Đoàn Khoách

Vài nét về Giáo Sư Đoàn Khoách:
 • Sinh năm Canh ngọ (1930) tại Thừa Thiên
 • Tốt nghiệp Thủ khoa Đại học Sư Phạm Huế 1960 với huy chương Vàng
 • Trợ lý Nghiên cứu viên tại Tân Á Nghiên cứu sở thuộc Đại học Trung văn Hong Kong, Nhân viên giảng huấn Viện Đại học Huế
 • Giám khảo chính cho International Baccalaureate Organization ở St. Mellons, U.K.
 • Giảng viên Viện Việt học tại Garden Grove, California U.S.A
 • Đến Hoa Kỳ 1989, hiện cư trú tại San Diego, California
 • Có bài viết trong các tạp chí: Đại Học, Văn Học, Văn Lang, Tiếng Sông Hương, Đất Lành, Nhớ Huế, Dòng Việt, …
 • Tác phẩm đã ấn hành:
  • Nguyễn Trãi Dữ Kỳ Ức Trai Thi Tập (Hong Kong, 1965)
  • Văn Tịch Chí (Huế, 1970)
  • Thư Mục Nguyễn Trãi (Saigon, 1979)
  • Thư Mục Nguyễn Đình Chiểu (Saigon, 1981)
  • Nguyễn Đình Chiểu Toàn Tập (Long An & Bến Tre 1982, hợp soạn)
  • Sảng Đình Thi Tập (San Diego, 2002)
  • Nhàn Trung Tùy Bút (San Diego, 2007, hợp soạn)
 • Tác phẩm sẽ ấn hành:
  • Hoa Tiên Ký Trích Dịch
  • Chỉ Nam Ngọc Âm (phiên dịch)
  • Sung Chi Tuyển Tập
  • Mạnh Nghị Tuyển Tập