018 Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học - Không sinh hoạt và dời ...
  Posted Sep 8, 2018, 5:30 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Tám năm 2018 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học                          Tháng Tám         1.    Chủ-nhật, ngày 5 tháng Tám, 2018 từ 2:00 PM đến 5:00 PM      Diễn-Đàn Việt-Học Viện ...
  Posted Sep 8, 2018, 4:31 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Bảy năm 2018       Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học      Tháng Bảy  2018        1.    Chủ nhật, ngày 1 tháng Bảy, 2018 từ 2:00 PM đến 5:00 PM      Diễn-Đàn Việt-Học ...
  Posted Sep 8, 2018, 4:21 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Sáu năm 2018    Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học   Tháng Sáu 2018    1.     Thứ Bảy, ngày 9 tháng Sáu, 2018 từ 7:30 PM đến 10:00 PM Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ ...
  Posted Jun 7, 2018, 2:25 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Năm năm 2018    Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học   Tháng Năm 2018    1.     Thứ Bảy, ngày 5 tháng Năm, 2018 từ 4:30 PM đến 5:30 PMTrung-Tâm Việt-Ngữ ...
  Posted May 27, 2018, 3:18 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Ba năm 2018      Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học   Tháng Ba 2018    1.    Thứ Bảy, ngày 3 tháng Ba, 2018 từ 10:00 AM đến 1:00 PM Diễn-Đàn Việt-Học Viện ...
  Posted Mar 5, 2018, 12:24 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Hai năm 2018        Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học   Tháng Hai 2018    1.    Thứ Bảy, ngày 10 tháng Hai, 2018 từ 7:30 PM đến 10:30 PM Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ ...
  Posted Feb 19, 2018, 6:58 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Giêng năm 2018  ▪  Đêm Nhạc Tháng Giêng 2018Tất-Niên Đinh Dậu - 2017: Xuân và Quê-Hương  ▪   ▪  Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-HọcBiển Đông  ▪ ▪  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt ...
  Posted Jan 10, 2018, 2:14 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng 12 (tháng Chạp) năm 2017  ▪  Đêm Nhạc Tháng Mười Hai 2017:  Quê Hương và Em  ▪   ▪  Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học:  Từ chữ Hán qua chữ Nôm đến chữ a b c ...
  Posted Dec 17, 2017, 2:39 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Mười Một năm 2017  ▪  Đêm Nhạc Tháng Mười Một 2017:  Giấc Mơ Cuả Chiều  ▪   ▪  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học:  Lớp Creative Photoshop  ▪  ▪  Câu ...
  Posted Nov 7, 2017, 2:17 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Mười năm 2017  ▪  Đêm Nhạc Tháng Mười 2017:  Dòng Giống Tiên Rồng  ▪   ▪  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học:  Lớp Thanh Nhạc VVH - Bế giảng  ▪   ▪  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh ...
  Posted Oct 23, 2017, 12:38 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Chín năm 2017  ▪  Ra Mắt Sách:  Vietnamese Children's Favorite Stories & My First Book of Vietnamese Words  ▪  ▪  Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học - Khai Giảng Năm học 2017-2018  ▪  (Học Đọc Học Viết ...
  Posted Sep 16, 2017, 1:59 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Tám năm 2017 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học   Tháng Tám  2017      1.   Chủ nhật, ngày 6 tháng Tám từ 8:30 AM đến 12:30 PM           Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh ...
  Posted Aug 8, 2017, 12:47 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh Hoạt tháng Năm, tháng Sáu và tháng Bảy năm 2017 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học   Tháng Năm   2017  1. Thứ Hai, ngày 1 tháng Năm từ 7:00 PM đến 8:30 PM     Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện ...
  Posted Sep 16, 2017, 12:34 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch & Tin Sinh Hoạt tháng Hai năm 2017  ▪  Tin Thư-viện Viện Việt-Học  ▪   ▪  Buổi nói chuyện về đề-tài:  Nam-Hàn, Nhật-Bổn và Việt-Nam trong cõi Đông Á và Đông-Nam-Á  ▪   Diễn-giả: Giáo ...
  Posted Feb 17, 2017, 3:48 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt tháng Giêng năm 2017  ▪  Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học - Lễ Tết Truyền-Thống Đinh-Dậu 2017  ▪    ▪  Tất-Niên Bính-Thân 2016 Viện Việt-Học  ▪    ▪  Triển-lãm Nhiếp ...
  Posted Jan 27, 2017, 7:17 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt tháng Hai năm 2016  ▪  Buổi nói chuyện về đề-tài:  Nhân-Sinh Vùng Đông-Nam-Á và Việt-Nam  ▪   Diễn-giả: Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang   ▪  Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Hai ...
  Posted Feb 9, 2016, 3:03 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt tháng Giêng năm 2016  ▪  Họp Mặt Tất-Niên Viện Việt-Học  ▪   ▪  Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Giêng:  Xuân . Tình Yêu . Tuổi Trẻ  ▪   ▪  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học  ▪  Lớp Nhiếp-Ảnh Nghệ ...
  Posted Jan 7, 2016, 12:45 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt tháng Chạp năm 2015 Viện Việt-Học hân hạnh bảo trợ buổi Ra Mắt hai tác phẩm: Lưu Nguyễn Đạt - Dòng Thơ 50 Năm  và  Huỳnh Thục Vy - Nhận Định Sự Thật Tự ...
  Posted Dec 25, 2015, 6:48 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt tháng Mười Một năm 2015  ▪  Đêm nhạc Thính phòng:  Thu, Xưa và Nay  ▪   ▪  Đêm nhạc chủ-đề:  Biết Ơn Mẹ Cha  ▪   ▪  Triển lãm Cổ thư & Cổ vật  ▪  Phát chứng-chỉ mãn khoá Lớp chữ ...
  Posted Oct 30, 2015, 9:26 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt tháng Mười năm 2015  ▪  Đêm nhạc Thính phòng:  Lời Mẹ Ru  ▪    ▪  Câu-Lạc-Bộ Nôm  ▪  Lớp Chữ Nho  ▪   ▪  Trường Việt-Ngữ VVH  ▪  Lớp Võ Truyền-Thống Dân-Tộc  ▪   Tháng Mười   2015 ...
  Posted Oct 30, 2015, 6:49 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt tháng Năm năm 2015 Little Saigon, ngày 1 tháng Năm năm 2015   Kính gởi: Các quí vị Giáo sư, nhà Nghiên cứu, Ân nhân, Thân hữu và Đồng bào  Viện Việt-Học kính gởi ...
  Posted May 5, 2015, 5:49 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt tháng Tư năm 2015 Little Saigon, ngày 6 tháng Tư năm 2015  Kính gởi: Các quí vị Giáo sư, nhà Nghiên cứu, Ân nhân, Thân hữu và Đồng bào  Viện Việt-Học kính gởi ...
  Posted Apr 12, 2015, 5:11 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt tháng Ba năm 2015 Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học  Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng Ba   Đêm Song Ca Th By ngày 14 tháng 3, 2015  7:30 ...
  Posted Mar 7, 2015, 2:23 PM by Uyên-Thi Trần
 • Lịch Sinh Hoạt tháng 12 (tháng Chạp) năm 2014 Little Saigon, ngày 9 tháng Mười Hai năm 2014   Kính gởi: Các quí vị Giáo sư, nhà Nghiên cứu, Ân nhân, Thân hữu và Đồng bào,  Viện Việt-Học ...
  Posted Dec 24, 2014, 2:02 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt - Tháng Chín, Mười 2014 và Tháng Giêng 2015 ▪  Hội Quán Thơ Nhạc  ▪  Câu Lạc Bộ Chữ Nôm  ▪  ▪  15 Năm Việt-Học - Viện Việt-Học  ▪   ... ▫  Cho Đồng Bào Tôi  ▫  Tự Lực Văn Đoàn : Triển Lãm / Thuyết Trình / Kỷ Yếu ...
  Posted Oct 25, 2014, 2:12 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • MỚI // CẬP-NHẬT -- Lịch Sinh Hoạt tháng Tám năm 2014  • Dân Ca Xưa và Nay • Ra Mắt Sách:  Bước Đường của Cải Lương  • Connecticut ~Thánh Gióng • Hội Quán Thơ Nhạc  • Khoá Hè 2014 Bế giảng - Chương trình Việt ngữ Căn ...
  Posted Aug 29, 2014, 11:45 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt tháng Bảy năm 2014 Little Saigon, ngày 1 tháng Bảy năm 2014   Kính gởi: Các quí vị Giáo sư, nhà Nghiên cứu, Ân nhân, Đồng hương và Thân hữu,  Viện Việt-Học kính gởi ...
  Posted Jul 17, 2014, 9:15 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt tháng Tư năm 2014 Little Saigon, ngày 5 tháng Tư năm 2014    Kính gởi: Các quí vị Giáo sư, nhà Nghiên cứu, Ân nhân, Đồng hương và Thân hữu,    Viện Việt-Học kính gởi ...
  Posted Apr 6, 2014, 6:42 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt tháng Ba năm 2014 Little Saigon, ngày 3 tháng Ba năm 2014     Kính gởi: Các quí vị Giáo sư, nhà Nghiên cứu, Ân nhân, Đồng hương và Thân hữu,    Viện Việt-Học kính gởi ...
  Posted Mar 7, 2014, 8:13 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt tháng Hai năm 2014 Little Saigon, ngày 29 tháng Giêng năm 2014    Kính gởi: Các quí vị Giáo sư, nhà Nghiên cứu, Ân nhân, Đồng hương và Thân hữu,    Viện Việt-Học kính gởi ...
  Posted Jan 29, 2014, 7:12 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt Tháng Chạp Năm 2013 Và Tháng Giêng Năm 2014  Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học  Đêm Sinh Hoạt Văn Nghệ Tháng 12 Hp Mt Cui Năm 2013Tâm tình ...
  Posted Dec 4, 2013, 1:39 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt Tháng Mười Một năm 2013 Little Sài-gòn, ngày 7 tháng Mười Một năm 2013  Kính-gởi: Các quí-vị Giáo-sư, nhà Nghiên-cứu, Ân-nhân, Đồng-hương và Thân-hữu,  Viện Việt-Học ...
  Posted Nov 30, 2013, 6:03 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt Tháng Mười năm 2013 Little Sài-gòn, ngày 7 tháng Mười năm 2013    Kính-gởi: Các quí-vị Giáo-sư, nhà Nghiên-cứu, Ân-nhân, Đồng-hương và Thân-hữu,    Viện Việt-Học kính ...
  Posted Oct 11, 2013, 5:11 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt Tháng Chín năm 2013 Little Sài-gòn, ngày 3 tháng Chín năm 2013  Kính-gởi: Các quí-vị Giáo-sư, nhà Nghiên-cứu, Ân-nhân, Đồng-hương và Thân-hữu, Viện Việt-Học kính ...
  Posted Sep 4, 2013, 6:45 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Lịch Sinh Hoạt Tháng Bảy và Tháng Tám Tin sinh-hoạt Viện Việt-Học    tháng Bảy và tháng Tám năm 2013  E-mail:  info@viethoc.com   I.  Tin Thư-viện Thư-viện Viện Việt-Học chân thành ...
  Posted Jul 7, 2013, 11:18 AM by Uyên-Thi Trần
 • Lịch Sinh Hoạt Tháng Sáu và Tháng Bảy Tháng Sáu Thứ Bảy 8 tháng Sáu năm 2013 từ 7 giờ 30 giờ đến 10 giờ đêm Nhạc Thính phòng:  Tình Yêu và Quê Hương Với sự hiện ...
  Posted Jul 7, 2013, 11:17 AM by Uyên-Thi Trần
 • Lịch Sinh Hoạt Tháng Tư và Tháng Năm Viện Việt-Học    Lịch sinh-hoạt tháng Tư và tháng Năm năm 2013  E-mail:  info@viethoc.com    Tháng Tư Thứ Bảy 27 tháng Tư năm 2013 từ 8 giờ ...
  Posted Apr 30, 2013, 1:29 PM by Quốc-Anh Vương
 • Lịch sinh hoạt tháng Ba năm 2013 1.Chủ-nhật 3 tháng Ba năm 2013 từ 2 giờ đến 4 giờ chiềuLễ Tiếp-nhận phẩm-vật văn-hoá do Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định ...
  Posted Mar 15, 2013, 6:32 AM by Uyên-Thi Trần
 • Lịch Sinh Hoạt tháng Hai năm 2013 1.Thứ Bảy 16 tháng Hai, 2013 từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối Câu lạc bộ Văn nghệ Viện Việt-Học giới thiệu Đêm nhạc tháng Hai ...
  Posted Feb 15, 2013, 4:33 PM by Uyên-Thi Trần
 • Tháng Giêng năm 2013 Viện Việt-Học    Kính-gởi:  Các quí-vị Học-giả, Giáo-sư, nhà Nghiên-cứu, Ân-nhân, Đồng-hương và Thân- hữu,    Viện Việt-Học kính ...
  Posted Dec 12, 2017, 11:25 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tháng Mười Hai năm 2012 Viện Việt-Học Little Saigon ngày 12 tháng 12 năm 2012 Kính gởi: Các quí vị Học giả, Giáo sư, Ân nhân, Đồng hương và Thân hữu, Viện Việt-Học ...
  Posted Jan 11, 2013, 9:42 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tháng Hai đến Tháng Mười Một năm 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ...
  Posted Dec 7, 2012, 3:25 AM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tháng 12 và Tháng Giêng Kính gởi Quý thân hữu,Viện Việt-Học kính mời các Quý vị tham dự sinh hoạt tháng Mười Hai năm 2011 & tháng Giêng năm 2012 cuả Viện và kính ...
  Posted Dec 7, 2012, 3:00 AM by Chí-Thông Nguyễn
Showing posts 1 - 56 of 56. View more »

Comments