Trần Gia Phụng

Giáo sư Trần Gia Phụng

 • Nguyên quán: tỉnh Quảng Nam
 • Tốt nghiệp Ban Sử Địa Đại Học Sư Phạm Huế năm 1965
 • Tốt nghiệp Cử nhân Giáo khoa Sử học Đại Học Văn Khoa Huế năm 1965
 • Trước năm 1975: Giáo sư trường Trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng và
 • Giảng viên Viện Đại Học Cộng Đồng Đà Nẵng năm 1974.
  • 1975-1995: Nghỉ dạy, sinh sống tại Đà Nẵng và Sài Gòn.
  • 1995 đến nay: Định cư tại Toronto, Canada.
Liên lạc: phungtrangia@yahoo.com

Tác Phẩm Đã Xuất Bản

Các tác phẩm do giáo sư Trần Gia Phụng biên khảo và xuất bản:
 1. Trung Kỳ dân biến 1908 (Toronto, 1996)
 2. Những câu chuyện Việt sử (Toronto, 1997)
 3. Những cuộc đảo chánh cung đình Việt Nam (Toronto, 1998)
 4. Những câu chuyện Việt sử tập 2 (Toronto, 1999)
 5. Những kỳ án trong Việt sử (Toronto, 2000)
 6. Quảng Nam trong lịch sử (Toronto, 2000)
 7. Án tích cộng sản Việt Nam (Toronto, 2001)
  Giải nhất Giải Văn học năm 2002 của Hội Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do.
  (Lễ Trao giải tổ chức tại Anaheim, California, ngày 10-8-2002.)
 8. Ải Nam Quan (Toronto, 2002)
 9. Những câu chuyện Việt sử tập 3 (Toronto, 2002)
 10. Exposing the Myth of Ho Chi Minh (Toronto, 2003)
 11. Quảng Nam trong lịch sử tập 2 (Toronto, 2003)
 12. Việt sử đại cương tập 1 (Toronto, 2004)
 13. Nhà Tây Sơn (Toronto, 2005)
 14. Những câu chuyện Việt sử tập 4 (California, 2005)
 15. Exposing the Myth of Hồ Chí Minh (sách song ngữ, tái bản, xem lại
  và bổ sung, Toronto, 2005)
 16. Việt sử đại cương tập 2 (1428-1802) (Toronto, 2006)
 17. Việt sử đại cương tập 3 (1802-1884) (Toronto, 2007)
 18. Trung kỳ dân biến 1908 (xem lại, bổ sung và tái bản nhân dịp kỷ niệm 100 năm biến cố nầy)
 19. Việt sử đại cương tập 4 (1884-1945) (Toronto, 2008)
 20. Việt sử đại cương tập 5 (1945-1954) (Toronto, 2009)
 21. Việt sử đại cương tập 6 (1954-1975) (Toronto, 2012)

Mục Lục